Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Elektrik Aboneliği Nasıl Açtırılır?


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 2 Oy )Elektrik kullanabilmenin ilk şartı mevcut bir elektrik aboneliği olmasıdır. Yeni bir yere taşındığınızda da elektrik aboneliği mevcut olabilir. Elektrik aboneliği mevcut olduğunda tek yapmanız gereken bölgenizdeki görevli elektrik tedarikçinize veya özel elektrik tedarikçileri dediğimiz perakende elektrik satış şirketlerine başvuru yaparak Elektrik Satış Sözleşmesi yapmak olacaktır. Fakat daha önce hiç elektrik aboneliği açılmamışsa ve bağlantı yoksa (sayacınız yoksa) öncelikle görevli dağıtım şirketinize (örneğin; İstanbul Avrupa Yakası için BEDAŞ, İzmir için Gediz EDAŞ) giderek bağlantı için başvuru yapmanızın ardından dağıtım şirketinizle anlaşma imzalayarak elektrik enerjinizi temin etmek için ilk adımı atmış olacaksınız.

Bağlantı Anlaşması Nedir?

İlk defa yapılacak elektrik aboneliği için öncelikle yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak gereklidir. Bunun için de Enerji Müsaade Anlaşması diğer adıyla Bağlantı Anlaşması yapılmalıdır. Bağlantı Sözleşmesi yapılarak tüketici kendi adına elektrik aboneliği açtırabilir. Eğer elektrik bağlatma işlemleri başkası adına yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekmektedir. 

Bağlantı sözleşmesi, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi talebinde bulunabilmek için tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan, görevli dağıtım şirketi ile tüketici arasında yapılan anlaşmadır. Bağlantı sözleşmesi, dağıtım sistemine bağlanan adres kullanımda olduğu sürece yürürlükte kalmaktadır. Sözleşme yapılan yerin elektrik aboneliği değişse bile bu sözleşme geçerliliğini korumaktadır ve başka bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.

Sonucunda başvuru değerlendirilip kabul edildiği taktirde, dağıtım bağlantı anlaşması yapılır ve bağlantı ücreti ödenir. Elektrik bağlatma işlemleri için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması halinde şirketler saha incelemesi gerektirmeyen hallerde 10 gün, bu incelemeyi gerektiren durumlarda ise 20 gün süre içerisinde görüş vermeleri gerekmektedir. Bağlantı başvurunuzun uygun bulunması durumunda dağıtım şirketi ile elektrik bağlantı anlaşması yapmanız gerekmektedir. Bu anlaşma, zaman zaman perakende satış sözleşmesi ile karıştırılsa da farklı bir sözleşmedir. Başka bir deyişle, dağıtım bağlantı anlaşması yapmadan perakende satış sözleşmesi yapmak mümkün değildir. Aynı zamanda bağlantı başvurunuzun ilave yatırım için yeterli finansmanın bulunmaması durumunda, dağıtım şirketi 5 yılı geçmemek üzere uygun bir tarih belirleyebilmektedir. Belirtilmiş olan bu tarihi beklememeniz halinde bu yatırımı yaptırabilir ya da finans edebilirsiniz.

Çoğunlukla perakende elektrik satış sözleşmesi ile karıştırılan bu sözleşmenin aslında ilk elektrik aboneliği açtırmak ve kullanım yerimize elektrik temin edebilmek için izin alma amacıyla yapıldığını bilmemiz gerekir. Yani önce bağlantı sözleşmesi yaparak elektrik temin etmek için izin almış oluyoruz, sonrasında görevli ya da özel elektrik tedarikçileri ile perakende elektrik satış sözleşmesi yaparak elektrik temin ediyoruz. Daha önceden elektrik bağlantısı olmayan bir eve taşındınız. Yeni bir binaya taşındığınızda genellikle elektrik bağlantısı anlaşması inşaat yetkilileri tarafından yapılmıştır; yalnızca kendi adınıza elektrik kullanmak için satış sözleşmesi yapmanız gerekir. Eğer aksi bir durum varsa, bağlantı anlaşması olmadan satış sözleşmesini yapmanız mümkün değildir. Elektrik bağlantısı yaptırmak için bölgede görevli dağıtım şirketine başvurmak ve anlaşma ücretini yatırmak gerekir. Dolayısıyla bağlantı sözleşmesi yani elektrik aboneliği olmadan elektrik satış sözleşmesi imzalamamızın bir anlamı olmayacaktır.

Dağıtım şirketleri tarafından, başvurunun anlaşmaya dönüşmesini takip eden 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmazsa enerji verme şartları yeniden değerlendirilir. Dağıtım bağlantısı yapıldıktan sonra, enerji kullanımına başlamak için, herhangi bir tedarikçi şirketi ile elektrik satış sözleşmesi yapmak gerekir. Sözleşmenin geçerli olması için, güvence bedeli ve diğer bedellerin yatırılması gereklidir. Aynı zamanda abonelik güvence bedelleri de EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu bedeller, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra görevli dağıtım şirketine ödenmektedir.

Gerçek veya Tüzel Kişilerin Elektrik Aboneliği Bağlantı Başvurusu Yapması

Bağlantı başvurusu; mesken aboneliği için mülk sahibi, ticarethane için ise yetkililer tarafından yapılabilmektedir. Mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan kaydıyla kiracı tarafından yapılabilmektedir.

Başvuru esnasında bağlantı başvurusu yapacak kişiler, Ayrıntılı tapu ve posta adresi, tesis veya kullanım yeri için talep edilen güç (AG için kWh cinsinden), kullanım yerinin kullanım amacı bilgilerini içeren bir dilekçeyle başvuru yapabilirler.

Mesken kullanıcılarına ilk abonelik işlemleri için aşağıdaki belgeler gereklidir;

• Kimlik Belgesi

• Başvuru Dilekçesi

• Tapu Fotokopisi

• Mülkiyet Durumu

• Elektrik Projesi

• Demant Belgesi

• Topraklama Raporu

• Muayene Uygunluk Belgesi

• Yapı Kullanma İzin Belgesi

• Sayaç ve Sayaç Faturası

• Sayaç Uygunluk Belgesi

• Zorunlu Deprem Sigortası

İlk abonelik işlemleri, perakende satış şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilebileceği gibi bölgenizdeki dağıtım şirketine de başvurabilirsiniz.

Ticarethane kullanıcılarına ilk abonelik işlemleri için aşağıdaki belgeler gereklidir;

• Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı

• Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri

• Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi

• Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı

• Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası

• Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi

• Zorunlu deprem sigortası

• Varsa IBAN numarası

Belirli süreli elektrik aboneliği için yapılacak bağlantı başvuruları için ise, geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunabilmektedir.

Elektrik Aboneliği Başvuru Ücreti

Başvurunun değerlendirilmesi ve kabul edilmesinin ardından bağlantı ücreti, başvuru sahibi tarafından dağıtım şirketine ödenmektedir. Bağlantı ücreti, bir defaya mahsus alınır ve geri ödenmez. Kullanım yeri değişmediği sürece, bağlantı anlaşması geçerliliğini yitirmez ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde dahi yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilemez.

Elektrik aboneliğini açtırmak için güvence bedeli ve diğer bedellerden oluşan ücreti peşin olarak ödemeniz gereklidir. Türkiye'deki tüm görevli elektrik şirketleri EPDK'nın belirlediği tutarda güvence bedeli uygular. Güvence bedeli, elektrik satış şirketinin alacaklarını garanti altında almak için aldığı bir depozitodur. Elektrik aboneliğini sonlandırdığınızda elektrik güvence bedeli iadesi gerçekleştirilmektedir. Elektrik güvence bedeli iadesi, TÜİK'in açıkladığı enflasyona oranına göre (TÜFE) güncellenir ve en geç beş iş günü içerisinde nakit olarak ya da hesabınıza yapılmaktadır. Önceki aboneliğinizin iptalinden elektrik güvence bedeli iadesi yapılmasıyla, bu ücreti yeni abonelik başvurusunda kullanabilirsiniz.

2015 yılı için Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlenen bağlantı ücretleri şöyledir.

 

Alçak Gerilim Kurulu Güç Bağlantı Ücreti
0-15 kW 69,80 TL
15-100 kW 159,60 TL
100 kW ve üzeri 202,89 TL

 

Bağlantı anlaşması sonrasında 90 gün içerisinde tüketici kullanım yerine elektrik temin etmek amacıyla görevli elektrik tedarikçisinden veya özel elektrik tedarikçileri ile perakende satış sözleşmesi yapmalıdır. Bu sözleşmenin ibrazı sonrasında bağlantı yapılarak elektrik aboneliği sağlanmış ve elektrik kullanmaya başlanmış olunur.

İndirimli Elektrik Aboneliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'nın aldığı kararlar doğrultusunda 2018 yılı için aylık 68 TL ve üzerinde elektrik enerjisi kullanan herkes indirimli elektrik aboneliği yapabilir. Elektrik tedarikçisi değiştirerek indirimli elektrik aboneliği yapmak için EnCazip'te karşılaştırma yapabilirsiniz. Hemen elektrik tedarikçilerini karşılaştırmak için bilgilerinizi girebilir ya da aşağıdaki örnek indirimli elektrik aboneliği tablomuza göz atabilirsiniz.

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Kolen Enerji
Kolen Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Akedaş
Akedaş
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Eren Enerji
Eren Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Doğankent Elektrik
Doğankent Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Age Enerji
Age Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Direkt Enerji
Direkt Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Türel Elektrik
Türel Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.


TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Kolen Enerji
Kolen Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Akedaş
Akedaş
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Eren Enerji
Eren Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Doğankent Elektrik
Doğankent Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Age Enerji
Age Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Direkt Enerji
Direkt Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Türel Elektrik
Türel Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.

Güncelleme : 17.01.2019 00:49ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR