KW Nedir? KiloWatt Saat (kWh) Nedir?

Bir elektrik santralinin kurulu gücü ifade edilirken MegaWatt (MW), herhangi bir elektrikli cihazın elektrik tüketimi ifade edilirken ise watt birimleri ile karşılaşıyoruz.

Peki bu birimleri gördüğümüzde ne anlamamız gerekiyor? Evimizdeki buzdolabı veya televizyonun yada bir ampülün etiketinde yer alan Watt değeri ne anlama geliyor? Bunları yorumlayabilmek ve hayatımızdaki önemini anlayabilmek için bu birimlerin ne anlama geldiğini detaylıca bilmek gerekiyor. kW, kWh gibi birimlerin ne anlama geldikleri ve nasıl hesaplandıkları gibi detaylara yazı içeriğinde değineceğiz.

KW Nedir?

Birim zamanda üretilen veya tüketilen enerji miktarı Watt (W) veya Watt’ın bin katı olan kiloWatt (kW) ile ifade edilirken, kWh ise bir saatlik bir sürede yapılan enerji üretim veya tüketim miktarını göstermektedir. Elektrik faturalarının tüketim miktarı kısmı da kWh cinsinden belirlenir ve birim kWh başına fiyat üzerinden faturalandırma yapılır. Buradan yola çıkarak elektrikli cihazların çalıştıkları süre ve güçleri dikkate alınarak kaç kWh elektrik enerjisi tükettikleri hesaplanabilir.

KWh Nedir?

Birim zamanda üretilen veya tüketilen enerji miktarı Watt (W) veya Watt’ın bin katı olan kiloWatt (kW) ile ifade edilirken, kWh ise bir saatlik bir sürede yapılan enerji üretim veya tüketim miktarını göstermektedir. Elektrik faturalarının tüketim miktarı kısmı da kWh cinsinden belirlenir ve birim kWh başına fiyat üzerinden faturalandırma yapılır. Buradan yola çıkarak elektrikli cihazların çalıştıkları süre ve güçleri dikkate alınarak kaç kWh elektrik enerjisi tükettikleri hesaplanabilir.

1 Watt Kaç Volt? Watt Nasıl Hesaplanır?

Volt, bir devrede iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkını ifade eder. Bu gerilim farkı sayesinde elektronlar iletkenler üzerinden taşınabilir, daha basit hali ile, bu gerilim farkı, elektrik enerjisinin iletkenler vasıtası ile taşınmasını sağlar. Örneğin, ülkemizde evlerde prizlerde gerilim 220 Volt’tur. Elektrikli cihazların da çalışabildiği bir gerilim değeri vardır. Türkiye’de kullanıma sunulan elektrikli cihazlar 220V ile çalışacak şekildedir. Bu sebeple yurt dışına seyahat ettiğimizde veya yurt dışından elektrikli bir ürün getirdiğimizde eğer cihazın çalışabileceği gerilim değeri 220V’tan farklı ise cihaz çalışmayabilir veya gerilim farkından dolayı cihaz zarar görebilir.

Volt ve Watt arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için akımın ne olduğunu da bilmek gereklidir. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen elektrik yüküne akım denir ve Amper (I) birimi ile ifade edilir. Watt; gerilim (Volt) ile akımın (I) çarpılması ile yani aşağıdaki formül ile hesaplanır.

Watt= Gerilim (V) x Akım (I) Örneğin 1 Volt’luk gerilimde 1 Amper’lik akım geçiyorsa, 1 Watt enerji tüketilmiş olur.

1 Volt Kaç Watt?

Watt ve Volt değerleri birbirine sıklıkla karıştırılmaktadır. Ancak yalın hali ile açıklarsak daha akılda kalıcı olacaktır. Evlerimizdeki prizlerde 220 Volt gerilim bulunur. Ancak prize taktığımız cihazların gücü ise farklı faklıdır. 60 watt’lık bir lamba da, 2,4 kw’lık bir bulaşık makinesi de 220 Volt gerilime bağlı olarak çalışır ancak bulaşık makinesi çalışırken, 60 watt’lık ampulden daha fazla elektrik enerjisi tüketir. Matematiksel olarak, yukarıdaki fomülde, Watt’ ı Akım değerine bölersek Volt değerini buluruz.

KW Nasıl Hesaplanır? KW Hesaplama Tablosu

Herhangi bir üretim tesisi veya herhangi bir elektrikli cihazın azami gücü Watt (W), KiloWatt (kW) veya MegaWatt (MW) gibi birimlerle ifade edilir. Genellikle elektrikli cihazların üzerinde cihazın çalışabileceği azami güç bilgisi yer alır. Gerçekte ise cihazın ortalama gücü etiket üzerinde yer alan güç bilgisinden daha düşük olabilir. Elektrikli cihazın tükettiği elektrik enerjisi miktarı yaklaşık olarak cihazın gücü ve çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanabilir. Örneğin 240 W’lık yani 2,4 kW’lık bir bulaşık makinesi 1 saat boyunca çalışırsa 2,4kWh elektrik enerjisini tüketmiş olur. Genellikle kullandığımız elektrikli cihazların güç ve bir saatlik tüketim miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Cihaz Güç (Watt) Güç (kW) Saatlik Enerji Tüketimi (kWh)
Buzdolabı (A+) 44 0,044 0,04
Bulaşık Makinesi (A+) 510 0,510 0,51
Çamaşır Makinesi (A+) 303 0,303 0,30
LCD TV (A+) 98 0,098 0,10
Ütü 2600 2,600 2,60
Elektrikli Süpürge 2000 2,000 2,00
Fırın 2500 2,500 2,50
Klima 2200 2,200 2,20
Elektrikli Isıtıcı 3000 3,000 3,00
Akkor Ampül 60 0,060 0,06
Enerji Tasarruflu Ampül 12 0,012 0,01
Led Lamba 12 0,012 0,01
Kettle 2200 2,200 2,20
Tost Makinesi 2000 2,000 2,00
Çamaşır Kurutma Makinesi 1000 1,000 1,00
Mikrodalga Fırın 800 0,800 0,80
Dizüstü Bilgisayar 90 0,090 0,09
Telefon Şarjı 4 0,004 0,004

Tablo 1. Elektrikli Cihazlar Ve 1 Saatlik Elektrik Tüketim Miktarları

KW Hesaplama TL

Tüketilen elektrik karşılığında ödeyeceğimiz bedeli hesaplamak için iki temel bilgiye ihtiyacımız vardır. Birincisi elektrik enerjisi tüketim miktarı, ikincisi ise elektrik birim fiyatı. Elektrik faturalarında tüketilen elektrik kWh birim cinsinden fatura edilir. Yani tüketilen her kWh için belirlenmiş birim fiyat vardır. Elektrik tarifeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yılda 4 kez olmak üzere 3’er aylık periyotlar ile yayınlanır. Güncel elektrik tarifeleri yayınlandıktan sonra takip eden 3 aylık periyotta geçerli olurlar. Güncel elektrik tarifelerine EPDK’nın web sayfası üzerinden erişilebilir.

Elektrik tarifeleri tüketim noktasının dağıtım veya iletim hattına hangi seviyeden bağlı olduğuna, tüketim noktasının abone grubuna (örn: ev, sanayi, ticarethane) göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda örnek olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olan tarife tablosu yer almaktadır ve mesken aboneleri için elektrik birim fiyatı sarı renk ile işaretlenmiştir. Bu durumda tek zamanlı faturalama yapılan mesken kullanıcıları için kWh başına elektrik enerjisi birim bedeli 57,4385 kuruştur. Yukarıdaki bulaşık makinesi örneğini yeniden hatırlarsak; 0,24 kW’lık bir bulaşık makinesinin 1 saat çalışması sonucunda 0,24kWh elektrik tüketecektir. kWh başına elektrik enerjisi birim fiyatı da 57,4385 kuruş olduğundan, 0,24kWh’lik tüketim için; 13,78524 kuruş olacaktır. Yani bir cihazın elektrik tüketiminin karşılığında elektrik enerjisine ne kadar ödeneceği aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Ancak gerçekte, cihazların, çalışırken, etiketinde yazan azami güçten daha düşük tüketim yapabileceği unutulmamalıdır.

Elektrik tarifeleri tüketim noktasının dağıtım veya iletim hattına hangi seviyeden bağlı olduğuna, tüketim noktasının ev, sanayi veya ticarethane olma durumuna göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloda örnek olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olan tarife tablosu yer almaktadır ve mesken aboneleri için elektrik birim fiyatı sarı renk ile işaretlenmiştir. Bu durumda tek zamanlı faturalama yapılan mesken kullanıcıları için kWh başına elektrik enerjisi birim bedeli 57,4385 kuruştur. Yukarıdaki bulaşık makinesi örneğini yeniden hatırlarsak; 0,24 kW’lık bir bulaşık makinesinin 1 saat çalışması sonucunda 0,24kWh elektrik tüketecektir. kWh başına elektrik enerjisi birim fiyatı da 57,4385 kuruş olduğundan, 0,24kWh’lik tüketim için; 13,78524 kuruş olacaktır. Yani bir cihazın elektrik tüketiminin karşılığında ne elektrik enerjisine ne kadar ödeneceği aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. Ancak gerçekte, cihazların, çalışırken, etiketinde yazan azami güçten daha düşük tüketim yapabileceği unutulmamalıdır.

1000 W= 1kW

Bulaşık makinesi=240 W=0,24 kW

1 saat çalışması durumunda; 0,24 kW x 1 saat= 0,24kWsaat yani; 0,24kWh

Elektrik enerjisi birim fiyatı= 57,4385 krş/kWh

(Bu birim fiyat 01.01.2020 tarihi itibari ile geçerli olan elektrik tarifelerinden AG Tek Terimli Mesken Tarifesi için geçerlidir. Kendi tarifenizi öğrenmek için elektrik faturası örneğinizi kontrol edebilir, güncel elektrik tarifelerine EPD web sayfasından erişebilirsiniz.)

Elektrik enerjisi bedeli= 0,24kWh x 57,4385 krş/kWh= 13,78524 Kuruş olacaktır.

Tablo 2. Dağıtım Sistemi Kullanıcıları İçin 01.01.2020 Tarihi İtibari İle Geçerli Elektrik Tarifeleri