Piyasa Takas Fiyatı (PTF) Nedir?
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
Rüveyda Kerçin  
 ( 10 Oy )

Piyasa Takas Fiyatı (PTF) nedir?

Kısaca PTF olarak bilinen piyasa takas fiyatı, gün öncesi elektrik piyasalarında arz ve talebin eşleşmesi ile oluşan referans elektrik enerjisi fiyatıdır.

Merit order yöntemi ile piyasa referans fiyatının minimize edildiğini açıklamıştık. Burada sözü geçen referans fiyat aslında piyasa takas fiyatı yani PTF’dir. Epiaş tarafından işletilen GÖP’e, piyasa katılımcıları her gün, bir sonraki gün için portföylerinin tüketim tahminlerini saatlik bazda bildirir. Saatlik bazda toplanan tüketim tahminleri ile TEİAŞ Milli Yük Tevzi Merkezi, ilgili günün ilgili saatinde ihtiyaç duyulacak enerji miktarını tespit ederek üretim planlamasını yapar. Gün öncesi piyasasında saatlik bazda talep tahmini ve arz kesiştirilerek elektrik referans fiyatı yani piyasa takas fiyatı (PTF) belirlenir. Örnek teşkil etmesi bakımından 29.01.2020 tarihi için belirlenen PTF’ler aşağıda verilmiştir. Tabloda da görüleceği üzere PTF’nin enerji talebinin daha az olduğu gece saatlerinde, talebin yüksek olduğu gündüz saatlerine göre daha düşüktür.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF(EUR/MWh) Eşleşen Alış Miktarı Eşleşen Satış Miktarı
29/01/2020 00:00 325,00 54,74 49,64 17433,70 17433,80
29/01/2020 01:00 323,56 54,50 49,42 17542,70 17542,80
29/01/2020 02:00 297,57 50,12 45,45 16285,00 16284,90
29/01/2020 03:00 270,00 45,48 41,24 15497,80 15497,80
29/01/2020 04:00 261,00 43,96 39,86 15513,60 15513,50
29/01/2020 05:00 260,99 43,96 39,86 15854,30 15854,10
29/01/2020 06:00 288,99 48,68 44,14 17080,80 17080,80
29/01/2020 07:00 321,44 54,14 49,10 18439,60 18439,70
29/01/2020 08:00 332,62 56,02 50,80 20549,00 20549,10
29/01/2020 09:00 336,93 56,75 51,46 20966,30 20966,40
29/01/2020 10:00 335,16 56,45 51,19 21602,70 21602,80
29/01/2020 11:00 333,85 56,23 50,99 21815,60 21815,70
29/01/2020 12:00 325,70 54,86 49,75 20531,00 20531,10
29/01/2020 13:00 325,92 54,90 49,78 20727,30 20727,40
29/01/2020 14:00 327,71 55,20 50,05 20819,40 20819,50
29/01/2020 15:00 326,25 54,95 49,83 20227,80 20227,80
29/01/2020 16:00 330,15 55,61 50,43 20003,70 20003,70
29/01/2020 17:00 335,47 56,50 51,24 20488,20 20488,30
29/01/2020 18:00 338,36 56,99 51,68 20686,10 20686,20
29/01/2020 19:00 336,06 56,60 51,33 20254,20 20254,30
29/01/2020 20:00 336,27 56,64 51,36 19874,30 19874,40
29/01/2020 21:00 332,00 55,92 50,71 19255,70 19255,70
29/01/2020 22:00 328,05 55,25 50,11 18793,60 18793,60
29/01/2020 23:00 323,46 54,48 49,41 17745,20 17745,30

 

Tablo1. 29.01.2020- PTF

Piyasa Takas Fiyatı

Piyasa katılımcıları, içinde bulunulan gün saat 12.30’a kadar bir sonraki gün için talep tahminlerini piyasa işletmecisi EPİAŞ’a bildirir. EPİAŞ tarafından alınan teklifler 13.00 -13.30 arasında değerlendirilerek 13.30’da ertesi güne ilişkin kesinleşmemiş PTF açıklanır. Kesinleşmemiş PTF açıklandıktan sonra varsa piyasa katılımcılarının itirazları değerlendirilir ve saat 14.00’te kesinleşmiş PTF açıklanır.

Aşağıda 1 Ocak 2020 tarihinden 1 Mayıs 2020 tarihine kadar olan PTF verileri incelenmiştir.

Yukarıdaki grafikte de görüleceği üzere özellikle Covid-19 sebebi ile uygulanan sokağa çıkma yasakları, çalışmaya ara veren veya tamamen kapanan ticarethane ve endüstri kuruluşlarının özellikle hafta sonlarına tekabül eden günlerde elektrik tüketiminin, yani talebin azalmış olması PTF’yi düşüş yönünde etkilemiştir. Tabi ki mevsimsel değişiklik sebebi ile özellikle ısıtma amacı ile kullanılan elektrik talebindeki azalmanın da fiyatların önceki aylara göre düşmesinde etkisi vardır.

Geçmiş Dönem Elektrik Piyasa Takas Fiyatları

 

PTF, her günün her saati için ayrı ayrı belirlense de piyasaya referans teşkil etmesi bakımından PTF ortalamaları da göz önünde bulundurulur. Günlük, haftalık ve aylık PTF ortalamaları, ilgili dönemdeki PTF’ lerin aritmetik ortalamasının alınması ile hesaplanır. Örneğin, yukarıdaki tablodan yola çıkarsak, 29.01.2020 tarihi için günlük ortalama PTF değeri 318,85 TL/MWh’dir. Ortalama PTF’ler, piyasa katılımcılarına kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarını yapabilmeleri için referans teşkil eder.

Ayrıca son kaynak tedarik tarifesine (SKTT) tabi tüketiciler ve bu tüketicilere enerji tedarik eden firmalar için ağırlıklı PTF ortalaması faturalama işlemlerinde referans fiyattır. Ağırlıklı ortalama PTF, ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını ifade etmektedir. Ağırlıklı ortalama PTF hesaplanırken günlük eşleşme miktarı üzerinden ağırlıklandırılma yapılır. SKTT hesaplamalarında aylık bazlı ağırlıklı PTF ortalamaları dikkate alınsa da örneklemek bakımından, yukarıda bir günlük veriyi içeren tablo esas alınırsa, 29.01.2020 tarihi için ağırlıklı PTF ortalaması 320,91 TL/MWh olarak hesaplanmaktadır.

Gün Öncesi Piyasası Nedir?

Gün öncesi piyasası enerji sektöründe piyasa işletmecisi tarafından işletilen, elektrik ticareti ve dengeleme faaliyetlerinin yürütüldüğü organize bir piyasadır.

Elektrik enerjisi büyük ölçekler söz konusu olduğunda her ne kadar bu konuda bilimsel çalışmalar devam etse de depolanamayan bir enerji türüdür. Bundan dolayı tüketilecek elektrik enerjisi miktarı kadar üretimin sürekli ve sürdürülebilir olarak yapılması gerekmektedir. Yalnızca küçük bir tesise elektrik enerjisi sağlayan tek bir santral düşünüldüğünde bu planlamayı yapmak kolay olacaktır. Ancak burada söz konusu olan endüstriyel, ticari ve diğer tüm kolları ile sürekli dinamik haldeki bir ülkenin elektrik enerjisi üretimini dengelemektir. Bu dengelemenin sağlanması için üreticiler ve tüketiciler arasında tüm piyasa katılımcılarının sorumlulukları vardır. Gerçek zamanlı elektrik talebine doğru cevap verilebilmesi için ilgili günün herhangi bir saatinde oluşacak olan talebin öngörülerek, o saatte ihtiyacı karşılayacak olan santrallerin de önceden planlanması gereklidir. Bu talep tahmini ve üretim planlaması elektrik teslimat gününden bir gün öncesinde yapılır. Tüm bu işlemler gün öncesi piyasasında yani spot piyasada gerçekleştirilir. Spor piyasada her bir gün 00.00’dan bir sonraki gün saat 00.00 a kadar olan 24 eşit saatlik dilimler için saatlik bazda işlem yapılır. Piyasa katılımcıları bu sistem üzerinden portföylerine ilişkin alış ve satış tekliflerini girerler.

 

Piyasa Takas Fiyatı

Üretim ve tüketim arasındaki dengenin sağlanması enerji sektörünün en önemli unsurlarından biridir. Tüketim talebinden fazla elektrik üretimi yapılması durumunda kaynaklar israf olacak ve maliyetler yükselecektir. Aynı şekilde elektrik talebini karşılamaya yetmeyen üretim elektrik arzında yetersizliklere ve kesintilerin yaşanmasına sebep olur. Böyle bir sistemde enerji üretimi ve tüketim miktarının sürekli dengede tutulması gereklidir. Piyasa takas fiyatı da üretim ve tüketim dengesinin sağlandığı noktada eşleşen o anda sistemde olan en pahalı elektrik santralinin elektrik enerjisi fiyatıdır. Türkiye’de piyasa takas fiyatı merit order yöntemi ile belirlenmektedir. Merit order yöntemi ile tüketim talebini karşılayacak olan üretim tesislerinin en ekonomik şekilde sisteme alınmasını ve sürdürülebilir tedarikin sağlanmasında maliyetin minimize edilmesi hedeflenir.

Merit order modeline göre, saatlik tüketim talepleri piyasa katılımcılarından toplanarak her bir günün her saati için ihtiyaç duyulacak olan elektrik enerjisi miktarı bir gün öncesinden tahmin edilir. Bu doğrultuda her bir saat için elektrik ihtiyacını karşılayacak santraller en ucuzdan en pahalıya doğru devreye alınmaya başlanır. Herhangi bir saat için elektrik ihtiyacını karşılayan son santralin elektrik fiyatı piyasa takas fiyatını belirler.

Merit Order

Şekil 1. Merit Order Yöntemi

Görüldüğü üzere, elektrik üretim planlaması, tahmin edilen tüketim miktarı doğrultusunda yapılır. Tüketim tahminleri de tüketicilerin geçmişte benzer gün koşullarını sağlayan günlerde gerçekleştirdikleri tüketim miktarı doğrultusunda tahmin edilir. Örneğin 3 vardiya olarak 24 saat çalışan bir üretim tesisi bayram günlerinde vardiya sayısını 1’e düşürüp belirli saatlerde çalışıyorsa, bir sonraki bayramda da benzer elektrik tüketimini gerçekleştireceği ön görülür. Buradaki arz ve talebin dengesi tamamen bu hesaplamaların ne kadar hassas ve gerçeğe yakın yapılması ile ilgilidir. Ancak çoğu zaman tüketicilerin gerçekte ne kadar tüketeceğini önceden tam olarak tespit edebilmek hemen hemen olanaksızdır. Bu durumda gerçek zamanlı üretim ve tüketimde arz ve talepten kaynaklanan dengesizlikler doğacaktır. Bu dengesizlikler gerçek zamanlı olarak, yani elektrik tüketiminin gerçekleştiği gün içinde giderilmek zorundadır. Anlık olarak yaşanacak arz fazlası sisteme ek maliyet getirecek, arzın yetersiz olması da kesintilere sebep olacaktır.

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Yekdem mahsup nedir?

    • EPİAŞ şeffaflık platformu

    • Son kaynak tedarik tarifesi hesaplama