TRT Payı Nedir?

TRT Payı, Türkiye Radyo Televizyon kurumu giderlerini karşılamak için elektrik kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir. Elektrik faturalarındaki vergilerin bulunduğu bölümde aylık ne kadar TRT Payı ödendiği gösterilmektedir.

TRT Payı Neden Alınır?

Elektrik faturalarından TRT Payı tahsil edilmesi Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanunu’nda belirtilmiş ve bu kanuna istinaden tahsil edilmeye başlanmıştır.

Sayıştay’ın denetim verilerine göre 2013 yılında TRT’nin önemli gelir kaynağı elektrik tüketim bedeli üzerinden toplanan vergilerdir.

TRT Payı Ne Kadar?

Yalnızca aktif enerji bedelinin yüzde 2’si olarak hesaplanması; dağıtım ve iletim hizmetlerine ilişkin bedellerin hariç tutulması TRT Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Yani bu bedel yalnızca aktif enerji toplam tutarının %2’si olarak alınır, dağıtım bedeli TRT payından hariç tutulur. Ancak %2’lik bu pay KDV’ye tabiidir.

TRT Payının Ne Kadar Olacağı Nasıl Belirlenir?

TRT payı oranından yapılacak artış ve indirimler Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Aynı şekilde bu bedelin hangi abone grubundaki kullanıcılardan tahsil edileceği de bakanlar kurulu tarafından belirlenmektedir. Bu doğrultuda Organize sanayi bölgesindeki şirketler kullandıkları enerjiye ilişkin TRT’ye pay ödememektedir.

Başka Ülkelerde TRT Payı Benzeri Bir Vergi Uygulaması Var Mı?

Her ne kadar bu bedelin neden ödendiği sürekli olarak tartışılıyor olsa da, Dünya’nın neredeyse tamamında devlet televizyonları için belirli vergiler vatandaşlardan alınmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi İtalya, Yunanistan, Portekiz, Güney Kore gibi pek çok ülkede de devlet televizyonu için ayrılan paylar elektrik faturalarından tahsil edilmektedir.