Serbest Tüketici Kampanyaları
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 2 Oy )

Serbest Tüketici, cep telefonu numarasını taşır gibi elektrik tedarikçisini değiştirme hakkına sahip olan tüketicilere verilen isimdir. Serbest tüketici uygulaması olarak bilinen uygulamayla serbest tüketiciler, EPDK'nın belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan ve elektrik tedarikçisini değiştirerek ucuz elektrik kullanma hakkına sahip olan tüm tüketicilerdir.

Serbest Tüketici Nedir?
Cep telefonu operatörü gibi değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebilen tüketicilere serbest tüketici olarak adlandırılır. 2020 yılında 88 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen herkes serbest tüketicidir.

Serbest tüketici olmak ve elektrik tedarikçisini değiştirmek için tüketicilerin yıllık belli bir elektrik tüketimi gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir. Elektrik tedarikçisini değiştirebilecek tüketiciler için tüketim limitleri yıllık olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlarla belirlenmektedir.

EPDK, 2020 yılı için serbest tüketici limitlerini yıllık 1400kWh elektrik tüketimi olarak belirlemiştir. Bu şu anlama gelmektedir; eğer yıllık olarak toplamda yaklaşık 1052 TL elektrik faturası ödeyen tüm tüketiciler 2020 yılında elektrik tedarikçisini değiştirebilir. Yıllık 1052 TL olarak elektrik tüketiminiz olması, ayda ortalama 88 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyor olmanız demektir.

Sayıları 50’yi aşan aktif tedarikçi şirket daha fazla tüketiciyi portföylerine dahil etmek için serbest tüketici kampanyaları oluşturmakta ve böylece daha cazip koşullarından elektrik tüketimi gerçekleştirme fırsatı sunmaktadır. Serbest tüketici kampanyaları 7 ayrı maddede farklılaşmakta ve elektrik tedarik şirketleri bu maddelerde rekabet etmektedir:

- Birim fiyat

- Sabit ya da indirim garantili fiyat

- Sözleşmeden ücretsiz cayma hakkı

- Güvence bedeli

Aylık 88 TL faturası olan serbest tüketici olarak kabul edilir.
Bir tüketicinin serbest tüketici olup olmaması son bir yıl içinde tükettiği elektrik enerjisine göre belirlenir. Bir yıl içinde toplam 1052 TL fatura ödeyenler serbest tüketicidir. Bu rakam aylık 88 TL’ye eşittir.

2020 elektrik serbest tüketici limiti nedir?

2020 yılı Ekim ayı itibarıyla geçerli olan EPDK kararı uyarınca serbest tüketici olmak için yıllık toplam 1400kWh elektrik tüketiminiz olması gerekir. Bu yıllık toplamda 1052 TL elektrik faturası ödüyorsanız tedarikçi değiştirebileceğiniz anlamına gelmektedir. 

Serbest Tüketici Limiti (kWh) Yıllık Toplam Fatura Aylık Ortalama Fatura
1400kWh 1052 TL 88 TL

Son Kaynak Tarifesinden Elektrik Alan Serbest Tüketici Ne Demek?

Serbest tüketici olma hakkını elde etmiş ancak elektrik tedarikçisini değiştirmemiş (ya da ikili anlaşma ile elektrik tedariği yapmayan) tüketiciler son kaynak tarifesinden elektrik alan serbest tüketicilerdir.

Son kaynak tarifesi, elektrik tüketicilerinin enerjisiz kalmamalarını garanti altına almak için oluşturulmuş bir sistemdir. Türkiye’deki her ilin bir görevli elektrik tedarik şirketi vardır ve bu şirketler tüketicilerin herhangi bir tedarikçi seçmemeleri ya da seçip de bir şekilde sözleşmelerini feshetmeleri durumunda son kaynak tedarik tarifesinden elektrik enerjisi sağlamakla yükümlüdür. Serbest tüketici olma hakkına sahip tüketiciler eğer herhangi bir tedarikçi seçimi yapmazlarsa otomatik olarak son kaynak tarifesinden elektrik alırlar.

Kısacası tüketiciler için stratejik öneme sahip elektrik enerjisinin kesintiye uğramaması için oluşturulmuş son kaynak elektrik tedariği prosedürü, serbest tüketicilerin herhangi bir tedarikçi bulamamaları durumunda enerji tedariğinin garantiye alınması için son çare olarak nitelendirilebilir. Bu durumdaki düşük tüketimli serbest tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi elektrik fiyatları ulusal tarifeler olur.

Serbest Tüketici Adayı Nedir?

Serbest tüketici adayı, yıllık elektrik tüketimi 1400kWh (aylık ortalama 88 TL) olduğu için elektrik tedarikçisini seçme hakkını elinde bulunduran ancak bu hakkını henüz kullanmamış olan tüketiciler için kullanılan terimdir.

Görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından düzenlenen elektrik faturaları üzerinde serbest tüketici adayı ibaresini gören tüketiciler, elektrik tedarikçilerini değiştirme hakları olduğunu anlayabilir ve tedarikçi değişikliği yaparak daha cazip koşullarda elektrik kullanabilir. Bazı faturalar üzerinde serbest tüketici ibaresi yer almayabilir ancak bu yine de tüketicilerin tedarikçi değiştiremeyecekleri anlamına gelmemektedir. Serbest tüketici adayı olmak için aranan tek şart yıllık toplam 1052 TL (aylık 88 TL) ve üzerinde elektrik faturası ödemektir ve bu tutarın üzerinde tüketim gerçekleştiren ancak tedarikçisini henüz değiştirmemiş olan herkes serbest tüketici adayıdır.

Elektrik Serbest Tüketici Belgesi Nasıl Alınır?

Elektrik serbest tüketici belgesi önceki dönemlerde elektrik kullanıcılarının serbest tüketici olduklarının beyan edilebilmesi için talep edilen bir belgeydi. Ancak hem piyasanın gelişmesi hem de sistemin daha iyi çalışır hale gelmesi ile birlikte tedarikçi değişikliği işlemleri için elektrik serbest tüketici belgesi beyanı yükümlülüğü ortadan kaldırılmış ve tüm işlemler sistem üzerinden yapılır hale gelmiştir.

Elektrik serbest tüketici belgesi ibrazı yerine tüketicilerin serbest tüketici olup olmadıkları sistem üzerinden sorgulanır. Bu tedarikçi şirketler tarafından şu şekilde yapılır:

- Tüketicilerin tekil kod adı verilen abone numaraları EPİAŞ tarafından işletilen sisteme girilir.

- Tekil kod sorgusunun ardından sistemden dönen cevaba göre tüketicinin serbest tüketici olup olmadığı anlaşılır.

- Tüketicinin serbest tüketici olduğundan emin olunmasına rağmen sistemde aksi bir ibare yer alıyorsa tedarikçi şirket ya da tüketici bölgesindeki görevli elektrik dağıtım şirketi ile iletişime geçerek bu hatanın düzeltilmesini sağlar.

Bu işlemlerin akabinde herhangi bir belge ibrazına gerek kalmadan serbest tüketici sorgusu tamamlanarak tedarikçi değişikliği aşamasına geçilir. Mevcut prosedürde serbest tüketici belgesi yerine tüketici beyanı esas alınır ve tüketicilerin yıllık 1052 TL (aylık 88 TL) üzerinde elektrik faturası ödeyip ödemediklerini bilmeleri yeterlidir.

Serbest tüketici olmanın avantajları nedir?

EnCazip'te elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde, Ekim 2020 itibarıyla elektrik faturalarınızda %16,3 oranında tasarruf edersiniz.

• Elektrik enerjinizin kalitesi değişmeden, daha ucuz elektrik kullanabilirsiniz.

Serbest Tüketici Avantajları

• Farklı tedarikçilerin sundukları farklı hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin bir tedarikçi online elektrik faturası ödeme hizmeti sunarken, bir diğeri 24 saat çağrı merkezi hizmeti verebilir. Bu şekilde de sunulan hizmetlerden hangisi size cazip geliyorsa o tedarikçiye geçiş yapabilirsiniz.

• Sözleşme şartları (sözleşmeden cayma hakkı, fiyat garantisi süresi, fiyat garantisi şekli gibi) her tedarikçi için değişiklik gösterir. Sözleşme şartları cazip olan tedarikçiye geçiş yapabilirsiniz.

• Tamamen yenilenebilir kaynaklı üretilen elektriği kullanmanız teknik olarak mümkün olmasa da, üretim portföyünün tamamı yenilenebilir kaynaklı olan bir tedarikçiyi tercih ederek çevre duyarlılığını teşvik edebilirsiniz.

• Elektrik piyasası bir havuz sistemi olduğundan, aslında kullandığınız elektrik değişmez. Yalnızca havuza sizin için kimin elektrik vereceği değişir. Örneğin aylık 1052 liralık elektrik kullanımınız varsa, seçeceğiniz tedarikçi sizin için aylık 1052 liralık elektriği havuza verir. Bu şekilde de kullandığınız elektriğin kalitesi hiçbir şekilde değişmeyeceği gibi, elektrik enerjiniz de kesintiye uğramaz.

• Tedarikçi değiştirmenin sağladığı diğer avantajların yanında; daha önce bildiğiniz, güvendiğiniz ve iş yapmayı uygun gördüğünüz bir tedarikçiye geçiş yapabilirsiniz.

• Özel kampanyalardan yaralanabilirsiniz.

Serbestleşen elektrik piyasasında ilk defa internetten farklı tedarikçilerin tekliflerini EnCazip'te anında karşılaştırıp ve kendi seçtiğiniz tedarikçiye geçişinizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz. Bunun için EnCazip’te yaşadığınız ili, abone grubunuzu seçin ve devamında sizden istenilen bilgileri girin. Bu şekilde kolayca tedarikçilerin tarifelerini karşılaştırıp, en cazip tedarikçiye geçişinizi tamamlayabilirsiniz. Devlet tarafından size verilen haklardan hemen yararlanın, serbest tüketici olarak elektrik tedarikçinizi değiştirerek ucuz elektrik kullanma fırsatını kaçırmayın!

Elektrik Faturasında Serbest Olmayan Tüketici Ne Demek?

Serbest olmayan tüketici aylık 88 TL’den daha düşük elektrik tüketimi yapan ve elektrik tedarikçisi değiştirme hakkı bulunmayan tüketicileri için kullanılan tanımdır. Elektrik faturasında serbest olmayan tüketici ibaresi bulunan tüketiciler elektrik tedarikçilerini değiştiremez ve onların enerjisi bölgelerindeki görevli elektrik tedarik şirketi tarafından sağlanır.

Elektrikte serbest tüketici limiti 2001 yılından beri kademeli olarak düşmekte ve serbest tüketici sayısı da bu doğrultuda yükselmektedir. 2020 yılında 43 milyon toplam elektrik tüketicisinin 18 milyonu serbest olmayan tüketicidir ve serbest piyasanın dışında kalan bu tüketicilere uygulanacak elektrik enerjisi birim fiyatı EPDK tarafından belirlenir.

Görevli elektrik tedarik şirketleri tarafından düzenlenen elektrik faturasında serbest olmayan tüketici ibaresi bazı durumlarda sehven de yazılmış olabilir. Bu ibarenin faturada yer alması yıllık 1052 TL (aylık 88 TL) ve üzerinde fatura ödeyen tüketicilerin tedarikçi değiştirmelerine engel teşkil etmemektedir ve bu tüketimi gerçekleştirdiğinden emin olan tüketiciler herhangi bir ek işlem yapmaksızın tedarikçi değiştirme süreçlerini başlatabilir.

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği

Halk arasında Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği olarak tanımlansa da aslında bu isimde bir yönetmelik bulunmamaktadır. Bu tanım aslında Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne yapılan bir atıf olarak değerlendirilmektedir. Serbest tüketicilere elektrik enerjisi satışı ile buna ilişkin hizmetler ve işlerin standartları EPDK tarafından çıkartılan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği

Serbest Tüketici Hakkı Nasıl Kullanılır?

Serbest tüketici hakkının kullanılması için tüketicilerin öncelikle bir elektrik tedarikçisi bulmaları ve devamında bu tedarikçi ile sözleşme kurmaları gerekmektedir. Ayrıca kamuoyunda bilinenin aksine bu sözleşmenin ıslak imzalı olarak kurulması gerekli değildir, sözleşmeler mesafeli olarak da kurulabilir. Sözleşmenin kurulmasının ardından tüm işlemler tüketicinin serbest tüketici hakkını kullanarak geçiş yapmak istediği tedarikçi tarafından yapılır.

Doğru bir yolla serbest tüketici hakkını kullanıp tedarikçi değiştirmek isteyen tüketiciler şu adımları izlemelidir:

- Farklı elektrik tedarikçilerinden teklif toplayarak ya da karşılaştırma sitelerini kullanarak piyasadaki serbest tüketici tarifelerini karşılaştırarak en cazip olan tarifeyi bulmalıdır.

- Tarifenin güvence bedeli yükümlülüğü olup olmadığına dikkat etmeli ve bu koşul kararında etkili olmalıdır.

- Seçilen tarife için tedarik şirketi ile sözleşme kurulmalıdır. Bu sözleşmeler yazılı olarak ıslak imza ile, internet üzerinden ya da telefonla kurulabilir.

- Sözleşmenin kurulmasını takip eden ayın 5. Günü başvuru tedarikçi tarafından ilgili sisteme kaydedilir.

- Herhangi bir sorun oluşması durumunda aynı gün (ya da birkaç gün önce) tedarikçi tüketici ile iletişime geçerek sorunun giderilmesini sağlar.

- Başvuru gününü takip eden ayın 1. Günü elektrik tedarikçisi değişmiş olur.

Yeni Elektrik Tedarik Şirketi ile Hangi Sözleşme İmzalanmalıdır?

Serbest tüketicinin, seçtiği elektrik tedarik şirketi ile elektrik aboneliği sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Elektrik aboneliği sözleşmeleri, elektrik tedarik şirketlerine göre değişmektedir. Ancak, elektrik tedarik şirketleri ile imzalanan sözleşmeler, süreli ya da belirsiz süreli olarak ikiye ayrılır. Serbest tüketiciler, otomatik yenilenen elektrik aboneliği sözleşmeleri imzalanırken daha dikkatli olmalıdır.

Süreli sözleşmeler başlangıç ve bitiş tarihi belirlenmiş olan sözleşmelerdir. Bitiş tarihinde bazen sözleşmeler otomatik iptal olsa da geçerlilik süresi uzatılabilmektedir. Süreli elektrik aboneliği sözleşmelerinde, sözleşme içeriğine dikkat edilmelidir.

Süresiz imzalanan elektrik aboneliği sözleşmeleri, elektrik tedarik şirketi ve elektrik serbest tüketicisi aksi yönde karar almadıkça geçerliliğini korumaktadır.

Mevcut Elektrik Aboneliği Serbest Tüketici Tarafından Nasıl Sonlandırılır?

Tedarikçi değiştiren serbest tüketicilerin mevcut elektrik aboneliklerini kesinlikle sonlandırmamaları gerekmektedir. Serbest tüketici olarak tedarikçi değiştirenlerin görevli elektrik tedarik şirketlerindeki aboneliği tedarikçi değişikliği sürecinde otomatik olarak iptal edilir ve önceki tedarik şirketine ödenene güvence bedeli de değişikliğin hemen ardından tüketiciye iade edilir.

Elektrik tedarikçisi değişikliği yapan serbest tüketicilerin mevcut aboneliklerinin iptali için uygulanacak prosedür, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 24/4 maddesinde belirtmiştir. Buna göre serbest tüketicilerin mevcut elektrik aboneliğinin sonlandırılması için tedarikçiler tarafından tüketicilere “Tedarikçi Değişikliği Nedeniyle Abonelik Sözleşmesi Sona Erdirme Formu” adı verilen bir form doldurulur. Bu formun doldurulma nedeni mevcut abonelik iptalinin sonlandırılmasından daha çok güvence bedelinin tüketiciye hangi kanalla iade edileceğinin belirlenmesidir.

Ancak serbest tüketicilerin mevcut elektrik aboneliklerinin iptal edilmesi için bu formun doldurulması ve ibrazı elzem değildir, zira tedarikçi değişikliğinin yapılması esnasında mevcut abonelik otomatik olarak feshedilir ve tüketici daha sonra eski tedarikçisi ile iletişime geçerek güvence bedeli iadesinin ne şekilde yapılmasını talep ettiğini bu şirkete belirtir.

Mevcut elektrik aboneliği serbest tüketici tarafından sonlandırılmamalı ve bunun sistem tarafından yapılması beklenmektedir. Tüketicinin kendisinin bu sürece dahil olması durumunda aboneliğin zamanından önce iptali gerçekleştirilme iptali ortaya çıkar ve bu da enerjinin sürekliliğini riske atabilir.

Serbest Tüketici ve Elektrik Tedarik Şirketi Arasında Fiyat Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Serbest tüketici ile tedarik şirketleri arasında ikili anlaşmaya tabi olarak yapılacak enerji tedariği için fiyatlandırma serbest piyasada yapılır. Tedarikçi şirketler, farklı fiyatlandırma yöntemleri ile tüketiciler için teklif ya da tarife hazırlarken; tüketiciler bu tarifeler arasından en cazip olanını seçerek daha cazip koşullarda elektrik tedariklerini gerçekleştirebilir.

Serbest tüketicilere uygulanan fiyatlar üç farklı şekilde oluşturur ve tüketiciler, elektrik tedarikçileri arasında fiyat seçimi yaparken bu tarife grupları arasından kendileri için cazip olduğunu düşündüğü tarifeyi seçmelidir:

- İndirim Garantili Fiyatlandırma: Bu tarifelerdeki fiyatlandırma EPDK tarafından belirlenen ulusal elektrik tarifelerinin üzerinden belirli bir oranda indirim yapılmasıyla oluşturulan fiyatlandırma modelidir. Bu şekildeki tarifelerde tüketicilerin elektrik fiyatı sözleşme süresi boyunca EPDK ulusal tarifeleri üzerinden belirli bir yüzde indirim düşülerek belirlenir.

- Sabit Fiyatlı Tarifeler: Bu tarifeler için fiyatlar baştan belirlenir ve sözleşme süreci boyunca birim fiyat değişmez.

- Maliyet Bazlı Fiyatlandırma: Bu tarifeler piyasada PTF+YEK tarifeleri olarak da bilinmektedir. Burada sözleşme süresi boyunca uygulanacak birim fiyat, elektrik piyasasında oluşan fiyatlandırmalara göre yapılır. PTF (Piyasa Takas Fiyatı) ve YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması birim fiyatı) bedellerinin toplamı tedarikçilerin genel elektrik tedarik maliyetlerini oluşturur. Tedarik şirketleri bu maliyetin üzerine makul bir kar oranı ekleyerek tüketiciler için elektrik birim fiyatlarını belirler. Bu şekildeki tarifeler arasında karşılaştırma yapmak isteyen tüketiciler, diğer bedeller her tüketici ve tedarikçi için aynı olacağından, direkt olarak kar oranına bakarak kararlarını belirlemelidir.

Elektrik Tedarik Şirketi ile Yapılan Sözleşme veya Anlaşma Ne Zaman Yürürlüğe Girer?

Serbest elektrik tedarik şirketi ile yapılan sözleşme, kurulma tarihi ile birlikte yürürlüğe girer. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13. Maddesi uyarınca tüketiciler, elektrik tedarik şirketi ile sözleşmeyi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ya da ceza bedeli ödemeksizin vazgeçebilir.

Elektrik tedarikçisinin değişmesi süreci ise sözleşmenin yürürlüğe girmesinden daha sonra gerçekleşir. Tedarikçi değişikliği işlemleri Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilen sistem vasıtasıyla gerçekleştirilir. Buna göre sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile tedarikçi değişikliğinin gerçekleşmesi arasındaki işlemler şu tarihlerde gerçekleşir:

- Her ayında 5. Gününe kadar bir önceki 30 günlük dönem içinde yürürlüğe giren sözleşmeler için başvurular EPİAŞ sistemine kaydedilir.

- Her ayın 5. Günü başvurular kapanarak geçiş işlemleri başlatılır.

- Tüketicilerin tedarikçi değiştirmelerinin sonucu başvuru günü belli olsa da her ayın 19. Gününde kesin listeler açıklanır. - Takip eden ayın ilk günü elektrik tedarikçisi değişmiş olur.

Özetle, elektrik tedarik şirketi ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 3 ile 6 hafta sonrasında tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olur.

Elektrik Tedarikçisi ve Serbest Tüketici Arasında Uyuşmazlık Olursa Nereye Başvurmalı?

Elektrik tedarikçisi ve serbest tüketici arasında anlaşmazlık olması durumunda izlenecek en etkili yol EPDK’ya şikayet başvurusu oluşturmaktır. Şikayet başvurularının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’nin internet sitesinden yapılarak EPDK’ya iletilmesinin daha hızlı sonuç verdiği görülmektedir.

EPDK’ya yapılan başvurunun olumsuz sonuçlanması ile ya da başvuru neticesinde olumsuzluğun çözümlenememesi durumunda tüketiciler e-devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalıdır.

Bu iki yöntem büyük olasılıkla sorunun çözülmesini sağlayacaktır. Ancak tüketiciler bu iki yolu izledikten sonra aldıkları sonuçtan memnun değilse bölgelerinde görevli olan mahkemelerde dava açarak haklarını aramaya devam edebilir.

Serbest Tüketici Elektrik Tarifesi Değiştirdiğinde Sayaçları Kim Okur?

Elektrik piyasası mevzuatına göre sayaç okumaları elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Serbest tüketici elektrik tedarikçisi değiştirdiğinde sayaçlar, bölgedeki elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaya devam eder.

Elektrik tedarikçinizi hangi şirket olursa olsun sayacınız 25 ile 35 günlük tüketim dönemlerinde bölgenizdeki görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından okunur. Sayaç okuma görevi kanunlar, yönetmelikler ve EPDK tebliğleri uyarınca elektrik dağıtım şirketlerine verilmiş olduğundan hiçbir dağıtım şirketi tedarikçi değişikliği nedeniyle sayaçların okunmasını engelleyemez.

Serbest tüketici elektrik firmaları hangileri? (Ekim 2020)

Mesken tüketicileri 88 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen serbest tüketici olarak EnCazip'te tasarruf etmeye hemen başlayabilir. Ekim 2020 itibarıyla EnCazip'teki tarifelere göre ev tüketicileri serbest tüketici olarak tedarikçi değiştirdiklerinde %0,5, ticarethane tüketicileri ise %16,3 oranına kadar tasarruf edebilir.

Tedarikçiİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Yıldırım Enerji
Yıldırım Enerji
%00 TL
Atlas Enerji
Atlas Enerji
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.


Tedarikçiİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Yıldırım Enerji
Yıldırım Enerji
%00 TL
Atlas Enerji
Atlas Enerji
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.

Güncelleme : 23.10.2020 00:49


Serbest tüketici uygulaması nedir? 

Elektrik piyasasının serbestleşmesi ile birilikte serbest tüketici uygulaması hayata geçmiş ve böylece tüketiciler cep telefonu numarası taşır gibi tedarikçi değiştirmeye başlamıştır. Bu uygulama yıllar içinde neredeyse tük tüketicilerin tedarikçi değiştirmelerine olanak sağlar hale gelmiştir. Serbest elektrik tüketicisi, elektrikte serbest tarife kullanarak elektrik faturalarından tasarruf eder. Şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon kişi elektrikte serbest tüketci olarak tedarikçi şirketini değiştirmiştir.

Serbest tüketici limiti nasıl belirlenir?

Elektrik serbest tüketici limiti EPDK tarafından 2020 yılında yıllık 1400kWh olarak belirlenmiştir. EPDK tarafından belirlenen elektrik serbest tüketici limiti 2001 yılından günümüze kadar kademeli olarak düşürülmüş, ve 25 milyona yakın tüketiciyi kapsamıştır.

Önümüzdeki yıl bu limitlerinin daha da düşmesi beklense de, şu an içinde yalnızca aylık ortalama 88 TL ve üzeri elektrik tüketimi olan tüketiciler elektrik tedarikçilerini değiştirebilmektedir.

Serbest tüketici olduğumu nasıl anlayabilirim?

2020 yılı serbest tüketici limiti yıllık 1400kWh'dir. TL cinsinden ifade ile bu limit bir yılda 1052 TL faturadır. Esas olan yıllık tüketimdir. Aylık ortalama 88 TL üstü faturanız varsa ya da senede toplam 1052 TL fatura ödüyorsanız (ilk ayınızda 1052 TL faturanız gelip takip eden aylarda 0 TL olsa da) kimsenin sizi arayp serbest tüketici limitini geçtiniz demesini beklemeden tedairkçi değiştirebilirsiniz.

Serbest tüketici elektrik fiyatları nasıl belirlenir?

Serbest tüketici olan ve olmayan aboneler için elektrik faturası bedelleri birim fiyatları şu şekilde belirlenir:

Birim Fiyatı Adı Serbest Tüketici Olmayanlar Elektrikte Serbest Tarife
Açıklama EPDK tarafından açıklanan ulusal tarifeler belirler.  Tedarikçiler tarafından serbest olarak belirlenir.
Aktif Enerji Bedeli 0,3927 %0,5 oranına kadar indirim
Dağıtım Bedeli 0,2124 0,2124
Diğer Vergi ve Fonlar Aktif enerji birim fiyatı üzerinden (dolaylı olarak indirimsiz)  Aktif enerji birim fiyatı üzerinden (dolaylı olarak indirimli)

Tablo Ekim 2020 tarihinde güncellenmiş olup, KDV dikkate alınmamıştır. Detaylı bilgiye elektrik fiyatları sayfasından ulaşabilirsiniz.

Serbest tüketici başvurusu nasıl yapılır?

Elektrik tedarikçinizi değiştirip tasarrufa başlamanız için yeni tedarikçiniz ile bir sözleşme kurmanız gerekmektedir. EPDK'nın açıklamaları çerçevesinde sözleşmeler yazılı şekilde yüz yüze, telefonla veya internet yoluyla yapılabilmektedir. EnCazip'te seçeceğiniz tedarikçi ile sözleşmenizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Bu durumda hiç bir evrağı imzalamanıza gerek yoktur, sözleşmeler internet üzerinden kurulur ve 14 gün içinde koşulsuz şartsız cayma hakkınız bulunur.

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Serbest elektrik piyasası tarifeleri nelerdir?

    • Görevli elektrik tedarik şirketleri

    • Son kaynak tedarik tarifesi nedir?