Görevli Elektrik Tedarik Şirketleri
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 1 Oy )

Eski adıyla perakende elektrik satış şirketleri, şimdi kullanılan adıyla da görevli elektrik tedarik şirketleri, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından 12/09/2012 tarihli 4019 sayılı karara ilişkin olarak kurulan şirketlerdir.

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01/01/2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin hazırlanan, “Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde elektrik dağıtım şirketleri dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, enerji tedarik faaliyetleri için ise ayrı tüzel kişilikler olarak görevli elektrik tedarik şirketleri kurulmuştur.

Görevli elektrik tedarik şirketi ne demektir?
Belirli bir bölgedeki tüketicilere son kaynak elektrik tedariki sağlanması konusunda sorumlu olan şirketlere, görevli elektrik tedarik şirketleri adı verilir. Bu şirketler, daha önce tedarikçi değiştirmemiş olan tüketicilerin enerjisini sağlamakla yükümlüdür. Tüketiciler enerji tedarik edecek bir şirket bulamazlarsa, bu şirketler onlara EPDK ulusal tarife fiyatlarından enerji sağlamak zorundadır.

Görevli elektrik tedarik şirketlerinin görev ayrımı nedir?

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2004 yılında alınan özelleştirme kararıyla özelleştirilme işlemleri 2013 yılında tamamlanmıştır. Özelleştirme sonrasında görevli elektrik tedarik şirketleri yukarıda bahsettiğimiz karara yönelik olarak özelleşen dağıtım şirketlerinden bağımsız ve ayrı tüzel kişilikler olarak kurulmuşlardır. 01/01/2013 tarihinden itibaren her dağıtım bölgesinde dağıtım şirketlerinin yanında görevli elektrik tedarik şirketleri kurulmuştur. Görevleri de birbirinden farklı olan bu şirketler, dağıtım şirketlerinin eskiden yerine getirmekle yükümlü olduğu elektrik tedarik faaliyetlerini üstlenmiştir. Böylelikle dağıtım şirketleri de sadece dağıtım faaliyetlerini yürütmekle görevli olmuş, elektrik satış ve tedarik yetkisi ellerinden alınmıştır.

Görevli elektrik şirketleri dağıtım şirketi değildir!
Elektrik dağıtım ile tedarik görevi birbirinden tamamen ayrılmıştır. Dolayısıyla dağıtım ile tedarik şirketleri birbirinden tamamen ayrı şirketlerdir. Elektrik tedarikçiniz hangi şirket olursa olsun, dağıtım şirketiniz size teknik hizmet vermekle yükümlüdür..

Görevli elektrik tedarik şirketleri ile dağıtım şirketleri, birbirlerinin devamı niteliğinde olmadığı gibi bu şekilde algılanmaması için markalarının, logolarının ve unvanlarının birbirlerini çağrıştırmaması konusunda da büyük önem gösterilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Bahsi geçen görevli tedarikçiler ve dağıtım şirketleri sahipleri her ne kadar aynı gibi olsa da birbirlerinden tamamen ayrı iki tüzel kişiliğe sahiptirler. Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin kardeş şirketi sayılabilen görevli tedarikçilerden elektriğinizi temin etmediğiniz için sayacınızın okunmaması veya elektriğinizi kesme gibi bir faaliyette bulunması söz konusu değildir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirince enerjiniz asla kesilmez!
Görevli elektrik tedarik şirketleri dışında bir tedarikçiden aldığınız elektriğin fiziki yapısında bir değişiklik olmadığı gibi bu süreçte enerjiniz de kesilmez. Üstelik görevli olmayan tedarik şirketlerinde hiçbir şekilde elektrik kesme yetkisi bulunmamaktadır.

Son kaynak tedariği nedir?

Görevli elektrik tedarik şirketi olma sorumluğu sahibi olan bu şirketler, serbest tüketici hakkına sahip olan fakat henüz elektrik tedarikçisi değişikliği yapmayan veya perakende satış sözleşmesi kapsamında elektrik temin ederken -istisnalar hariç- herhangi bir nedenle sözleşmesi sonlandırılan ve bölgedeki görevli şirketine geri dönen tüketicilere elektrik temin etmekle de görevlidir. Bu göreve son kaynak elektrik tedariki adı verilir.

İndirimli elektrik tedarikçileri ile görevlileri birbirinden ayıran nokta da bu görevleridir.

Özel elektrik tedarikçileri olarak da hizmet veren bu şirketler, serbest tüketici olan yani her yıl belirlenen serbest tüketici limitleri üzerinde tüketime sahip olan tüketicilere de ikili anlaşma yoluyla ucuz elektrik temin edebilmektedirler. Görevli elektrik tedarik şirketleri adını verdiğimiz bu şirketleri diğer özel elektrik tedarikçilerinden ayıran tek fark ise bahsettiğimiz üzere kendilerine verilen görevleridir. Özel tedarikçi vasfıyla görevli elektrik tedarik şirketleri sadece görevli olduğu bölgede değil tüm Türkiye’de elektrik satış faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Ululsal Elektrik Tarife Fiyatları

Yani siz elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde hangi nedenle olursa olsun sözleşmeniz sonlanırsa veya yeni tedarikçiniz batmış olsa bile açıkta kalmaz ve en kötü ihtimalle yine görevli elektrik tedarikçiniz elektriğinizi temin eder. Görevli elektrik tedarik şirketleri bu şekilde tüketicilerin faturalarını Temmuz 2019 tarihinde güncel ulusal tarifelerden; mesken kullanıcıları için 0,314926 TL/kWh, ticarethane kullanıcıları için ise 0,47109 TL/kWh birim fiyatından keserler.

Tüm elektrik tedarik şirketleri için ise elektrik dağıtım bedeli (ev) 0,183722 TL/kWh'dir, bu birim fiyat EPDK tarafından belirlenir ve hiçbir tedarikçi bu bedelden farklı bir birim fiyatla faturalandırma yapamaz. Ancak unutmayın ki elektrik tedarikçilerini değiştiren tüketiciler, faturalarından %3 oranında tasarruf edebilir. Aşağıdaki tabloda EnCazip'te öne çıkan elektrik tarifelerini ve yıllık tasarruf tutarları ile indirim oranlarını inceleyebilirsiniz.

Tedarikçiİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Yıldırım Enerji
Yıldırım Enerji
%00 TL
Atlas Enerji
Atlas Enerji
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.


Tedarikçiİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Yıldırım Enerji
Yıldırım Enerji
%00 TL
Atlas Enerji
Atlas Enerji
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL
Tek Elektrik
Tek Elektrik
%00 TL

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.

Güncelleme : 20.10.2020 00:49


Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Elektrik şirketleri arasındaki fark nedir?

    • Ck Boğaziçi abonelik işlemleri ve ücretleri

    • Enerjisa AESAŞ abonelik işlemleri