Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Kolay Elektrik Faturası Hesaplama


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp


EnCazip’te elektrik faturası hesaplama işleminizi kolayca yaparak, hangi elektrik tedarikçisinin tarifesine geçişiniz durumunda bir yılda ödeceğiniz fatura ile toplam tasarruf tutarlarını anında öğrenebilirsiniz.

Artık 68 TL ve üzeri aylık elektrik faturası ödeyen herkes cep telefonu operatörünü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebiliyor, farklı elektrik tedarikçilerinin tarifelerinden birine geçiş yaparak tasarruf etmeye başlayabiliyor. Elektrik piyasasının serbestleşmesi fiyat rekabetinin önünü açtı, böylece elektrik tedarikçileri kendi belirledikleri birim fiyatlarla müşterilere elektrik tedarik edebilmeye başladı. EnCazip’te kolayca hesaplama yaparak farklı tedarikçilerin tarifelerini anında karşılaştırabilirsiniz. Yapacağınız hesaplama ile sizler için hangi tedarikçiye geçmeniz halinde bir yılda ne kadar tasarruf edeceğiniz anında belirtilir. 

68 TL ve üzerinde fatura ödeyen tedarikçi değiştirebilir.
Eğer aylık elektrik faturanız 68 TL’nin üzerindeyse siz de elektrik tedarikçinizi değiştirebilir ve ucuz elektrik kullanabilirsiniz.

En cazip elektrik tedarikçisini bulmak için hesaplama yapın!

EnCazip’te indirimli elektrik faturası hesaplama işlemi yapabilmek için öncelikle bulunduğunuz il, abone grubu bilgilerinizi belirtin. Abone grubunuz, faturanız üzerinde belirtilmiştir. Eğer bu bilgiyi elektrik faturası üzerinde bulamadıysanız; eviniz için elektrik faturası hesaplama işlemi yapmak istiyorsanız Mesken seçeneğini, işyeriniz için elektrik hesaplama yapacaksanız Ticarethane abone grubu seçeneğini işaretleyerek devam edin.

EnCazip’te Elektrik Faturası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen bilgileri yazdıktan sonra karşılaştır seçenği ile hesaplama işleminize devam edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yönlendireceğiniz sayfalarda ilk önce daha önce ucuz elektrik  kullanıp kullanmadığınızın bilgisi istenecektir. Evet ya da hayır seçeneği ile sonraki ekrana geçerek ve mevcut elektrik faturası tutarınızı yazmanız gerekmektedir.

Kolay elektrik faturası hesaplama için ipucu!
Elektrik faturanızı kolayca hesaplamak için toplam elektrik tüketiminiz ile vergiler dahil elektrik birim fiyatını çarpabilirsiniz. 2017 yılı Aralık ayı için vergiler dahil elektrik birim fiyatı olan 0,411962 TL/kWh ile kWh cinsinden elektrik tüketiminizi çarparak faturanızı hesaplayın.

Mevcut fatura tutarınızı yazdığınız bölümün hemen altında birim fiyat bilginiz yer alacak ve bilginize sunulacaktır, ancak daha önce elektrik tedarikçinizi değiştirmediyseniz hali hazırda belirtilmiş olan birim fiyatı değiştirmemeniz gerekmektedir. Devam ettiğinizde sistem tarafından yapmak istediğiniz hesaplama tamamlanacak ve farklı tedarikçilerin tarife bilgileri ile yıllık yaklaşık toplam tasarrufunuz belirtilecektir. Bu şekilde elektrik faturası hesaplama işleminizi kolayca tamamlamış olursunuz.

Elektrik Faturası Hesaplama

Tablodaki boşlukları tüketiminiz ve güncel birim fiyatlar ile doldurarak elektrik faturanızı kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Aktif Enerji Birim Fiyatı X kWh =

Aktif Enerji Bedeli (A)

Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı X kWh =

Dağıtım Bedeli (D)

Aktif Enerji Bedeli (A)

X %1 =

Enerji Fonu Bedeli (F)

Aktif Enerji Bedeli (A)

X %5 =

Elektrik Tüketim Vergisi Bedeli (T)

Aktif Enerji Bedeli (A)

X %2 =

TRT Payı Bedeli (R)

Elektrik faturası hesaplama işleminin ilk bölümünde tüm birim fiyat bedellerini bulmuş olduk. Şimdi hesaplamanın devamında tüm bu bedelleri toplayarak Katma Değer Vergisi (KDV) öncesi toplam elektrik faturası toplamını bulacağız:

(A)

 + 

(D) 

(F) 

+

 (T) 

+

 (R)

= KDV Öncesi Fatura Tutarı

KDV öncesi toplam elektrik faturası hesaplama işlemi ile KDV öncesi faturamızı hesaplamış olduk. Elektrik faturası toplam tutarımızı bulmak için de şimdi KDV tutarını ekleyecek ve elektrik faturası hesaplama işlemimizi tamamlamış olacağız.

KDV Öncesi Fatura Tutarı

X

(1 + %18)

=

Elektrik Faturası Toplam Tutarı

Elektrik Faturası Hesaplama İşleminde Bedeller

Elektrik faturası hesaplama işlemi yapılırken yukarıdaki tabloda gördüğünüz bedeller kullanılarak işlem tamamlanır. Daha önce elektrik tedarikçisi değiştirmemiş bir ev tüketicisi için elektrik faturası hesaplama bedelleri EPDK tarafından belirlenir. 2017 yılı Aralık ayı için bu bedeller şu şekildedir:

Aktif Enerji Birim Fiyatı: 0,2161 TL/kWh

Elektrik Dağıtım Bedeli: 0,115732 TL/kWh

Diğer bedeller ise yüzdelik olarak hesaplanır.

Ancak kolay bir elektrik faturası hesaplama işlemi yapmak için toplam elektrik tüketimizini vergiler dahil elektrik birim fiyatı ile çarpabilir ve elektrik faturası toplam tutarınızı hızlıca bulabilirsiniz.

2017 yılı Aralık ayı için vergiler dahil elektrik birim fiyatı 0,411962 TL/kWh'dir.

Elektrik faturası hesaplama modülü

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, elektrik faturası hesaplama modülünde önemli değişiklikler yaptı. Daha önceleri çok daha karışık olan elektrik faturası hesaplama formülü çok daha basit bir hale getirildi. Önceleri tüketicilerin faturalarında belirtilen bedeller çok daha fazla iken, bu tarihten itibaren pek çok bedel tek kalem altında toplandı ve böylelikle tüketicilerin faturaların nasıl hesaplandığını ve faturalarının bileşenlerini çok daha kolay anlamalarının önü açılmış oldu. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektrik faturası hesaplama işlemi, aşağıda açıklanan şekilde yapılmaktadır. 

1) Birim fiyatı olan ücretler ile birinci aşama hesaplama: Elektrik faturası hesaplama işlemi yapılırken bazı ücretler, elektrik tüketiminiz kaynaklı ve direkt olarak elektrik tüketiminiz baz alınarak tahsil edilen ücretlerdir. Bu ücret kalemlerinin ve toplamlarının hesaplanması, elektrik faturası hesaplama işleminin ilk bölümünü oluşturur. Bunlar, aktif enerji bedelleridir.

- Aktif Enerji Bedeli; elektrik tedarikçisini değiştirmemiş tüketiciler için EPDK tarafından Ulusal Tarifeler ile, elektrik tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler için ise elektrik tedarikçileri tarafından belirlenir. Elektrik faturası hesaplama işleminin ilk bölümü aşağıdaki şekilde yapılır: 

[Aktif Enerji Bedeli (TL) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)] 

Örnek olarak 100kWh aylık elektrik tüketimini alalım ve hem bu formülde, hem de elektrik faturası hesaplama işleminin diğer formüllerinde bu örneği yerine oturtarak toplam fatura tutarını bulalım. Kolay anlaşılması açısından aktif enerji birim fiyatının 3TL olduğunu var sayalım. 

[3TL X 100kWh]

= [300] 

= 300 TL

Elektrik faturası hesaplama işleminin birinci bölümü bu şekilde oldu. Bu formül ile buludğumuz sonucu SONUÇ 1 olarak bir kenara not alalım ve sonraki işlemlerde de bunu bu şekilde kullanalım.

2) Fonlar ve yüzdelik oranla elektrik faturası hesaplama işlemine dahil edilen KDV öncesi vergiler: Elektrik faturası hesaplama işleminin ikinci bölümü fonlar ve diğer KDV öncesi vergilerden oluşmaktadır. Bunlar direkt olarak elektrik tüketim toplamı değil, elektrik tüketimi ile direkt ilişkili bedellerin toplam tutarı üzerinden belirli oranlarla hesaba dahil edilir.

- TRT Payı; %2 olarak belirlenmiştir.

- Enerji Fonu; %1 olarak belirlenmiştir. 

- Elektrik Tüketim Vergisi (ya da Belediye Tüketim Vergisi); %5 olarak belirlenmiştir. 

Elektrik faturası hesaplama işleminin ikinci bölümü aşağıdaki şekilde yapılır (Birinci bölümdeki sonucu, SONUÇ 1 olarak bu formülde kullanacağımızı unutmayalım):

[(SONUÇ 1) X TRT PAYI] + [(SONUÇ 1) X ENERJİ FONU] + [(SONUÇ 1) X ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ]

Örnek olarak işlemimizin birinci bölümünde aylık 100kWh enerji tüketimini almıştık. Bu örneğimizden devam edersek:

[300TL X 0,02] + [300TL X 0,01] + [300TL X 0,05] 

= 6TL + 3TL + 15TL

= 24 TL

İşlemimizin ikinci bölümü de bu şekilde sonuçlandı. Bu formül ile buludğumuz sonucu SONUÇ 2 olarak bir kenara not alalım ve işlemimizin son formülü olan KDV'yi hesaplarken bu formülü bu şekilde kullanalım.

3) Dağıtım Bedelleri: Kolay anlaşılması açısından dağıtım bedeli birim fiyatının 1TL olduğunu var sayalım. Dağıtım bedeli, kWh cinsinden toplam tüketim ile dağıtım bedeli birim fiyatının çarpılması sonucu bulunur ve bu şekilde elektrik faturası hesaplama kalemleri içinde yerini alır. Bu hesaplama:

[Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı (TL) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)]

= [100 X 1]

= 100 TL olarak bulunur. Bu sonucu SONUÇ 3 olarak not edelim.

4) KDV ve fatura dibi toplam tutarının (yani ödenecek elektrik faturası tutarının hesaplanması):

KDV, satın aldığımız her üründe olduğu gibi hesaplanır. Elektrik faturalarının tüketim tutarı toplamının %18'i olarak hesaplanır.

[(SONUÇ 1) + (SONUÇ 2) + (SONUÇ 3)] X [KDV ORANI] Önceki formüllerdeki örnek bedeller ile devam edersek;

[(300TL) + (24TL) + (100TL)] X 0,18 = [424TL] X 0,18 = 76,32TL Şeklinde toplam KDV tutarını da bularak elektrik faturası hesaplama işlemimizi neredeyse tamamladık. Kullandığımız formüllerdeki tüm bedelleri toplayarak işlemimizi tamamlayabiliriz.

[SONUÇ 1] + [SONUÇ 2] + [SONUÇ 3] + [KDV]

= [300TL] + [24TL] + [100TL] + [76,32TL]

= 500,32TL

Böylece işlemimizi tamamlamış, 100kWh aylık elektrik tüketimi için toplam elektrik faturası tutarını 500,32TL olarak bulmuş olduk

Tedarikçinizi Değiştirip Cazip Elektrik Tarifelerini Kullanın

EnCazip'te kolayca hesaplama yaparak hangi elektrik tedarikçisinin tarifesinde ne kadar fatura ödeyeceğinizi ve elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda bir yılda yaklaşık ne kadar tasarruf edeceğinizin bilgisine anında ulaşabilirsiniz. Tarifeleri inceledikten sonra, bu tarifeler arasından en cazip olanını seçerek kolayca tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için “Tarifeyi Seç” seçeneği ile devam ederek bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Tedarikçi değiştirme işleminizi kusursuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için sizden bazı bilgileri girmeniz istenmektedir. Bilgilerinizi girerek elektrik tedarikçisi değişim işleminizi birkaç saniye içinde başlatmış olursunuz. 

 

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
0,20529 TL%5120,4 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,209617 TL%372,2 TL
Başvur
Kolen Enerji
Kolen Enerji
0,209617 TL%372,2 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
0,209617 TL%372,2 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,211778 TL%248,1 TL
Başvur
Sepaş Enerji
Sepaş Enerji
0,212725 TL%1,5637,6 TL
Başvur
Limak Enerji
Limak Enerji
0,2161 TL%00 TL
Başvur

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
0,2053 TL%5,03400 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
0,205359 TL%5397,9 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,209682 TL%3238,7 TL
Başvur
Kolen Enerji
Kolen Enerji
0,209682 TL%3238,7 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,211844 TL%2159,2 TL
Başvur
Sepaş Enerji
Sepaş Enerji
0,212725 TL%1,59126,7 TL
Başvur
Age Enerji
Age Enerji
0,216167 TL%00 TL
Başvur
Limak Enerji
Limak Enerji
0,216167 TL%00 TL
Başvur

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır. 

Islak imzalı sözleşme talebi olan tedarikçilerin tarifelerine geçişinizin tamamlanması için ise, sözleşmeyi fiilen imzalamanız gerekmektedir. Bunun için bilgilerinizi girip, teklifinizi sonlandırdıktan sonra sizinle paylaşılan sözleşmenin bir kopyası EnCazip tarafından kurye ile kapınıza ulaştırılır ve bu evrağı imzalamanız istenir. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise tedarikçi değiştirme işlemlerinize başlanır. Her iki seçenekte de tüm aşamalar EnCazip ve elektrik tedarikçileri işbirliği ile titizlikle takip edilir.


× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?
68 TL faturası olan tedarikçisini değiştirebilir!
Ayda 68 TL üzeri faturası olan artık cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir.
EnCazip tedarikçiyi bulun!
Tedarikçinizi kolayca değiştirerek daha az elektrik faturası ödemek için hemen karşılaştırma yapın, hangi tedarikçinin en cazip tarifeyi sunduğunu anında bulun.
× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?
68 TL faturası olan tedarikçisini değiştirebilir!
Ayda 68 TL üzeri faturası olan artık cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir.
EnCazip tedarikçiyi bulun!
Tedarikçinizi kolayca değiştirerek daha az elektrik faturası ödemek için hemen karşılaştırma yapın, hangi tedarikçinin en cazip tarifeyi sunduğunu anında bulun.