Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Kolay Elektrik Faturası Hesaplama


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 16 Oy )EnCazip’te elektrik faturası hesaplama işleminizi kolayca yaparak, hangi elektrik tedarikçisinin tarifesine geçişiniz durumunda bir yılda ödeceğiniz fatura ile toplam tasarruf tutarlarını anında öğrenebilirsiniz.

Artık 68 TL ve üzeri aylık elektrik faturası ödeyen herkes cep telefonu operatörünü değiştirir gibi elektrik tedarikçisini değiştirebiliyor, farklı elektrik tedarikçilerinin tarifelerinden birine geçiş yaparak tasarruf etmeye başlayabiliyor. Elektrik piyasasının serbestleşmesi fiyat rekabetinin önünü açtı, böylece elektrik tedarikçileri kendi belirledikleri birim fiyatlarla müşterilere elektrik tedarik edebilmeye başladı. EnCazip’te kolayca hesaplama yaparak farklı tedarikçilerin tarifelerini anında karşılaştırabilirsiniz. Yapacağınız hesaplama ile sizler için hangi tedarikçiye geçmeniz halinde bir yılda ne kadar tasarruf edeceğiniz anında belirtilir. 

68 TL ve üzerinde fatura ödeyen tedarikçi değiştirebilir.
Eğer aylık elektrik faturanız 68 TL’nin üzerindeyse siz de elektrik tedarikçinizi değiştirebilir ve ucuz elektrik kullanabilirsiniz. Hesaplı elektrik kullanarak faturanızda 3 oranına kadar tasaruf edersiniz.

En cazip elektrik tedarikçisini bulmak için hesaplama yapın!

EnCazip’te indirimli elektrik faturası hesaplama işlemi yapabilmek için öncelikle bulunduğunuz il, abone grubu bilgilerinizi belirtin. Abone grubunuz, faturanız üzerinde belirtilmiştir. Eğer bu bilgiyi elektrik faturası üzerinde bulamadıysanız; eviniz için hesaplama yapmak istiyorsanız mesken seçeneğini, işyeriniz için ise ticarethane abone grubu seçeneğini işaretleyerek devam edin.

EnCazip’te Nasıl Elektrik Faturası Hesaplama Yapılır?

Yukarıda belirtilen bilgileri yazdıktan sonra karşılaştır seçenği ile hesaplama işleminize devam edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra yönlendireceğiniz sayfalarda ilk önce daha önce ucuz elektrik  kullanıp kullanmadığınızın bilgisi istenecektir. Evet ya da hayır seçeneği ile sonraki ekrana geçerek ve mevcut elektrik faturası tutarınızı yazmanız gerekmektedir.

Kolay elektrik faturası hesaplama için ipucu!
Elektrik faturanızı kolayca hesaplamak için toplam elektrik tüketiminiz ile vergiler dahil elektrik birim fiyatını çarpabilirsiniz. 2019 yılı Şubat ayı için vergiler dahil elektrik birim fiyatı olan 0,537508 TL/kWh ile kWh cinsinden elektrik tüketiminizi çarparak faturanızı hesaplayın.

Mevcut fatura tutarınızı yazdığınız bölümün hemen altında birim fiyat bilginiz yer alacak ve bilginize sunulacaktır, ancak daha önce elektrik tedarikçinizi değiştirmediyseniz hali hazırda belirtilmiş olan birim fiyatı değiştirmemeniz gerekmektedir. Devam ettiğinizde sistem tarafından yapmak istediğiniz hesaplama tamamlanacak ve farklı tedarikçilerin tarife bilgileri ile yıllık yaklaşık toplam tasarrufunuz belirtilecektir.

Hesaplama

Tablodaki boşlukları tüketiminiz ve güncel birim fiyatlar ile doldurarak elektrik faturanızı kendiniz hesaplayabilirsiniz.

Aktif Enerji Birim Fiyatı X kWh =

Aktif Enerji Bedeli (A)

Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı X kWh =

Dağıtım Bedeli (D)

Aktif Enerji Bedeli (A)

X %1 =

Enerji Fonu Bedeli (F)

Aktif Enerji Bedeli (A)

X %5 =

Elektrik Tüketim Vergisi Bedeli (T)

Aktif Enerji Bedeli (A)

X %2 =

TRT Payı Bedeli (R)

Hesaplama işleminin ilk bölümünde tüm birim fiyat bedellerini bulmuş olduk. Şimdi hesaplamanın devamında tüm bu bedelleri toplayarak Katma Değer Vergisi (KDV) öncesi toplam elektrik faturası toplamını bulacağız:

(A)

 + 

(D) 

(F) 

+

 (T) 

+

 (R)

= KDV Öncesi Fatura Tutarı

KDV öncesi toplam hesaplaması ile KDV öncesi faturamızı hesaplamış olduk. Elektrik faturası toplam tutarımızı bulmak için de şimdi KDV tutarını ekleyecek ve işlemimizi tamamlamış olacağız.

KDV Öncesi Fatura Tutarı

X

(1 + %18)

=

Elektrik Faturası Toplam Tutarı

Elektrik Faturası Hesaplama İşleminde Bedeller

Elektrik faturası hesaplama işlemi yapılırken yukarıdaki tabloda gördüğünüz bedeller kullanılarak işlem tamamlanır. Daha önce elektrik tedarikçisi değiştirmemiş bir ev tüketicisi için elektrik faturası hesaplama bedelleri EPDK tarafından belirlenir. 2019 yılı Şubat ayı için bu bedeller şu şekildedir:

Aktif Enerji Birim Fiyatı: 0,279098 TL/kWh

Elektrik Dağıtım Bedeli: 0,154089 TL/kWh

Diğer bedeller ise yüzdelik olarak hesaplanır.

2019 yılı Şubat ayı için vergiler dahil elektrik birim fiyatı 0,537508 TL/kWh'dir.

Elektrik faturası hesaplama modülü

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, elektrik faturası hesaplama modülünde önemli değişiklikler yaptı. Daha önceleri çok daha karışık olan formül çok daha basit bir hale getirildi. Önceleri tüketicilerin faturalarında belirtilen bedeller çok daha fazla iken, bu tarihten itibaren pek çok bedel tek kalem altında toplandı ve böylelikle tüketicilerin faturaların nasıl hesaplandığını ve faturalarının bileşenlerini çok daha kolay anlamalarının önü açılmış oldu. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren hesaplama işlemi, aşağıda açıklanan şekilde yapılmaktadır. 

1) Birim fiyatı olan ücretler ile birinci aşama hesaplama: Elektrik faturası hesaplama işlemi yapılırken bazı ücretler, elektrik tüketiminiz kaynaklı ve direkt olarak elektrik tüketiminiz baz alınarak tahsil edilen ücretlerdir. Bu ücret kalemlerinin ve toplamlarının hesaplanması, elektrik faturası hesaplama işleminin ilk bölümünü oluşturur. Bunlar, aktif enerji bedelleridir.

- Aktif Enerji Bedeli; elektrik tedarikçisini değiştirmemiş tüketiciler için EPDK tarafından Ulusal Tarifeler ile, elektrik tedarikçisini değiştirmiş tüketiciler için ise elektrik tedarikçileri tarafından belirlenir. Elektrik faturası hesaplama işleminin ilk bölümü aşağıdaki şekilde yapılır: 

[Aktif Enerji Bedeli (TL) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)] 

Örnek olarak 100kWh aylık elektrik tüketimini alalım ve hem bu formülde, hem de elektrik faturası hesaplama işleminin diğer formüllerinde bu örneği yerine oturtarak toplam fatura tutarını bulalım. Kolay anlaşılması açısından aktif enerji birim fiyatının 3TL olduğunu var sayalım. 

[3TL X 100kWh]

= [300] 

= 300 TL

İşlemin birinci bölümü bu şekilde oldu. Bu formül ile buludğumuz sonucu SONUÇ 1 olarak bir kenara not alalım ve sonraki işlemlerde de bunu bu şekilde kullanalım.

2) Fonlar ve yüzdelik oranla dahil edilen KDV öncesi vergiler: Hesaplamanın ikinci bölümü fonlar ve diğer KDV öncesi vergilerden oluşmaktadır. Bunlar direkt olarak elektrik tüketim toplamı değil, elektrik tüketimi ile direkt ilişkili bedellerin toplam tutarı üzerinden belirli oranlarla hesaba dahil edilir.

- TRT Payı; %2 olarak belirlenmiştir.

- Enerji Fonu; %1 olarak belirlenmiştir. 

- Elektrik Tüketim Vergisi (ya da Belediye Tüketim Vergisi); %5 olarak belirlenmiştir. 

Elektrik faturası hesaplama işleminin ikinci bölümü aşağıdaki şekilde yapılır (Birinci bölümdeki sonucu, SONUÇ 1 olarak bu formülde kullanacağımızı unutmayalım):

[(SONUÇ 1) X TRT PAYI] + [(SONUÇ 1) X ENERJİ FONU] + [(SONUÇ 1) X ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ]

Örnek olarak işlemimizin birinci bölümünde aylık 100kWh enerji tüketimini almıştık. Bu örneğimizden devam edersek:

[300TL X 0,02] + [300TL X 0,01] + [300TL X 0,05] 

= 6TL + 3TL + 15TL

= 24 TL

İşlemimizin ikinci bölümü de bu şekilde sonuçlandı. Bu formül ile buludğumuz sonucu SONUÇ 2 olarak bir kenara not alalım ve işlemimizin son formülü olan KDV'yi hesaplarken bu formülü bu şekilde kullanalım.

3) Dağıtım Bedelleri: Kolay anlaşılması açısından dağıtım bedeli birim fiyatının 1TL olduğunu var sayalım. Dağıtım bedeli, kWh cinsinden toplam tüketim ile dağıtım bedeli birim fiyatının çarpılması sonucu bulunur ve bu şekilde kalemler içinde yerini alır. Bu hesaplama:

[Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı (TL) X Toplam Elektrik Tüketimi (kWh)]

= [100 X 1]

= 100 TL olarak bulunur. Bu sonucu SONUÇ 3 olarak not edelim.

4) KDV ve fatura dibi toplam tutarının (yani ödenecek elektrik faturası tutarının hesaplanması):

KDV, satın aldığımız her üründe olduğu gibi hesaplanır. Elektrik faturalarının tüketim tutarı toplamının %18'i olarak hesaplanır.

[(SONUÇ 1) + (SONUÇ 2) + (SONUÇ 3)] X [KDV ORANI] Önceki formüllerdeki örnek bedeller ile devam edersek;

[(300TL) + (24TL) + (100TL)] X 0,18 = [424TL] X 0,18 = 76,32TL Şeklinde toplam KDV tutarını da bularak elektrik faturası hesaplama işlemimizi neredeyse tamamladık. Kullandığımız formüllerdeki tüm bedelleri toplayarak işlemimizi tamamlayabiliriz.

[SONUÇ 1] + [SONUÇ 2] + [SONUÇ 3] + [KDV]

= [300TL] + [24TL] + [100TL] + [76,32TL]

= 500,32TL

Böylece işlemimizi tamamlamış, 100kWh aylık elektrik tüketimi için toplam elektrik faturası tutarını 500,32TL olarak bulmuş olduk

Tedarikçinizi Değiştirip Cazip Elektrik Kullanın

EnCazip'te kolayca hesaplama yaparak hangi elektrik tedarikçisinin tarifesinde ne kadar fatura ödeyeceğinizi ve elektrik tedarikçinizi değiştirmeniz durumunda bir yılda yaklaşık ne kadar tasarruf edeceğinizin bilgisine anında ulaşabilirsiniz. Tarifeleri inceledikten sonra, bu tarifeler arasından en cazip olanını seçerek kolayca tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Bunun için “Tarifeyi Seç” seçeneği ile devam ederek bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Tedarikçi değiştirme işleminizi kusursuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için sizden bazı bilgileri girmeniz istenmektedir. Bilgilerinizi girerek elektrik tedarikçisi değişim işleminizi birkaç saniye içinde başlatmış olursunuz. 

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Kolen Enerji
Kolen Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Akedaş
Akedaş
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Eren Enerji
Eren Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Doğankent Elektrik
Doğankent Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Age Enerji
Age Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Direkt Enerji
Direkt Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Türel Elektrik
Türel Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.


TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Kolen Enerji
Kolen Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Akedaş
Akedaş
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Eren Enerji
Eren Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Doğankent Elektrik
Doğankent Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Age Enerji
Age Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Direkt Enerji
Direkt Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Türel Elektrik
Türel Elektrik
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
Bu tedarikçinin şu anda aktif tarifesi yoktur0 TL
Başvur

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.

Güncelleme : 21.02.2019 00:49


Islak imzalı sözleşme talebi olan tedarikçilerin tarifelerine geçişinizin tamamlanması için ise, sözleşmeyi fiilen imzalamanız gerekmektedir. Bunun için bilgilerinizi girip, teklifinizi sonlandırdıktan sonra sizinle paylaşılan sözleşmenin bir kopyası EnCazip tarafından kurye ile kapınıza ulaştırılır ve bu evrağı imzalamanız istenir. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra ise tedarikçi değiştirme işlemlerinize başlanır. Her iki seçenekte de tüm aşamalar EnCazip ve elektrik tedarikçileri işbirliği ile titizlikle takip edilir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik faturası hesaplama formülünü değiştirdi. EnCazip’in sürekli olarak güncellenen elektrik faturası hesaplama modülü ile hızlıca karşılaştırma yapabilir ve elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz.

Yeni Elektrik Faturası Kalemleri

1 Ocak 2017 tarihinden önce faturalarda pek çok farklı kalem vardı ve bu da faturaların çok karışık ve anlaşılması zor bir halde olması ile sonuçlanıyordu. Bu durum EPDK’nın bu tarihte yapmış olduğu güncelleme sonucunda değişti ve elektrik faturaları daha kolay bir hale geldi. Bu değişim kalemlerini ve tüketicilere etkisi anlatmadan önce elektrik faturası hesaplama işlemlerinin neden yalnızca enerji bedelleri ile değil, başka bedelleri de dahil ederek yapıldığını açıklamak ve dünyanın farklı ülkelerinde uygulamaların nasıl yapıldığını örnekler ile göstermek isteriz.

Elektrik Faturası Tutarı Hesaplama

Faturaların neden pek çok kalemden oluştuğunu daha iyi anlatabilmek için öncelikle elektrik sisteminin nasıl işlediğinden hızlıca bahsetmek isteriz. Elektrik, yapısı itibariyle depolanamayan (çoğunlukla depolanamayan, depolanmasının ise çok ciddi maliyetleri olan) bir üründür. Elektrik enerjisinin üretildiğinden çok kısa bir zaman sonra son kullanıcıya ulaştırılması ve tüketilmesi gerekmektedir. Bu yüzden üretim tesislerinden son kullanıcılara kadar tüm elektrik sistemi entegre bir yapıyla birbirine bağlanmıştır. Örneğimizde Türkiye’yi baz alırsak, ülkemizin neredeyse her noktası elektrik kabloları ile birbirine bağlanmıştır. Yani ülkemizin herhangi bir yerindeki elektrik santrali ile bir başka yerindeki kullanıcı aslında birbirine bağlıdır. Bu derece büyük bir yapıya sahip olan elektrik sistemi bazı yatırımları ve maliyetleri de beraberinde getirmektedir.

Eski elektrik faturası hesaplama kalemlerinden ikisi, bu sistemin kullanılmasından kaynaklanan bedeller olarak tüketicilerden tahsil edilmekteydi. Bu bedeller yeni güncelleme ile direkt olarak faturalarda gözükmese de aslında tek bir kalem olarak tahsil edilen dağıtım bedelleri bu maliyetleri de içermektedir. Sözünü ettiğimiz bu maliyetlerden ilki elektrik enerjisinin iletimi sonucunda ortaya çıkan maliyetlerin karşılanabilmesi için tüketicilerden tahsil edilmektedir. Elektrik iletimi, enerjinin üretildiği yerden şehirlere kadar ulaştırılmasını sağlayan sistemin kullanılması ile enerjinin nakledilmesine verilen isimdir. Yüksek gerilim hatları kullanılarak yapılan bu nakil işleminin sonucunda ortaya çıkan maliyet, elektrik enerjisinin iletim maliyetidir.

Elektrik iletimi yapıldıktan sonra genellikle şehirlerin giriş noktalarında bulunan trafolarda daha düşük voltajlara indirilen elektrik enerjisi bu işlemin ardından dağıtım sistemine aktarılır. Dağıtım sistemi, elektrik enerjisinin şehirlerin içinde dağıtılmasını ve son kullanıcılara iletilmesini sağlayan sistemdir. Bu sistemin kullanım maliyeti olarak elektrik dağıtım bedeli de elektrik faturası hesaplama kalemleri arasında yer alarak tüketicilerden tahsil edilir.

Daha önce bahsettiğimiz gibi elektrik enerjisi üretilir üretilmez tüketilmesi gereken, tüketilmemesi durumunda da kaybolan bir üründür. Bunun dışında da doğası gereği elektrik enerjisi, kablolardan geçerken belirli bir ölçüde kayba uğrar. Kaçak kullanım da elektrik enerjisinin kaybolmasında önemli bir faktör olsa da aslında bunun dışında da elektrik enerjisi toprağa karışma, kablolardaki kaçaklar, direnç gibi nedenlerle kaybolduğundan bu durum da bir maliyet oluşmasına sebep olur. Bu maliyet kayıp/kaçak bedeli olarak elektrik faturası hesaplama kalemleri arasına dahil edilerek tüketicilerden alınır.

Bunlar dışında sayaçların okunması bedelleri ile çeşitli vergiler de faturalardaki dağıtım bedelleri kalemleri arasında yerini alır.

Elektrik Faturası Hesaplama Kalemlerinde Değişiklikler

Son yapılan elektrik faturası hesaplama güncellemeleri ile faturalarımız daha kolay anlaşılır bir hale geldi. Tüm kalemleri tek tek yazmak yerine artık EPDK, enerjinin kullanımı ile ilgili direkt bedelleri bir bölümde, enerjinin dağıtımı ile ilgili (direkt olmayan) bedelleri bir bölümde, vergileri de bir bölümde toplayarak faturaların tüketiciler tarafından çok daha rahat anlaşılabilir olmasını hedefledi. Her ne kadar çok fazla tartışılsa da aslında tüketicilere bu düzenlemenin hiç bir zararı olmadı, aksine çok daha kolay anlaşılabilir faturalar sayesinde tüketiciler elektrik faturası hesaplama işlemlerini çok daha hızlı yapabilir hale geldi ve böylelikle de daha fazla bilinçlenmiş oldu. Tüketicilerin daha iyi anlayabilmesi için tüm bedellerin elektrik fatura tutarı toplamına oranını gösteren bir tablo hazırladık. Bu tabloda Aralık 2015 döneminde gelen bir faturadaki bedellerin yüzdesel dağılımı ile Ocak 2016 döneminde gelen bir faturadaki bedellerin yüzdesel dağılımını karşılaştırabilirsiniz.

 

FATURA KALEMİ ESKİ FİYATLARIN FATURA YÜZDESİ YENİ FİYATLARIN FATURA YÜZDESİ
AKTİF ENERJİ BEDELİ %50,2 %50,5
DAĞITIM BEDELİ %10,1 OCAK 2016'DA KALDIRILMIŞTIR
İLETİM BEDELİ %2,4 OCAK 2016'DA KALDIRIŞMIŞTIR
KAYIP KAÇAK BEDELİ %13,9 OCAK 2016'DA KALDIRIŞMIŞTIR
PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ BEDELİ %1,8 OCAK 2016'DA KALDIRIŞMIŞTIR
SAYAÇ OKUMA BEDELİ %0,001 OCAK 2016'DA KALDIRIŞMIŞTIR
DAĞITIM BEDELLERİ TEK FİYATI(TOPLAM) %28 %28,3
TRT PAYI %1,6 %1,6
ENERJİ FONU %0,8 %0,8
ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ %3,9 %3,9
KDV %15,3 %15,3


ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR