Lütfen Bekleyiniz...
Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru
  1. Ana sayfa
  2.  > 
  3. Bilgilendirme Merkezi
  4.  > 
  5. Elektrik Fiyatları

Mayıs 2017 Elektrik Fiyatları


Mayıs 2017 Elektrik Fiyatları

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
Ucuz elektrik kullanmak için tedarikçileri EnCazip'te anında karşılaştırın!

Mesken ve ticarethane elektrik aboneleri iki tip tarifeden faydalanabilmektedir. Tek zamanlı tarife ve üç zamanlı tarife olarak bilinen bu tarifedeki elektrik fiyatları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenir ve serbest olmayan tüketiciler ve serbest tüketici hakkına sahip olmasına rağmen farklı elektrik tedarikçisinden elektrik tedarik etmeyen tüketiciler bu elektrik fiyatları üzerinden elektrik tedarik eder.

 

Görevli perakende elektrik şirketleri tarafından uygulanan iki tip tarife türü şöyledir;

Tek Zamanlı Elektrik Tarifesi Fiyatı: Gün boyunca tüketilen elektriğin tek bir birim fiyattan ücretlendirildiği tarifelerdir.

 

2017 yılı Mayıs ayı ulusal elektrik fiyatları

 

EPDK tarafından Ulusal tarifelerde açıklanan elektrik fiyatları Mayıs  2017 itibariyle şu şekildedir:

 

Abone Grubu Aktif Enerji Birim Fiyatı Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı Vergi ve Fonlar Dahil Fiyat

Mesken

0,214058 TL/kWh

0,117775 TL/kWh

0,41177 TL/kWh

Ticarethane

0,214058 TL/kWh

0,120687 TL/kWh

0,415227 TL/kWh

 

Üç Zamanlı Tarife: Üç zamanlı tarifede gün üç zaman dilimine bölünür. Gündüz, puant ve gece zaman dilimlerinin her birinde ayrı birim elektrik fiyatları uygulanır.

 

Tek zamanlı ve üç zamanlı elektrik fiyatları aşağıda belirtilen saat aralıklarında uygulanmaktadır: 

  

Mesken Üç Zamanlı Tarife Tek Zamanlı Tarife

Gündüz

07:00 - 18:00

24 SAAT

Puant

18:00 - 23:00

24 SAAT

Gece

23:00 - 07:00

24 SAAT

 

Üç zamanlı elektrik tarifeleri, aboneler tarafından görevli elektrik tedarikçilerine başvuru yapılmadıkça kullanılamaz. Üç zamanlı tarifelere geçmek isteyen aboneler, görevli elektrik tedarikçilerine başvuru yaparak bu tarifelerden yararlanabilmektedir. Başvuru yapılmaması halinde tek zamanlı elektrik tarifeleri kullanılmaktadır.

 

Üç zamanlı elektrik kullanıp kullanmadığınızı anlayabilmek için faturanızın üst kısmında yer alan abone grubu bölümüne bakabilirsiniz.

 

1 kWh Elektrik Birim Fiyatı Ne Kadar?

 

Tek zamanlı elektrik tarifesi kullanan bir Mesken tüketicisi için 1 kWh elektrik fiyatı Mayıs 2017 için 0,214058 TL/kWh, aynı tarifedeki Ticarethane grubu elektrik tüketicisi için 1 kWh elektrik fiyatı ise 0,214058 TL/kWh'dir.

 

Vergiler dahil 1 kWh Elektrik Birim Fiyatı Ne Kadar?

 

1 kWh elektrik için vergiler dahil birim fiyat ise Mayıs 2017 itibarı ile Mesken tüketicileri için 0,41177 TL/kWh, Ticarethane kullanıcıları için 1 kWh elektrik vergiler dahil birim fiyatı ise 0,415227 TL/kWh'dir.

 

Burada belirtmiş olduğumuz fiyatlar, EPDK tarafından yılda 4 defa açıklanan ulusal elektrik tarifeleri ile belirlenen elektrik birim fiyatlarıdır. İçinde bulunduğumuz dönem, Mayıs 2017 tarihini içine alan tarife dönemidir.

 

Serbest tüketici elektrik fiyatları - Mayıs 2017

 

Serbest tüketiciler için elektrik fiyatları elektrik tedarikçileri tarafından belirlenmektedir. EnCazip'te serbest tüketiciler için öne çıkan elektrik fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,196933 TL%8191 TL
Kolen Enerji
Kolen Enerji
0,200144 TL%6,5155 TL
Sepaş Enerji
Sepaş Enerji
0,2051 TL%4,18100 TL
Akedaş
Akedaş
0,211917 TL%124 TL

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,196948 TL%8631 TL
Kolen Enerji
Kolen Enerji
0,200159 TL%6,5512 TL
Sepaş Enerji
Sepaş Enerji
0,2051 TL%4,19331 TL
Age Enerji
Age Enerji
0,2086 TL%2,56202 TL
Akedaş
Akedaş
0,212136 TL%,9171 TL

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır. 

Bedeller ve Faturadaki PaylarıElektrik faturası ile sadece harcanan elektrik enerjisinin tutarı ödenmez. Elektriğin size ulaşmasını sağlayan dağıtım sistemine ait bedeller ve de vergiler ve fonlar elektrik faturasını oluşturan diğer bileşenlerdir. Dolayısıyla elektrik faturası hesaplama işlemine farklı birim elektrik fiyatları dahil olur.Aktif Enerji Bedeli: Elektrik faturasındaki yüzdesi 50,8’tir. Okuma dönemi içinde kWh cinsinden tüketilen elektriğin aktif enerji birim bedeli ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. Bu tutar, vergisiz-kesintisiz bedelidir.

 

Bedeller

 

Dağıtım Bedeli Elektrik Fiyatları  Elektrik enerjisinin santraller ile şehir şebekeleri arası iletim hatlarından tüketim noktalarına dağıtılabilmesi için yatırım, altyapı ve işletme maliyetlerine ait bedellerdir. Dağıtım şirketlerine ödenen bu bedel, faturanın %28’ini oluşturmaktadır.

 

Vergiler, Pay ve Fonlar

 

Enerji Fonu Fiyatı: Aktif enerji bedeli üzerinden %1 oranında alınan katkı payıdır. Enerji sistemimizin geliştirilmesi ve bunun gibi çalışmalar için tahsil edilen bir bedel olarak faturalarımızda yer alır. Faturanın %0,7’sini oluşturur.

 

TRT Payı Fiyatı: Aktif enerji bedeli üzerinden %2 oranında tahsil edilir. Bu bedel faturada %1,5 oranında yer almaktadır.

 

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV) Fiyatları: Bulunulan bölgedeki belediyeye ödenmek üzere tahsil edilen bir bedeldir.  Elektrik faturasının %4’ünü oluşturmaktadır.

 

Bu bedellerin toplamı faturanın KDV’siz toplam tutarını belirtir.

 

K.D.V: Aktif enerji bedeli, dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, elektrik tüketim vergisi toplamının üzerinden hesaplanması sonucu % 18 oranında alınan  katma değer vergisidir. Elektrik faturasının %15’ini oluşturmaktadır.

 

Elektrik Fiyatları Kim Tarafından Belirlenir?

 

Elektrik fiyatları, elektrik piyasası otoritesi olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. EPDK, ulusal tarife elektrik fiyatlarını yılda dört kere güncellemektedir. Ulusal tarife aktif enerji birim bedeli ve dağıtım bedelini belirleyen EPDK, bu bedeller haricindeki vergi ve fonların belirlenmesinde yetkiye sahip değildir.

 

Elektrik Fiyatları Neden Artıyor?

 

Elektrik fiyatları üzerindeki artışın pek çok nedeni vardır. Elektrik fiyat artışlarını kolayca ifade etmek istersek, arz ve talep dengesinden dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Dünyamızdaki enerji kaynakları sınırlıdır. Dünya nüfusu ve bu nüfusun enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Ancak ne yazık ki enerji kaynakları artmamakta, ekonominin birincil kuralı gereği de talep artarken talebi karşılayacak arzın artmaması doğal olarak fiyatların artmasına neden olmaktadır. Mevcut enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisinin fiyatları da işte buna bağlıdır. Yani özetle elektrik fiyatları üzerindeki artış kaçınılmazdır.

 

Bu elektrik fiyatları neden yükselen bir trend içindedir sorusuna verilebilecek en güzel cevaptır. Ancak doğal kaynaklara sahip olmayan tüm ülkelerdeki elektrik fiyatları için bir kaç faktörün göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etmemiz gerekir:

 

Mevsimsel Etkiler: Mevsimsel etkiler elektrik fiyatları değişimlerine neden olabilir. Elektrik üretimine doğrudan etki eden yağışlar, yaz mevsiminde az olması halinde barajların doluluk oranlarını etkileyeceğinden hidroelektrik santrallerinin üretim kapasitesinin de azalmasına neden olur. Üretimin azalmasıyla elektrik fiyatları yükselir.

 

Döviz Kurundaki Değişiklikler: Enerji üretiminde kullanılan kaynaklar çoğunlukla dış ülkelerden ithal edildiği için elektrik fiyatları bundan etkilenir. Elektrik üretimi için ithal edilen kaynaklar için yapılan ödemeler döviz cinsinden yapılır. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi bu borcu döviz cinsinden ödemek zorunda olan elektrik üreticilerini zora sokacağından elektrik fiyatları yukarı yönlü artış gösterir.

 

Elektrik üretimi ve elektrik fiyatları

 

Elektrik fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin en temel nedeni, fosil yakıt kaynaklı üretim olarak göze çarpmaktadır. Ülkemizde elektrik üretiminin büyük bir çoğunluğu doğal gaz kaynaklı elektrik santrallerinde yapılmaktadır. Her ne kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önem giderek artsa da fosil yakıtlara olan bağımlıklık tüm dünyadaki elektrik piyasalarının tartışmasız bir gerçeğidir. Bundan dolayı doğal gaz fiyatlarında görülen bir artış direkt olarak elektrik fiyatları üzerine yansımaktadır. Bunu bir ham madde - ürün ilişkisi olarak da görebilirsiniz. Nasıl ki üretilen bir ürünün fiyatı, o ürünün ham madde fiyatı karşısında büyük bir hassasiyet içindeyse; elektrik fiyatları da üretimin ham maddesi olan fosil yakıtların fiyatları karşısında ciddi bir hassasiyete sahiptir.

 

Ne yazık ki ülkemiz, fosil yakıt kaynakları açısından zengin değildir. Dünyanın büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ülkemizde de enerji, ithal kaynaklara bağımlıdır. İthal edilen her ürünün fiyatı yabancı para birimleri ile belirlenmektedir. İthal edilen fosil yakıtların fiyatları da yabancı para birimlerine yani dövize bağımlıdır. Bunun sonucunda elektrik birim fiyatı da yabancı para birimlerinin türk lirası karşısında olan değer kaybına veya değer artışına karşı son derece hassastır. Özetle elektrik birim fiyatı, döviz artışlarından kısa ve orta vadede önemli ölçüde etkilenmekte ve döviz kurlarının artış göstermesi sonucunda elektrik birim fiyatı da çoğunlukla yükselmektedir.

 


× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?

Aylık 83 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Daha az elektrik faturası ödemek ve tasarruf etmek için hangi elektrik tedarikçisinin en cazip elektrik tarifesini verdiğini EnCazip'te hemen bulabilir ve tedarikçinizi kolayca değiştirebilirsiniz.

× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?

Aylık 83 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Daha az elektrik faturası ödemek ve tasarruf etmek için hangi elektrik tedarikçisinin en cazip elektrik tarifesini verdiğini EnCazip'te hemen bulabilir ve tedarikçinizi kolayca değiştirebilirsiniz.