Gece Elektrik Kullanımı

Serbest Tedarikçi Firma

Elektrik piyasasının dört ana kısmı vardır. Bunlar üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış kısımlarıdır. Türkiye elektrik sektörü de diğer ülkeler gibi özel sektörün hâkim olduğu bir yapıya dönüştürülmüştür. Özelleştirmeler ile elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri yeniden düzenlenmiştir.

Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra 2013 yılına kadar elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri bölgesel bazda tek bir şirket tarafından sağlanıyordu. Ancak 2013 yılında yapılan düzenlemeler ile elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri birbirinden ayrılarak ayrı şirketler tarafından bu hizmetler sağlanmaya başladı.

Özelleştirmeler süresince özel firmaların da elektrik tedarik lisansı alabilmeleri piyasadaki rekabeti artırmış, tüketicilere istedikleri tedarikçiden elektrik alma imkânı sağlamıştır.

Elektrik Dağıtım Şirketi Nedir?

Elektrik dağıtım şirketleri, sorumlu oldukları bölgede elektrik enerjisinin dağıtım hatları ile tüketim noktalarına ulaştırılmasından, dağıtım hatlarının bakım, geliştirme faaliyetlerinden ve sayaç okuma işlemlerinden sorumludur. Elektrik dağıtım şirketleri sayaç okuma yetkisine sahip olsa da tüketicilere elektrik faturası kesmezler.

Görevli Tedarik Şirketi Nedir?

Görevli tedarik şirketleri, elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin ayrılması ile perakende satış faaliyetlerini yürüten şirketlerdir. Sorumlu oldukları bölgede, serbest olmayan veya serbest tedarikçi firmasını seçmemiş tüketicilere elektrik satışı yapar. Görevli tedarik şirketleri, dağıtım şirketi tarafından tespit edilen tüketim miktarlarına göre tüketicilere fatura keser.

Abonelik açtırma, abonelik iptali, tarife değiştirme gibi işlemler de yine görevli tedarik şirketi tarafından yapılır.

Serbest bir tedarikçi firmadan elektrik almayan veya serbest bir tedarikçi firmadan elektrik alırken herhangi bir sebeple serbest tedarikçi firmanız ile anlaşmanız sona ererse, görevli tedarik şirketi tarafından elektriğiniz tedarik edilir. Bunun yanı sıra, son kaynak tedarik tarifesi limitini geçen kullanıcılar da serbest bir tedarik şirketi ile anlaşmadıkları sürece görevli tedarik şirketinden elektrik tedarik ederler.

Serbest Tüketici Nedir?

Serbest tüketici kavramı Türkiye’ de ilk olarak 2001 yılında mevzuata girmiş ve 2002 yılında uygulanmaya başlamıştır. Her yıl EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitini geçen tüketiciler serbest tüketici olarak istedikleri tedarikçiden elektrik alabilirler.

2002 yılında 9 milyon kWh olan serbest tüketici limiti yıldan yıla kademeli olarak düşürülerek 2020 yılı için 1400 kWh olarak belirlenmiştir.

Kimler Serbest Tüketici Olabilir?

İletim hattına doğrudan bağlı olan tüketiciler serbest tüketici limitine bakılmaksızın serbest tüketici olabilirler. Bunun dışında bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda serbest tüketici limitini geçen tüketiciler de serbest tüketici olarak elektrik tedarikçilerini değiştirebilirler.

Serbest tüketici limitini geçip geçmediğinizi, bağlı bulunduğunuz bölgede sorumlu dağıtım şirketine başvurarak öğrenebilirsiniz.

Serbest Tedarikçi Firmalar

EPDK tarafından perakende satış lisansı verilen şirketler tüketicilere toptan ve perakende elektrik satışı yapmaya yetkilidirler. Perakende satış lisansına sahip olan firmalar serbest tüketicilere elektrik tedariki yapabilirler. Perakende satış lisansı sahibi şirketlerin listesine EPDK web sitesinden erişebilirsiniz.

Serbest tüketiciyseniz istediğiniz firma ile anlaşarak elektriğinizi elektrik tarife fiyatlarından daha ucuza tedarik edebilirsiniz. Bunun için EnCazip’ten serbest tüketici firmaların tekliflerini kıyaslayarak tedarikçinizi seçebilirsiniz.

Nasıl Serbest Tüketici Olabilirim?

Serbest tüketici olarak tedarikçi firmanızı değiştirebilmeniz için içinde bulunulan yılda veya bir önceki takvim yılında 2020 yılı için belirlenmiş olan 1400 kWh’lik tüketim yapmış olmanız gerekmektedir. Serbest tüketici limitini geçtiğinizde istediğiniz tedarikçiden elektrik ama hakkına sahip olursunuz. Ancak eğer elektrik sayacınız mekanik sayaç ise bunun 3 zamanlı (Gündüz, Puant, Gece) ölçüm yapabilen elektronik sayaçlardan olması gereklidir. Eğer sayacınız mekanik sayaçsa ve tedarikçi değiştirmek istiyorsanız bağlı bulunduğunuz bölgedeki dağıtım şirketine başvurarak sayacınızın elektronik sayaç ile değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Tedarikçimi Değiştirdiğimde Sayacımı Kim Okuyacak?

Elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde teknik olarak alt yapınızda hiçbir değişiklik olmaz. Yalnızca elektrik sayacınızın elektronik sayaç olması yeterlidir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirseniz bile, sayaçlarınızı yine bağlı bulunduğunuz bölgedeki dağıtım şirketi okumaya devam edecektir. Dağıtım şirketi tespit ettiği tüketim bilgilerini EPİAŞ aracılığı ile tedarikçi firmaya bildirir ve tedarikçi firmanız da elektrik faturanızı anlaştığınız fiyat ya da indirim oranını uygulayarak keser. Yani serbest tedarikçi firmalardan elektrik tedarik etmeniz durumunda yalnızca faturanızı kesen kurum değişmiş olur.

Tedarikçi Firma İle Anlaşmam Sona Ererse Elektriğim Kesilir Mi?

Herhangi bir sebeple elektrik tedarikçiniz ile anlaşmanız sona erer veya portföyünden çıkarsanız doğrudan bölgenizde sorumlu bulunan görevli tedarik şirketinden elektriğinizi tedarik etmeye başlar, herhangi bir kesinti ile karşılaşmazsınız.