Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

2018 Elektrik Birim Fiyatları


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 10 Oy )Mesken ve ticarethane elektrik aboneleri iki tip tarifeden faydalanabilmektedir. Tek zamanlı tarife ve üç zamanlı tarife olarak bilinen ulusal tarifelerdeki elektrik fiyatları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir ve serbest olmayan tüketiciler ve serbest tüketici hakkına sahip olmasına rağmen farklı elektrik tedarikçisinden elektrik tedarik etmeyen tüketiciler bu fiyatlar üzerinden elektrik tedarik eder. 68TL üzerinde fatura ödeyip tedarikçi değiştirmiş tüketiciler için elektrik birim fiyatları ise serbest piyasada belirlenir.

Serbest tüketicilerin elektrik fiyatları serbest piyasada belirlenir
68TL üzeri elektrik faturası ödeyen elektrik şirketi değiştirebilir. Tedarikçi değiştirmeyenlerin birim fiyatı EPDK tarafından belirlenirken, değiştirenler için elektrik fiyatları serbest piyasada belirlenir ve bu fiyat %5,03 oranına kadar daha düşük olur.

2018 Yılı Şubat Ayı Ulusal Elektrik fFyatları

EPDK tarafından Ulusal tarifelerde açıklanan tek zamanlı elektrik fiyatları Şubat  2018 itibariyle şu şekildedir: 

Abone Grubu Aktif Enerji Birim Fiyatı Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı Vergi ve Fonlar Dahil Fiyat

Mesken

0,230927 TL/kWh 0,130444 TL/kWh 0,448217 TL/kWh
Ticarethane 0,230995 TL/kWh 0,133577 TL/kWh 0,452001 TL/kWh

1 kWh Elektrik Birim Fiyatı Ne Kadar?

Tek zamanlı elektrik tarifesi kullanan bir Mesken tüketicisi için 1 kWh elektrik fiyatı Şubat 2018 için 0,230927 TL/kWh, aynı tarifedeki Ticarethane grubu elektrik tüketicisi için 1 kWh elektrik fiyatı ise 0,230995 TL/kWh'dir.

Vergiler Dahil 1 kWh Elektrik Birim Fiyatı Ne Kadar?

1 kWh elektrik için vergiler dahil birim fiyat ise Şubat  2018 itibarı ile Mesken tüketicileri için 0,448217 TL/kWh, Ticarethane kullanıcıları için 1 kWh elektrik vergiler dahil birim fiyatı ise 0,452001 TL/kWh'dir.

Burada belirtmiş olduğumuz fiyatlar, EPDK tarafından yılda 4 defa açıklanan ulusal elektrik tarifeleri ile belirlenen fiyatlarıdır. İçinde bulunduğumuz dönem, Şubat 2018 tarihini içine alan tarife dönemidir.

Serbest Tüketici Elektrik Fiyatları - Şubat 2018

Serbest tüketiciler için elektrik fiyatları piyasada oluşan maliyet fiyatlarının etkisiyle tedarikçiler tarafından belirlenmektedir. EnCazip'te serbest tüketiciler için öne çıkan elektrik fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
0,219375%5118 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,22169%495 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
0,228618%124 TL
Başvur

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.


TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
EWE Enerji
EWE Enerji
0,219445%5391 TL
Başvur
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,221755%4313 TL
Başvur
Elektra Enerji
Elektra Enerji
0,226375%2156 TL
Başvur

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.

Güncelleme : 24.02.2018 00:49


Bedeller ve Faturadaki Payları

Elektrik faturası ile sadece harcanan elektrik enerjisinin bedeli tutarı ödenmez. Elektriğin size ulaşmasını sağlayan dağıtım sistemine ait bedeller ve de vergiler ve fonlar elektrik faturasını oluşturan diğer bileşenlerdir. Dolayısıyla elektrik faturası hesaplama işlemine aktif enerji birim fiyatına ek olarak farklı bedeller de dahil olur.

• Aktif Enerji Bedeli: Elektrik faturasındaki yüzdesi yaklaşık 50,8’tir. Okuma dönemi içinde kWh cinsinden tüketilen elektriğin aktif enerji birim bedeli ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Bu tutar, vergisiz-kesintisiz bedelidir. Yani kullandığınız enerjinin fiyatıdır ve vergiler dahil elektrik fiyatları ile karıştırılmamalıdır. Elektrik tedarikçisini daha önce değiştirmemiş olan tüketiciler için güncel mesken aktif enerji birim fiyatı 0,230927 TL/kWh'dir.

 Dağıtım Bedeli: Elektrik enerjisinin santraller ile şehir şebekeleri arası iletim hatlarından tüketim noktalarına dağıtılabilmesi için yatırım, altyapı ve işletme maliyetlerine ait bedellerdir. Dağıtım şirketlerine ödenen bu bedel, faturanın %28’ini oluşturmaktadır. Ev kullanıcıları için bu bedel 0,130444 TL/kWh'dir.

 Enerji Fonu: Aktif enerji bedeli üzerinden %1 oranında alınan katkı payıdır. Enerji sistemimizin geliştirilmesi ve bunun gibi çalışmalar için tahsil edilen bir bedel olarak faturalarımızda yer alır. Faturanın %0,7’sini oluşturur.

 TRT Payı: Aktif enerji bedeli üzerinden %2 oranında tahsil edilir. Bu bedel toplam fatura tutarının %1,5'i oranındadır.

Elektrik fiyatları ile ilgisi olmamasına rağmen neden TRT payı ödüyoruz?
Pek çok gelişmiş ülkede devlet televizyonlarının işletme giderleri için tüm evlerden belirli bir vergi alınır. Örneğin İngiltere'de buna TV Licensing adı verilir ve bu senede 5 bin lira gibi bir rakamdır. Elektrik faturası da evler ile ilgili bir fatura olduğundan bu bedelin alınması (diğer ülkelerle karşışaltırınca) hakkaniyetlidir. İngiltere ile tek fark, BBC'de reklam yoktur ve hali hazırda ücret ödemiş bir kişiye reklam izletilmez. 

 Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV): Bulunulan bölgedeki belediyeye ödenmek üzere tahsil edilen bir bedeldir. Elektrik fatura toplamının yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır.

Bu bedellerin toplamı faturanın KDV’siz toplam tutarını belirtir.

 Katma Değer Vergisi (KDV): Aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi toplamının üzerinden hesaplanması sonucu % 18 oranında alınan vergidir. Elektrik faturasının %15’ini oluşturmaktadır.

Elektrik Fiyatları Kim Tarafından Belirlenir?

Elektrik fiyatları EPDK tarafından belirlenmektedir. EPDK, ulusal tarife elektrik fiyatlarını yılda dört kere güncellemektedir. Ulusal tarife aktif enerji birim bedeli ve dağıtım bedelini belirleyen EPDK, bu bedeller haricindeki vergi ve fonların belirlenmesinde yetkiye direkt olarak sahip değildir.

Eğer serbest tüketiciyseniz birim fiyatınız tedarikçi şirketiniz tarafından belirlenir. Her ne kadar bu tarifelerin belirlenmesinde tam yetki tedairkçi şirkette olsa da yine burada da EPDK'nın ulusal tarifelerinin etkisi bulunur. Zira piyasa oyuncularının neredeyse tamamı serbest tüketicilere uygulanacak fiyatları belirlerken ulusal tarifeleri baz alarak onun üzerinden bir indirim uygulayarak hesaplama yapar. Bu şekilde aslında fiyatların belirlenmesinde yine etki sahibi EPDK'dır. Ancak tedarikçi değiştiren tüketiciler için piyasadaki elektrik fiyatları %5,03 oranına kadar daha düşüktür.

Ulusal tarife kavramının olmasından dolayı piyasada elektrik tavan fiyatı mevcuttur. Yasal olarak tüketici tarafında bir tavan fiyat olsa da olmasa da bu tarifelerin varlığı her koşulda bir tavan fiyat uygulamasıdır. Düşünün ki EPDK size X birim fiyattan elektrik satmayı kabul ediyor. Ancak Y tedarikçisi de X + 3 birim fiyattan elektrik tarifesi teklifi sunuyor. Siz bu fiyatı kabul eder misiniz? Kimse etmeyeceği için her koşulda X + 3 birim fiyatlı tarife kendi kendine yok olacak ve yine X birim fiyat fiili tavan fiyat olacaktır.

Elektrik Fiyatlarına Zam Neden Yapıldı?

Elektrik fiyatları genellikle dünyanın her yerinde yukarı yönlü trend içindedir. Dönemsel olarak inişler ve çıkışlar olsa da yön daima yukarıdır. Burada ne herhangi bir devletin yanlışı vardır ne de iradesi. Elektrik fiyatlarına zam yapılması olarak adlandırılan durumun diğer ürünlere yapılan zam gibi algılanması da doğru değildir. Enerji kaynaklarındaki fiyat artışı küresel bir durumdur. EnCazip her zaman tüketicinin haklarını savunan ve en yüksek faydayı elde etmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki elektrik fiyatlarına yapılan zam Türkiye'deki hiç bir kurumun önüne geçebileceği bir şey değildir. Bunu biraz daha detaylı ama basit şekilde açıklamak isteriz.

Bir malın sayısı belliyken o mala olan talep çok yüskekse fiyat yükselir. Bu ekonominin birinci kuralıdır. Elektrik fiyatları artışın tam bundan, arz ve talep dengesinden dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Dünyamızdaki enerji kaynakları sınırlıdır. Dünya nüfusu ve bu nüfusun enerji ihtiyacı ise hızla artmaktadır. Ancak ne yazık ki enerji kaynakları artmamakta, ekonominin birincil kuralı gereği de talep artarken talebi karşılayacak arzın artmaması doğal olarak fiyatların artmasına neden olmaktadır. Mevcut enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisinin fiyatları da işte buna bağlıdır. Yani özetle elektrik fiyatları üzerindeki artış kaçınılmazdır.

Yani özetle, ne yaparsanız yapın elektrik fiyatları artacaktır. Bugün artmasa yarın artacaktır. Ancak tedarikçi şirketinizi değiştirerek bu artıştan en az seviyede etkilenirsiniz. Ancak diğer açıdan, trend dışındaki iniş ve çıkışların sebeplerini açıklayabiliriz:

• Mevsimsel etkiler: Mevsimsel etkiler elektrik fiyatları değişimlerine neden olabilir. Elektrik üretimine doğrudan etki eden yağışlar, yaz mevsiminde az olması halinde barajların doluluk oranlarını etkileyeceğinden hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesinin de azalmasına neden olur. Üretimin azalmasıyla elektrik fiyatları yükselir.

 Döviz kurundaki değişiklikler: Enerji üretiminde kullanılan kaynaklar çoğunlukla dış ülkelerden ithal edildiği için elektrik fiyatları bundan etkilenir. Elektrik üretimi için ithal edilen kaynaklar için yapılan ödemeler döviz cinsinden yapılır. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi bu borcu döviz cinsinden ödemek zorunda olan elektrik üreticilerini zora sokacağından elektrik fiyatları yukarı yönlü artış gösterir.

 Talep değişiklikleri: Enerji kaynaklarının fiyatları talebe göre değişiklik gösterir. Yerel etkilerinin de olması ile birlikte bu durum daha çok küresel bir etkidir. Örneğin içinde 2008 ylının sonlarına doğru dünyadaki enerji fiyatları tüm zamanların en yüksek noktasına ulaşmış ve tam da pik adı da verilen bu doruk noktasının ardından 2008 finansal krizi meydana gelmiştir. Bu kriz yüzünden pek çok kişi gelir kaybı yaşamış ve tasarrufa gitmiş, sonucunda talep azalmış ve üretim düşmüştür. Üretimin düşmesi enerji kaynaklarına olan talebi azaltmış ve sonunda fiyatlar doruk noktadan dip noktaya inmiştir. Tabiiki tüm küresel ekonomik krizlerin tam da enerji fiyatları grafiğinin tepe noktasının hemen ardından gelmiş olması ters ilişkiyi de tartışma konusu haline getirmiş olsa da bu makalemizde odaklandığımız konu sonuçtur. Yani talep düştüğünde fiyatlar da düşer. 

Elektrik Üretimi ve Elektrik Fiyatları

Elektrik fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin en temel nedeni, fosil yakıt kaynaklı üretim olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde elektrik üretiminin büyük bir çoğunluğu doğal gaz kaynaklı elektrik santrallerinde yapılmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem giderek artsa da fosil yakıtlara olan bağımlıklık tüm dünyadaki elektrik piyasalarının tartışmasız bir gerçeğidir. Bundan dolayı doğal gaz fiyatlarında görülen bir artış direkt olarak elektrik fiyatları üzerine yansımaktadır. Bunu bir ham madde - ürün ilişkisi olarak da görebilirsiniz. Nasıl ki üretilen bir ürünün fiyatı, o ürünün ham madde fiyatı karşısında büyük bir hassasiyet içindeyse; elektrik fiyatları da üretimin ham maddesi olan fosil yakıtların fiyatları karşısında ciddi bir hassasiyete sahiptir.

Ne yazık ki ülkemiz, fosil yakıt kaynakları açısından zengin değildir. Dünyanın büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de enerji, ithal kaynaklara bağımlıdır. En büyük yenilenebilir enerji kaynakları üreticisi ülke bile henüz fosil kaynaklara bağımlıdır. İthal edilen her ürünün fiyatı yabancı para birimleri ile belirlenmektedir. İthal edilen fosil yakıtların fiyatları da yabancı para birimlerine yani dövize bağımlıdır. Bunun sonucunda elektrik birim fiyatı da yabancı para birimlerinin türk lirası karşısında olan değer kaybına veya değer artışına karşı son derece hassastır.

Özetle elektrik birim fiyatı, döviz artışlarından, mevsimsel etkilerden ve talep değişimden kısa ve orta vadede önemli ölçüde etkilenmekte ve döviz kurlarının artış göstermesi sonucunda elektrik birim fiyatı da çoğunlukla yükselmektedir. Ama uzun vadede sonuç değişmeyecektir.


ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR