Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 0 Oy )

Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Dicle EPSAŞ)

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurularak ülkemizde dağınık yapıda bulunan elektrik dağıtım müesseseleri devlet teşekkülü vasfıyla kurulan bu kurum kontrolüne verilmiştir. Köy ve belediyelere bağlı halde elektrik faaliyetlerini yürüten bu müesseseler TEK bünyesinde il müdürlükleri haline getirilmiştir. 1994 yılına kadar elektrik enerjisinin iletim, üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetleri TEK bünyesinde bulunan il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 1994 yılı sonrasında ise Türkiye Elektrik Kurumu yapılandırılmaya alınarak Türkiye Elektrik İletim ve Üretim A.Ş. (TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) iki farklı devlet teşekkülü olacak şekilde ayrıştırılmış ve bu şekilde faaliyetlerine devam etmiştir.

TEDAŞ, 2004 yılında alınan bir karar sonucunda özelleştirilme kapsamına alınmıştır. TEDAŞ, bünyesinde bulunan mevcut elektrik dağıtım şirketleri ile dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bundan sonraki dönemlerde ülkemiz 21 farklı bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerde hizmet göstermek üzere dağıtım şirketleri görevlendirilmiştir. Bu bölgeler arasında bulunan 1 numaralı bölge olarak adlandırılan kısımda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde hizmet vermek üzere görevlendirilen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. 2005 yılında kurulmuştur.

Hizmetlerine 1 nolu dağıtım bölgesinde devam eden Dicle EDAŞ özelleştirilme kapsamında 2005 yılında hisseleri satışa çıkarılmıştır. 2013 yılında hisse satışı yapılarak özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihale sonucunda İşyaka-Doğu Ortak Girişim Grubu’na satışı gerçekleştirilmiştir. 28.06.2013 tarihinde ise devir işlemleri tamamlanmıştır.

Dicle EPSAŞ Şirketinin Kuruluşu

Dicle EDAŞ, 01 Temmuz 2013 tarihinde İşyaka-Doğu Ortak Girişim Grubu bünyesinde elektrik dağıtım faaliyetlerine devam etmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karar neticesinde elektrik enerjisinin dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrı farklı tüzel kişilikler tarafından yürütülmesi gerekliliği öne sürülmüştür. EPDK tarafından alınan bu karar sonucunda 2013 yılında dağıtım ve perakende satış faaliyetleri birbirinden ayrılmıştır. Böylelikle elektrik enerjisinin perakende satış faaliyetlerini gerçekleştirebilmek üzere Dicle EPSAŞ kurulmuştur. Bunun sonucunda ise Dicle EDAŞ dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve yakın bir zamanda kurulan Dicle EPSAŞ ise görevli bölgesinde bulunan abonelerine elektrik enerjisinin perakende satış hizmetini gerçekleştirmiştir.

Dicle EPSAŞ perakende satış lisansı ile hizmet bölgesinde yaklaşık olarak 1.4 milyon aboneye elektrik perakende satışında bulunmaktadır. Kanunen indirimli elektrik kullanma hakkına sahip olamayan elektrik abonelerinin görevli tedarikçisi olarak hizmet sunmaktadır. Dicle EPSAŞ, bunun yanında yıllık toplam 4000 kWh ve üzerinde elektrik kullanan fakat tedarikçi değiştirme hakkını kullanmayan elektrik abonelerine de son kaynak tedarikçiliği yapmaktadır. Dicle EPSAŞ, bu abonelere ulusal tarife fiyatlarından elektrik temin etmektedir. Dicle EPSAŞ, tüm Türkiye’de bulunan serbest tüketici olan abonelere de indirimli elektrik satışı faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir. 

ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR