Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Görevli Elektrik Tedarik Şirketleri


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 7 Oy )Eski adıyla perakende elektrik satış şirketleri, diğer adıyla görevli elektrik tedarik şirketleri Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 12/09/2012 tarihli 4019 saylı karara ilişkin olarak kurulan şirketlerdir. Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketleri tarafından 01/01/2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesine ilişkin hazırlanan, “Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde görevli dağıtım şirketleri dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, enerji tedarik faaliyetleri için ise görevli elektrik tedarik şirketleri ayrı tüzel kişilikler olarak kurulmuştur.

Görevli elektrik tedarik şirketi ne demektir?
Belirli bir bölgedeki tüketicilerin son kaynak elektrik tedariği sağlanması konusunda sorumlu olan şirketlere görevli elektrik tedarik şirketleri adı verilir ve bu şirketler daha önce tedarikçi değiştirmeyen tüketicilerin enerjisini sağlamakla yükümlüdür.

Görevli Elektrik Tedarik Şirketlerinin Görev Ayrımı

Elektrik dağıtım şirketlerinin 2004 yılında alınan özelleştirme kararıyla özelleştirilme işlemleri 2013 yılında tamamlanmıştır. Özelleştirme sonrasında görevli elektrik tedarik şirketleri yukarıda bahsettiğimiz karara yönelik olarak özelleşen dağıtım şirketlerinden bağımsız ve ayrı tüzel kişilikler olarak kurulmuşlardır. 01/01/2013 tarihinden itibaren her dağıtım bölgesinde dağıtım şirketlerinin yanında görevli elektrik tedarik şirketleri kurulmuştur. Görevleri de birbirinden farklı olan bu şirketler, dağıtım şirketlerinin eskiden yerine getirmekle yükümlü olduğu elektrik tedarik faaliyetlerini üstlenmiştir. Böylelikle dağıtım şirketleri de sadece dağıtım faaliyetlerini yürütmekle görevli olmuş, elektrik satış ve tedarik yetkisi ellerinden alınmıştır.

Görevli elektrik tedarik şirketleri ile dağıtım şirketlerinin birbirinin devamı niteliğinde olmadığı gibi bu şekilde algılanmaması için markalarının, logolarının ve unvanlarının birbirlerini çağrıştırmaması konusunda da büyük önem gösterilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Bahsi geçen görevli tedarikçiler ve dağıtım şirketleri sahipleri her ne kadar aynı olsa birbirlerinden tamamen ayrı iki tüzel kişiliğe sahiptirler. Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin kardeş şirketi sayılabilen görevli tedarikçilerden elektriğinizi temin etmediğiniz için sayacınızın okunmaması veya elektriğinizi kesme gibi bir davranışta bulunması söz konusu değildir.

Elektrik tedarikçinizi değiştirince enerjiniz asla kesilmez!
Görevli elektrik tedarik şirketleri dışında bir tedarikçiden aldığınız elektriğin fiziki yapısında bir değişiklik olmadığı gibi bu süreçte enerjiniz de kesilmez. Üstelik görevli olmayan tedarik şirketlerinde hiç bir şekilde elektrik kesme yetkisi bulunmamaktadır.

Son Kaynak Tedariği

Görevli elektrik tedarik şirketi olma sorumluğu sahibi bu şirketler, serbest tüketici hakkına sahip olan fakat henüz elektrik tedarikçisi değişikliği yapmayan veya perakende satış sözleşmesi kapsamında elektrik temin ederken - bir istisnalar hariç - herhangi bir nedenle sözleşmesi sonlandırılan ve bölgedeki görevli şirketine geri dönen tüketicilere elektrik temin etmekle de görevlidir. Bu göreve son kaynak elektrik tedariği adı verilir.

Özel elektrik tedarikçileri olarak da hizmet veren bu şirketler, serbest tüketici olan yani her yıl belirlenen serbest tüketici limitleri üzerinde tüketime sahip olan tüketicilere de ikili anlaşma yoluyla ucuz elektrik temin edebilmektedirler. Görevli elektrik tedarik şirketleri adını verdiğimiz bu şirketleri diğer özel elektrik tedarikçilerinden ayıran tek fark ise bahsettiğimiz üzere kendilerine verilen görevleridir. Özel tedarikçi vasfıyla görevli elektrik tedarik şirketleri sadece görevli olduğu bölgede değil tüm Türkiye’de perakende satış faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

Ululsal Elektrik Tarife Fiyatları

Yani siz elektrik tedarikçinizi değiştirdiğinizde hangi nedenle olursa olsun sözleşmeniz sonlanırsa veya yeni tedarikçiniz batmış olsa bile açıkta kalmaz ve en kötü ihtimalle yine görevli elektrik tedarikçiniz elektriğinizi temin eder. Görevli elektrik tedarik şirketleri bu şekilde tüketicilerin faturalarını Kasım 2018 tarihinde güncel ulusal tarifelerden; mesken kullanıcıları için 0,345298 TL/kWh, ticarethane kullanıcıları için ise 0,43478 TL/kWh birim fiyatından keserler.

Tüm elektrik tedarik şirketleri için ise elektrik dağıtım bedeli (ev) 0,133206 TL/kWh'dir, bu birim fiyat EPDK tarafından belirlenir ve hiç bir tedarikçi bu bedelden farklı bir birim fiyatla faturalandırma yapamaz. Ancak unutmayın, elektrik tedarikçisi değiştiren tüketiciler faturalarında %3 oranında tasarruf edebilir. Aşağıdaki tabloda EnCazip'te öne çıkan elektrik tarifelerini ve yıllık tasarruf tutarları ile indirim oranlarını inceleyebilirsiniz.

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.


TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.

Güncelleme : 13.11.2018 00:49ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR