Elektrik Fiyatları Ne Kadar Zamlandı?
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 1 Oy )

Türkiye elektrik piyasalarında fiyat belirlemelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yılda 4 defa açıklamış olduğu ulusal tarifeler önemli bir yere sahiptir. İlgili tarifeler hem ülkedeki ekonomik olarak genel gidişatı hem de küresel anlamdaki gelişmeleri bizlere yansıtma anlamında bir referanstır. Elektrik tarifelerinin ülkedeki fiyat hareketlerini ve bu çerçevede başta enflasyon, döviz kuru, petrol fiyatları, hane halkı harcanabilir geliri ve imalat ve hizmet sektörünün genel gidişatına görme açısından bizlere ciddi referans oluşturmaktadır.

İlgili yazımızda, Türkiye’de 2015-2020 dönemi arasında elektrik tarifelerinde Mesken ve Ticarethane aboneliklerinde yaşanan değişimleri, tarife bileşenlerini, ilgili değişimlerinin nedenlerini ve sonuçlarını inceleyeceğiz. 

2020 yılında elektriğe ne kadar zam geldi?

2020 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dönem için EPDK tarafından Ulusal Elektrik Tarifesi'ne yaklaşık %6'lık bir zam yapıldı. 2020 yılının ilk çeyreğinde aktif enerji ticarethane birim fiyatı 0,522826 TL/kWh ve dağıtım bedeli 0,235764 TL/kWh, mesken tarifesi aktif enerji birim fiyatı 0,3438 TL/kWh, dağıtım bedeli ise 0,230585 TL/kWh olarak açıklandı.

2019 yılında elektriğe zam oranı ne kadar oldu?

2019 yılının Ocak ayında ev tüketicileri 1 kWh elektrik için vergiler dahil 0,5375 TL öderken, Aralık ayında ödenen rakam 0,7102 TL oldu. Böylece 2019 yılında Mesken tarifesinde elektriğe toplam %32 zam yapılmış oldu.  Ticarethane fiyatları 2019'a 0,7148TL ile başlayıp 0,9445TL ile kapanarak 2019 yılında Ticarethaneler için elektrik zammı oranı %32 oldu. Bir önceki yılın kapanış fiyatları olan 0,5972 TL/kWh (Mesken) ve 0,7148 TL/kWh (Ticarethane) ile kıyasladığımızda ise 2019 yılı elektrik zam oranı %32 olarak gerçekleşti.

Mesken Ticarethane
Aktif Enerji Dip Fiyat Aktif Enerji Dip Fiyat
Ocak - Mart 2019 0,2791 TL/kWh 0,5375 TL/kWh 0,4150 TL/kWh 0,7148 TL/kWh
Nisan - Haziran 2019 0,2633 TL/kWh 0,5375 TL/kWh 0,3989 TL/kWh 0,7148 TL/kWh
Temmuz - Eylül 2019 0,3150 TL/kWh 0,6181 TL/kWh 0,4711 TL/kWh 0,822 TL/kWh
Ekim - Aralık 2019 0,3642 TL/kWh 0,7102 TL/kWh 0,5437 TL/kWh 0,9445 TL/kWh

Tablo 1 - 2019 yılı elektrik fiyatları

2016 - 2020 arasında elektrik fiyatları ne kadar zamlandı?

2016 yılının Ocak ayında ev kullanıcıları 1 kWh elektrik için vergi ve fonlar dail toplam 0,4117 TL öderken, 2020 yılında ödenen rakam 1 kWh başına 0,7123 TL oldu. Buna göre 2016 yılından 2020 yılına kadar elektriğe gelen toplam zam %73 oldu.

Yıllara göre elektrik zamları

Ülkelerin enerji fiyatlandırma politikalarına incelendiğinde, fiyatların belirli bir oranının veya tamamının doğrudan kamu tarafından belirlendiği görülmektedir. Bunun en büyük sebebinin de elektriğin enflasyon miktarında hem sepet bazında direkt hem de üretim ve işletme maliyetlerine dolaylı etkilerinin bulunmasıdır.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yalnızca konutta kullanılan elektrik fiyatı yer almaktadır. Bu da mesken tarifelerinin belli dönemlerde ciddi sübvansiyona uğramasının ana sebebidir. Konuttaki fiyat ayarlamalarına benzer şekilde ticarethanelerdeki enerji fiyatlarını da etkilediğinden; bu ilişkiyle de hizmetler, temel mallar ya da işlenmiş gıda gibi grupların fiyatları üzerinde dolaylı yansımalar görülebilmektedir.

Grafik 1 - Mesken Abone Grubu Vergiler Dahil Elektrik Zamları

Grafik 2 - Ticarethane Abone Grubu Vergiler Dahil Elektrik Zamları

Grafik 3 - Ticarethane Abone Grubu Aktif Enerji Bedeli Zamları

Grafik 4 - Mesken Abone Grubu Aktif Enerji Bedeli Zamları

Grafik 5 - Mesken Abone Grubu Dağıtım Bedeli Zamları

Grafik 6 - Ticarethane Abone Grubu Dağıtım Bedeli Zamları

2016 yılı elektrik zamları

2016 yılında aktif enerji birim fiyatı ilk olarak Ocak tarifelerinde zamlanarak 0,21343 TL/kWh olarak karşımıza çıktı. Takip eden iki çeyrek boyunca  fiyatlar,  elektriğe yapılan %3'lük zamla önce 0,21962 TL/kWh'ye, daha sonra yapılan yaklaşok %0,6'lık zamla 0,22108 TL/kWh oldu. Son çeyrekte aktif enerji birim fiyatı aynı kalarak 0,22108 TL/kWh olarak belirlendi. Mesken tarifesi aktif enerji birim fiyatı 0,21204 TL/kWh ile kapattığı 2015 yılından sonra 2016 yılını 0,22102 TL/kWh ile kapattı. Böylece 2016 yılında mesken aktif enerji birim fiyatı toplamda %4 oranında zamlandı. 

Mesken Ticarethane
Aktif Enerji Dip Fiyat Aktif Enerji Dip Fiyat
Ocak - Mart 2016 0,2134 TL/kWh  0,4118 TL/kWh  0,2134 TL/kWh 0,4152 TL/kWh
Nisan - Haziran 2016 0,2195 TL/kWh  0,4123 TL/kWh 0,2196 TL/kWh 0,4158 TL/kWh
Temmuz - Aralık 2016 0,2210 TL/kWh  0,4123 TL/kWh  0,2212 TL/kWh 0,416TL/kWh

Tablo 3 - 2016 yılı elektrik fiyatları

2017 yılında elektrik fiyat ayarlaması var mıydı?

2017 yılına ufak bir indirimle vergiler dahil 0,4118 TL/kWh Mesken birim fiyatı ile, yine aynı şekilde vergiler dahil 0,4152 TL/kWh Ticarethane birim fiyatı ile başlandı. Üç çeyrek boyunca her iki abone grubu için zam görmeden devam eden elektrik fiyatları, seneyi dip toplam olarak Mesken abone grubunda 0,4075 TL/kWh, Ticarethane abone grubunda 0,415 TL/kWh birim fiyat ile kapattı. Böylece 2017 yılında elektrik fiyatları hiç zamlanmamış oldu.

Mesken Ticarethane
Aktif Enerji Dip Fiyat Aktif Enerji Dip Fiyat
Ocak - Eylül 2017 0,2141 TL/kWh  0,4118 TL/kWh  0,2141 TL/kWh 0,4152 TL/kWh
Ekim - Aralık 2017 0,2161 TL/kWh  0,4075 TL/kWh 0,2162 TL/kWh 0,415 TL/kWh

Tablo 4 - 2017 yılı elektrik fiyatları

Zamların başladığı yıl 2018'de ne kadar zam oldu?

Mesken kullanıcıları için 0,4150 TL/kWh ile 2017'yi tamamlayan fiyatlar, 2018'i 0,5972 TL/kWh ile kapattı ve böylece 2018'de mesken elektrik fiyatları %44 zamlanmış oldu. 2017 yılını 0,4150 ile tamamlayan işyeri fiyatları, 2018 yılının sonuna 0,7148 TL/kWh birim fiyat ile geldi, toplamda işyeri için 2018 yılı elektrik zammı %72 oldu.

2018 yılının ilk üç ayında ev tüketicileri %10'luk bir zamla 0,4482 TL/kWh’den, iş yerleri ise %9'luk bir elektrik zammı ile 0,4520 TL/kWh vergiler dahil birim fiyattan elektrik elektrik tüketti. Nisan ayında hem ev hem de ve iş yeri kullanıcıları için %3'lük bir elektrik zammı daha olarak sırasıyla 0,4611 TL/kWh ve 0,4642 TL/kWh'dan elektrik tüketildi. EPDK alışılmıştan farklı bir kararla 2018 yılında aylık bazda elektrik zammı yaptı ve Mesken abone grubunda %9'luk bir artışla fiyat 0,5028 TL/kWh oldu. İşyerleri elektrik fiyatı ise %14'lük bir zamla 0,5291 TL/kWh oldu.

Takip eden ay olan Eylül'de yine evlere %9, işyerlerine %14 elektrik zammı geldi ve fiyatlar sırasıyla 0,5478 TL/kWh ve 0,6032 TL/kWh oldu. Senenin son çeyreğinde ev kullanıcıları %14'lük, işyerleri ise %18,5'luk bir zam daha gördü ve sene sonu fiyatları sırasıyla 0,5972 TL/kWh ve 0,7148 TL/kWh ile kapandı.

2018 yılında toplamda bir yılda ticarethane aktif enerji birim fiyatı yaklaşık %75 artmış olup 2018 son çeyrek 2017 son çeyrek kıyası %99.2 artışı işaret etmektedir.

Mesken Ticarethane
Aktif Enerji Dip Fiyat Aktif Enerji Dip Fiyat
Ocak - Mart 2018 0,2309 TL/kWh  0,4482 TL/kWh  0,2310 TL/kWh 0,4520 TL/kWh
Nisan - Temmuz 2018 0,2447 TL/kWh  0,4611 TL/kWh 0,2447 TL/kWh 0,4642 TL/kWh
Ağustos 2018 0,2673 TL/kWh  0,5028 TL/kWh  0,2852 TL/kWh 0,5291 TL/kWh
Eylül 2018 0,3027 TL/kWh  0,5478 TL/kWh  0,3433 TL/kWh 0,6032 TL/kWh
Ekim - Aralık 2018 0,3453 TL/kWh  0,5972 TL/kWh  0,4348 TL/kWh 0,7148 TL/kWh

Tablo 5 - 2018 yılı elektrik fiyatları

Elektrik zamları neden yapılıyor?

2018 yılının ilk üç ayında ev tüketicileri %10'luk bir zamla 0,4482 TL/kWh’den, iş yerleri ise %9'luk bir elektrik zammı ile 0,4520 TL/kWh vergiler dahil birim fiyattan elektrik elektrik tüketti. Nisan ayında hem ev hem de ve iş yeri kullanıcıları için %3'lük bir elektrik zammı daha olarak sırasıyla 0,4611 TL/kWh ve 0,4642 TL/kWh'dan elektrik tüketildi. EPDK alışılmıştan farklı bir kararla 2018 yılında aylık bazda elektrik zammı yaptı ve Mesken abone grubunda %9'luk bir artışla fiyat 0,5028 TL/kWh oldu. İşyerleri elektrik fiyatı ise %14'lük bir zamla 0,5291 TL/kWh oldu.

Takip eden ay olan Eylül'de yine evlere %9, işyerlerine %14 elektrik zammı geldi ve fiyatlar sırasıyla 0,5478 TL/kWh ve 0,6032 TL/kWh oldu. Senenin son çeyreğinde ev kullanıcıları %14'lük, işyerleri ise %18,5'luk bir zam daha gördü ve sene sonu fiyatları sırasıyla 0,5972 TL/kWh ve 0,7148 TL/kWh ile kapandı.

Maliyet Bazlı tarife esasına uygun olarak bazı dönemlerde EPDK artan maliyetlere rağmen tarifeye aynı oranda zam yapmamıştır. Siyasi kaygılar, enflasyonla mücadele ve sübvansiyon bunların nedenleri olarak sayılabilir. Fakat artan kur oranları ile enerji şirketlerinin bilançolarının bozulması sübvansiyon politikalarından uzaklaşıldığını göstermiştir. Özellikle son kaynak tarifesi sayesinde sanayicilerin artan tarifelerden korunması sağlanmıştır. Tarifeye esas birim fiyatı (aktif enerji) ve dağıtım bedeli PTF (Piyasa Takas Fiyatı), kur, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve doğal gaz fiyatları başta olmak üzere birçok ekonomik ve siyasi gelişmeden etkilenmektedir. Büyük sanayiciler artan tarifeler yerine PTF ve YEK esaslı tekliflerle tarifeden kurtulmuştur. Fakat özellikle KOBİ olarak nitelendirdiğimiz sanayici ve ticarethaneler artan tarifelerden etkilenmişlerdir. Bu noktada artan kurun elektrik tarifelerini etkileyeceği aşikârdır. Bu noktada enerji verimliliği ve tasarruf önemle üzerinde durulması gereken husustur. Tarifelerde kalem kalem görülebilen Sistem Kullanım Bedelleri 2016 yılından itibaren Dağıtım Bedeli olarak tek kalemde gözükmektedir. Bu itibarla, kalemler arası artış veya azalış miktarları bilinememektedir.

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Elektrik fiyatları ne kadar?

    • EPDK Ulusal elektrik tarifeleri

    • Elektrik faturası kaç gün ödenmezse kesilir?