Görevli Elektrik Tedarik Şirketleri 2021

Eski adıyla perakende elektrik satış şirketleri, şimdi kullanılan adıyla da görevli elektrik tedarik şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 12/09/2012 tarihli 4019 sayılı karara ilişkin olarak kurulan şirketlerdir.

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01/01/2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin hazırlanan, “Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde elektrik dağıtım şirketleri dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, enerji tedarik faaliyetleri için ise ayrı tüzel kişilikler olarak görevli elektrik tedarik şirketleri kurulmuştur.

Görevli Elektrik Tedarik Şirketlerinin Görev Ayrımı Nedir?

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2004 yılında alınan özelleştirme kararıyla özelleştirilme işlemleri 2013 yılında tamamlanmıştır. Özelleştirme sonrasında görevli elektrik tedarik şirketleri yukarıda bahsettiğimiz karara yönelik olarak özelleşen dağıtım şirketlerinden bağımsız ve ayrı tüzel kişilikler olarak kurulmuşlardır. 01/01/2013 tarihinden itibaren her dağıtım bölgesinde dağıtım şirketlerinin yanında görevli elektrik tedarik şirketleri kurulmuştur. Görevleri de birbirinden farklı olan bu şirketler, dağıtım şirketlerinin eskiden yerine getirmekle yükümlü olduğu elektrik tedarik faaliyetlerini üstlenmiştir. Böylelikle dağıtım şirketleri de sadece dağıtım faaliyetlerini yürütmekle görevli olmuş, elektrik satış ve tedarik yetkisi ellerinden alınmıştır.

Görevli elektrik tedarik şirketleri ile dağıtım şirketleri, birbirlerinin devamı niteliğinde olmadığı gibi bu şekilde algılanmaması için markalarının, logolarının ve unvanlarının birbirlerini çağrıştırmaması konusunda da büyük önem gösterilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Bahsi geçen görevli tedarikçiler ve dağıtım şirketleri sahipleri her ne kadar aynı gibi olsa da birbirlerinden tamamen ayrı iki tüzel kişiliğe sahiptirler. Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin kardeş şirketi sayılabilen görevli tedarikçilerden elektriğinizi temin etmediğiniz için sayacınızın okunmaması veya elektriğinizi kesme gibi bir faaliyette bulunması söz konusu değildir.

Son Kaynak Tedariği Nedir?

Görevli elektrik tedarik şirketi olma sorumluğu sahibi olan bu şirketler, serbest tüketici hakkına sahip olan fakat henüz elektrik tedarikçisi değişikliği yapmayan veya perakende satış sözleşmesi kapsamında elektrik temin ederken -istisnalar hariç- herhangi bir nedenle sözleşmesi sonlandırılan ve bölgedeki görevli şirketine geri dönen tüketicilere elektrik temin etmekle de görevlidir. Bu göreve son kaynak elektrik tedariki adı verilir.

İndirimli elektrik tedarikçileri ile görevlileri birbirinden ayıran nokta da bu görevleridir.

Özel elektrik tedarikçileri olarak da hizmet veren bu şirketler, serbest tüketici olan yani her yıl belirlenen serbest tüketici limitleri üzerinde tüketime sahip olan tüketicilere de ikili anlaşma yoluyla ucuz elektrik temin edebilmektedirler. Görevli elektrik tedarik şirketleri adını verdiğimiz bu şirketleri diğer özel elektrik tedarikçilerinden ayıran tek fark ise bahsettiğimiz üzere kendilerine verilen görevleridir. Özel tedarikçi vasfıyla görevli elektrik tedarik şirketleri sadece görevli olduğu bölgede değil tüm Türkiye’de elektrik satış faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Görevli elektrik tedarik şirketi nedir?

Belirli bir bölgedeki tüketicilere son kaynak elektrik tedariki sağlanması konusunda sorumlu olan şirketlere, görevli elektrik tedarik şirketleri adı verilir. Bu şirketler, daha önce tedarikçi değiştirmemiş olan tüketicilerin enerjisini sağlamakla yükümlüdür. Tüketiciler enerji tedarik edecek bir şirket bulamazlarsa, bu şirketler onlara EPDK ulusal tarife fiyatlarından enerji sağlamak zorundadır.

Ulusal Elektrik Tarife Fiyatları

Yani siz elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde hangi nedenle olursa olsun sözleşmeniz sonlanırsa veya yeni tedarikçiniz batmış olsa bile açıkta kalmaz ve en kötü ihtimalle yine görevli elektrik tedarikçiniz elektriğinizi temin eder. Görevli elektrik tedarik şirketleri bu şekilde tüketicilerin faturalarını Ocak 2021 tarihinde güncel ulusal tarifelerden; mesken kullanıcıları için 0,3976 TL/kWh, ticarethane kullanıcıları için ise 0,5991 TL/kWh aktif enerji birim fiyatından keserler. EPDK tebliğleri uyarınca artık elektrik faturalarında tüketicilere bu kalem elektrik dağıtım bedeli ile birlikte enerji birim fiyatı adı altında gösterilir ve tüketiciler Ocak 2021 faturalarında 0,6441 TL/kWh (mesken), 0,8511 TL/kWh (ticarethane) olarak görür.

Tüm elektrik tedarik şirketleri tarafından Ocak 2021 dönemi için uygulanan  elektrik dağıtım bedeli evleri için 0,2464 TL/kWh, iş yerleri için 0,252 TL/kWh'dir  bu birim fiyat EPDK tarafından belirlenir ve hiçbir tedarikçi bu bedelden farklı bir birim fiyatla faturalandırma yapamaz. Ancak unutmayın ki elektrik tedarikçilerini değiştiren tüketiciler, faturalarından %15,71 oranında tasarruf edebilir. Aşağıdaki tabloda EnCazip'te öne çıkan elektrik tarifelerini ve yıllık tasarruf tutarları ile indirim oranlarını inceleyebilirsiniz.

Aylık 1000 TL ve üzeri elektrik faturası ödeyen kullanıcılar için geçerlidir.

Tedarikçi Birim Fiyat İndirim Oranı  
0,526890 TL/kWh % 12,06
0,535000 TL/kWh % 10,70
0,539206 TL/kWh % 10,00
0,551189 TL/kWh % 8,00
0,533215 TL/kWh % 11,00
0,599117 TL/kWh % 0,00
0,510000 TL/kWh % 14,87
0,521832 TL/kWh % 12,90
0,520000 TL/kWh % 13,21
0,531420 TL/kWh % 11,30

Elektrik tedarikçinizi değiştirince enerjiniz asla kesilmez!

Görevli elektrik tedarik şirketleri dışında bir tedarikçiden aldığınız elektriğin fiziki yapısında bir değişiklik olmadığı gibi bu süreçte enerjiniz de kesilmez. Üstelik görevli olmayan tedarik şirketlerinde hiçbir şekilde elektrik kesme yetkisi bulunmamaktadır.