Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Elektrik Faturası Detayları


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 5 Oy )İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin %75’i elektrik faturası üzerinde ne yazdığını anlamıyor ve faturaları karışık buluyor. Ülkemizdeki elektrik faturası örneklerini göz önünde bulundurduğumuzda durumun daha da kötü olduğunu ve tüketicilerin önemli bir çoğu kendilerine gönderilen elektrik faturası üzerinde hangi bilgilerin yer aldığını anlamamaktadır. EnCazip’te tüketicilerin daha iyi hizmet almalarının ancak hangi hizmete ne kadar para ödediklerini bildikleri zaman mümkün olacağı düşüncesiyle fatura kalemleri hakkında pratik ve anlaşılabilir bilgiler veriyoruz.

Faturalar tüketicilere elektrik tedariği sağlayan şirketler tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesme süreci şu şekilde işlemektedir:

Bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketinin bir görevlisi, sayaç okuma dönemlerinde sayacınızı yerinde okur ve bir okuma tutanağı oluşturur.  Bu tutanak tedarikçinize iletilir ve tedarikçi şirket bu okuma bilgisini aldıktan sonra fatura kesme işlemlerine başlar.  Okuma yapılan dönem içinde tüketmiş olduğunuz elektrik enerjisi kWh (kilowattsaat) cinsinden dikkate alınır ve bu tüketim baz alınarak fatura düzenlenir. Elektrik faturası içinde birkaç kalem bulunmaktadır:

Aktif Enerji Bedeli

Faturalarınızda gördüğünüz bu bedel elektrik fiyatı ile o ay içerisindeki tükettiğimiz elektrik kWh ile çarpımı sonucunda meydana çıkar. Yani bu tutar sizin aylık tüketmiş olduğunuz elektrik miktarınızdır. Genellikle bu miktar elektrik faturası hesaplamalarında faturanızın yarısından fazlasına tekabül etmektedir. 

Birim enerji bedelinin oluşması, elektriğin santrallerdeki üretim maliyetleri ile ilgilidir. Elektrik piyasasında gerçekleşen indirim veya zamlar elektrik faturası detaylarında görmüş olduğunuz aktif enerji bedelinize etki etmektedir. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) elektrik fiyatını yılda 4 çeyrek olmak üzere düzenlemektedir. Bu fiyatlardaki indirim veya zam oranlarına göre elektrik faturası aktif enerji bedeli artmakta ve azalmaktadır. Ayda toplam tüketmiş olduğunuz enerji miktarı ile EPDK tarafından hazırlanan elektrik birim fiyatının çarpılması durumunda kullanmış olduğunuz elektriğin yani aktif enerji bedelinizin TL bazında tutarını faturanızda göreceksiniz. Fakat ikili anlaşma kapmasında piyasada bulunan elektrik tedarik firmaları ile anlaşma durumunuz oluştuğunda bu bedeli yani, elektrik birim fiyatınızı EPDK belirlemez. Süreç, yapmış olduğunuz ikili anlaşma kapsamında devam eder.

Dağıtım Bedeli

Dağıtım bedeli, kWh bazında tüketilen elektrik miktarı ile, EPDK tarafından ulusal tarifelerle birlikte belirlenen Dağıtım bedeli fiyatı ile çarpılarak bulunur ve elektrik faturası bedeline yansıtılır. Tüketicilerden alınan bu bedelin dayanağı, elektrik enerjisinin iletim hatlarından alınarak gerçek veya tüzel tüketicilerin bulunduğu konutlara ulaştırılması faaliyetini kapsamaktadır. Bazı bakım-onarım çalışmaları sebebi ile oluşan elektrik kesintileri durumlarında dağıtım bedelinizde bir değişiklik görmezsiniz. Bu tutar dağıtım bedeli kalemi olarak yansıtılır ve tüm abonelik sahibi tüketiciler bu tutarı ödemekle yükümlüdür.

İkili anlaşma kapsamında elektrik tedarik şirketi değiştirme durumu söz konusu olursa eğer yine bu bedeli elektrik faturası dağıtım bedeli olarak aynı fiyatta karşınıza çıkacaktır. 2016 yılı öncesinde TEİAŞ’ın yürüttüğü elektrik faturası bedellerinde görülen iletim bedeli de 2016 yılı itibari ile dağıtım bedeli kapsamında bulunmaktadır.

Faturalarınızda daha önceleri yer alan kalemlerden birisi de kayıp-kaçak bedelidir. Tüketiciler bu bedelden memnun olmasalar da enerjide kayıp ve kaçak durumlarının varlığı göz ardı edilemez bir durumdur. Fatura detaylarında görmüş olduğunuz kayıp-kaçak bedeli şeklinde belirtilen bu oran kaçak elektrik kullanıyorsunuz anlamına gelmemektedir. Elektrik enerjisi elde ettiğimiz elektrik dağıtım sistemindeki hatlara gerekli bakım onarım çalışmasının yapılmadığından dolayı oluşmuş bu bedel enerjideki kayıp bedelidir. Bu sebeple de kayıp bedelinin tam olarak ne olduğu ve ne kadar olduğu bilinememektedir. Her sektörde az ve ya çok fire kaybı olduğu gibi enerji piyasasında da bu durum söz konusudur ve bu fire tüketicilerden tahsil edilmek üzere elektrik faturası detayına kalem olarak yansıtılmaktadır.

Kayıp oranının yanı sıra kaçak elektrik kullanımının da günümüzde ve bazı bölgelerde çok yaygın olması durumundan dolayı tüketici tarafından yapılabilecek tek işlem, tanık olduğunuz kaçak kullanımları ilgili birimlere şikayette bulunarak bu bedeli minimum düzeye getirebilmektir. 2016 yılı itibari ile kayıp-kaçak bedeli ayrı bir kalem olmaktan çıkartılmıştır.

Enerji Fonu

Elektrik dağıtım şirketlerinin ve elektrik tedarik şirketlerinin her ay tüketiciden alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ödedikleri bedeldir. Bu bedel tüketicilerden sektörel altyapı ve araştırma-geliştirme giderlerine katkı payı olarak alınır.

Enerji fonu tutarının belirlenmesi EPDK’nın dışında bir durumdur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu tutarı abonelerden tahsil eder. Tüm tüketicilerden toplanan bu tutarla da geliştirme faaliyetleri gösterilir. Fatura kalemlerinde Enerji Fonu olarak bu tutarı ayrıca görebilirsiniz.

TRT Payı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gelirleri kanunlarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, TRT’nin giderlerinin karşılanması adına elektrik aboneliği olan tüketicilerden vergi talep edilmektedir. Yani TRT’nin bütçe durumu tüketicilerden toplanan belli başlı tutarlar ile oluşturulur. Bu vergi, TRT payı olarak fatura detaylarında görülmektedir. Mevcut aboneliği bulunan gerçek veya tüzel kişiler bu bedeli her ay ödemek zorundadırlar. Bu kapsamda bulunan tutarlar Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na iletilmektedir.

Belediye Tüketim Vergisi

Elektrik Tüketim Vergisi olarak da ismini görebileceğiniz Belediye Tüketim Vergisi, elektrik tüketimi için hizmet aldığı belediyeye ödenen bir vergi çeşididir. Bu bedel elektrik faturanıza vergi olarak eklenir ve sizde tahsil edilir. Ödemeyi her tüketicinin gerçekleştirmesi gerekmektedir, bu sayede tüketiciler tarafından belediyeye katkıda bulunulur. Faturadan faturaya değişkenlik göstererek kısaltma şeklinde BTV ve ETV olarak görebilirsiniz.

Bu verginin hesaplanması mesken ve ticarethane aboneleri için değişkenlik göstermektedir. Aktif Enerji bedelinizden yüzde oranı ile TL bazında hesaplandığı şekli ile elektrik faturası vergiler kısmında görebilirsiniz. Belediye Tüketim Vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tüketicilerden tahsil edilmektedir. Bu vergiden hastane, sağlık ocağı, doğum ve bakım evleri, ibadethane ve elektrik üretim ve dağıtım kurumları muaftır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Fatura detaylarında bulunan bütün tutarların toplamı üzerinden %18 Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır. Devletin belirlemiş olduğu birçok hizmet sonrasında bu verginin alınması zorunlu kılınmıştır. Bütün bedellerin toplamından hesaplama yapıldığı için diğer vergi ve bedellere göre elektrik faturası tutarını en fazla etkileyen vergidir.

Elektrik Faturası Detayları

Elektrik faturası hesaplanırlen aşağıdaki tablo dikkate alınır ve her bir gider kaleminin hesaplaması tablodaki şekilde yapılır. Tabloda görülen hesaplamanın yapılmasının ardından toplam tutara katma değer vergisi eklenerek tüketicinin ödeyeceği toplam fatura tutarı bulunmuş olur.


Fatura Kalemi Tutar Hesaplaması Detayı
Aktif Enerji Bedeli Birim fiyat X Toplam tüketim (kWh)
Dağıtım Bedeli Birim fiyat X Toplam tüketim (kWh)
Enerji Fonu Bedeli Toplam aktif enerji bedeli X %1
Elektrik Tüketim Vergisi Toplam aktif enerji bedeli X %5
TRT Payı Toplam aktif enerji bedeli X %2

Elektrik Faturası Kalemlerin Dağılımı

Türkiye'de tüketici tarafındaki neredeyse her sektör için sürekli olarak gündeme gelen bir soru vardır: "Ödediğimiz ücretlerin ne kadarı vergiye gidiyor?". Bu soru özellikle enerji piyasalarında tüketicilerin olmazsa olmazıdır. Konunun analizi aslında çok farklı bilimlerin konusudur, ancak buna kısaca değinmek isteriz. Çağımızda devletler vergi alır ve bu dünyanın tamamında böyledir. Verginin vatandaştan alınacağı ya da fazla/az alındığı yerler ise ülkelere göre değişir.

Ancak genel bir uygulama vardır ki, o da ülke ekonomisinde az bulunan ürünlerden daha çok vergi alınır. Yani ğlkenin dışa bağımlı olduğu ürünlerde genellikle vergi oranı daha yüksektir. Bu çoğu çevreler tarafından en doğru karar olarak ifade edilmektedir. Elektrik enerjisinde de konu aynıdır. Hem ülkemizin enerjide dışa bağımlı olması, hem de gereksiz kullanılan enerjinin çevreye verdiği zararlar göze alındığında elektrik faturası tutarlarından alınan vergiler, diğer ürün veya hizmetlere göre daha fazladır.

Elektrik faturası toplam tutarının, vergilerin ve diğer bedellerin toplam fatura tutarına oranını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Tablo elektrik faturası toplam tutarının içinde ne kadar vergi, ne kadar dağıtım bedeli, ne kadar elektrik bedeli ödendiğini göstermektedir. Tablo Ocak - Nisan 2018 dönemi ulusal elektrik tarifelerine göre oluşan bir faturanın detaylarını aktarmaktadır.


Fatura Kalemi Toplam Fatura Tutarına Oranı
Aktif Enerji Bedeli %51,52
Dağıtım Bedeli %29,10
Enerji Fonu Bedeli %0,52
Elektrik Tüketim Vergisi %2,58
TRT Payı %1,03
KDV %15,25

ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR