☰  

Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Nedir?


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Whatsapp

Rüveyda Kerçin  
 ( 1 Oy )


Piyasa Takas Fiyatı (PTF) nedir?

 Merit order yöntemi ile piyasa referans fiyatının minimize edildiğini açıklamıştık. Burada sözü geçen referans fiyat aslında piyasa takas fiyatı yani PTF’dir. Epiaş tarafından işletilen GÖP’e, piyasa katılımcıları her gün, bir sonraki gün için portföylerinin tüketim tahminlerini saatlik bazda bildirir. Saatlik bazda toplanan tüketim tahminleri ile TEİAŞ Milli Yük Tevzi Merkezi, ilgili günün ilgili saatinde ihtiyaç duyulacak enerji miktarını tespit ederek üretim planlamasını yapar. Gün öncesi piyasasında saatlik bazda talep tahmini ve arz kesiştirilerek elektrik referans fiyatı yani piyasa takas fiyatı (PTF) belirlenir. Örnek teşkil etmesi bakımından 29.01.2020 tarihi için belirlenen PTF’ler aşağıda verilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere PTF’nin enerji talebinin daha az olduğu gece saatlerinde, talebin yüksek olduğu gündüz saatlerine göre daha düşüktür.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF(EUR/MWh) Eşleşen Alış Miktarı Eşleşen Satış Miktarı
29/01/2020 00:00 325,00 54,74 49,64 17433,70 17433,80
29/01/2020 01:00 323,56 54,50 49,42 17542,70 17542,80
29/01/2020 02:00 297,57 50,12 45,45 16285,00 16284,90
29/01/2020 03:00 270,00 45,48 41,24 15497,80 15497,80
29/01/2020 04:00 261,00 43,96 39,86 15513,60 15513,50
29/01/2020 05:00 260,99 43,96 39,86 15854,30 15854,10
29/01/2020 06:00 288,99 48,68 44,14 17080,80 17080,80
29/01/2020 07:00 321,44 54,14 49,10 18439,60 18439,70
29/01/2020 08:00 332,62 56,02 50,80 20549,00 20549,10
29/01/2020 09:00 336,93 56,75 51,46 20966,30 20966,40
29/01/2020 10:00 335,16 56,45 51,19 21602,70 21602,80
29/01/2020 11:00 333,85 56,23 50,99 21815,60 21815,70
29/01/2020 12:00 325,70 54,86 49,75 20531,00 20531,10
29/01/2020 13:00 325,92 54,90 49,78 20727,30 20727,40
29/01/2020 14:00 327,71 55,20 50,05 20819,40 20819,50
29/01/2020 15:00 326,25 54,95 49,83 20227,80 20227,80
29/01/2020 16:00 330,15 55,61 50,43 20003,70 20003,70
29/01/2020 17:00 335,47 56,50 51,24 20488,20 20488,30
29/01/2020 18:00 338,36 56,99 51,68 20686,10 20686,20
29/01/2020 19:00 336,06 56,60 51,33 20254,20 20254,30
29/01/2020 20:00 336,27 56,64 51,36 19874,30 19874,40
29/01/2020 21:00 332,00 55,92 50,71 19255,70 19255,70
29/01/2020 22:00 328,05 55,25 50,11 18793,60 18793,60
29/01/2020 23:00 323,46 54,48 49,41 17745,20 17745,30

Tablo1. 29.01.2020- PTF

Geçmiş Dönem Elektrik Piyasa Takas Fiyatları

PTF, her günün her saati için ayrı ayrı belirlense de piyasaya referans teşkil etmesi bakımından PTF ortalamaları da göz önünde bulundurulur. Günlük, haftalık ve aylık PTF ortalamaları, ilgili dönemdeki PTF’ lerin aritmetik ortalamasının alınması ile hesaplanır. Örneğin, yukarıdaki tablodan yola çıkarsak, 29.01.2020 tarihi için günlük ortalama PTF değeri 318,85 TL/MWh’dir. Ortalama PTF’ler, piyasa katılımcılarına kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarını yapabilmeleri için referans teşkil eder.

Ayrıca son kaynak tedarik tarifesine (SKTT) tabi tüketiciler ve bu tüketicilere enerji tedarik eden firmalar için ağırlıklı PTF ortalaması faturalama işlemlerinde referans fiyattır. Ağırlıklı ortalama PTF, ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını ifade etmektedir. Ağırlıklı ortalama PTF hesaplanırken günlük eşleşme miktarı üzerinden ağırlıklandırılma yapılır. SKTT hesaplamalarında aylık bazlı ağırlıklı PTF ortalamaları dikkate alınsa da örneklemek bakımından, yukarıda bir günlük veriyi içeren tablo esas alınırsa, 29.01.2020 tarihi için ağırlıklı PTF ortalaması 320,91 TL/MWh olarak hesaplanmaktadır.