Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. | VEDAŞ


Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. | VEDAŞ

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
Ucuz elektrik kullanmak için tedarikçileri EnCazip'te anında karşılaştırın!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

Ülkemizde elektrik enerjisinin dağıtımı, üretimi, iletimi ve perakende satış hizmeti 1970 yılından önce belediyelere ve köylere bağlı müesseselerce yapılmaktaydı. 1970 yılına gelindiğinde ise devletimiz tarafından elektrik sektöründeki birliği sağlayabilmek adına Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) adı verilen devlet teşekkülü kurulmuştur. Böylelikle il müdürlükleri düzeyinde gerçekleştirilen elektrik faaliyetleri TEK tarafından gerçekleştirilmeye başlanmış ve bu müesseselerin hisseleri TEK bünyesinde toplanmıştır.

1994 yılına gelindiğinde ise TEK devlet teşekkülü yapılandırılmaya alınmıştır. Bu yapılandırılma sürecinin ardından TEK, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) iki ayrı devlet teşekkülü olacak şekilde ayrılmıştır. Gerçekleştirilen bu yapılandırma ile hedeflenen, elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve üretimi, iletimi faaliyetlerini birbirinden ayırmaktır. Elektrik enerjisinin dağıtımını ve perakende satış hizmetini TEDAŞ, üretimini ve iletimini ise TEAŞ gerçekleştirmiştir. Elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerinin TEDAŞ bünyesine verilmesi ile il müdürlükleri düzeyinde elektrik dağıtımını gerçekleştiren müesseseler TEDAŞ çatısı altında birleştirilmiştir.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Özelleştirilmesi

Özelleştirme öncesinde bölgede Van, Bitlis, Muş, Hakkâri İl Elektrik Dağıtım Müesseseleri TEDAŞ bünyesinde ayrı tüzel kişiliklerce dağıtım hizmetini elektrik abonelerine sunmaktaydı. TEDAŞ devlet teşekkülünün özelleştirilme kapsamına alınmasıyla bünyesinde bulunan ve 2004 yılına kadar elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren müesseselerin hisseleri T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından alınan özelleştirme kararı ile 21 bölgeye ayrılan ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu olan şirketlere devredilmiştir.

Özelleştirme kapsamında TEDAŞ devlet teşekkülüne ait sermaye ile Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri bölgelerinde elektrik faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) kurulmuştur. Vangölü Elektrik kısaca VEDAŞ, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 11 Mart 2005 tarihinde tescil edilmiştir. VEDAŞ, görev sahasında yer alan illerin elektrik ihtiyacını temin etmekle görevlendirilmiştir.

Vangölü Elektrik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 01.01.2013 tarihinden itibaren 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na göre elektrik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına iki ayrı tüzel kişilik olarak görevini idame ettirmektedir. EPDK tarafından alınan bu karar neticesinde elektrik enerjisinin dağıtımının ve perakende satış hizmetlerinin birbirinden ayrı tüzel kişiliklerce yürütülmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Görev sahasında yer alan illerin elektrik dağıtımını Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) adı altında, perakende satış hizmetlerini ise Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) adı altında gerçekleştirmiştir.

Özelleşme sürecinde olan Vangölü Elektrik %100 oranındaki hisselerinin blok satışı yöntemiyle 26.07.2013 tarihi itibari ile ihaleye çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen ihale sonucunda 118 milyon dolarlık teklif ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin hisselerini devralmaya hak kazanan Türkerler Grubu olmuştur. Bu tarih itibari ile VEDAŞ Türkerler Grubu bünyesinde faaliyetlerine devam etmiştir.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Hakkında

VEDAŞ, Türkerler Grubu bünyesinde görevli elektrik dağıtım şirketi olarak 2. Bölgede yer almakta ve bu bölgede bulunan Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illerindeki 500.000 elektrik abonesine dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. VEDAŞ, 2012 yılında gerçekleştirdiği 3,9 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirerek, Türkiye de dağıtılan toplam elektrik miktarının %5,3’ü oranında dağıtım hizmetini gerçekleştirmiştir. 2014 yılına gelindiğinde ise 1.598.026 mWh elektrik tüketilmiş, bu tüketimin yaklaşık olarak 160 bin kWh kadarını serbest tüketiciler tüketmiştir.

Özellikle ülkemizin doğu bölümünde kayıp kaçak oranının yüksek olması Vangölü Elektrik faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesine engel olmaktadır. Gerçekleştirilen faaliyetlerin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi adına VEDAŞ kayıp kaçak ile mücadele kapsamında ilk aşamada teknik kayıpların azaltılmasını hedeflemiştir. Bu kapsamda problemli hatların tespit edilmesini sağlamış ve bu problemlerin önüne geçmeye çalışmıştır.

VEDAŞ (Van, Muş, Bitlis, Hakkari Elektrik Dağıtım) İletişim Bilgileri

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

 

İl Adres Telefon
Vedaş Van İpekyolu Üzeri Tedaş Tesisleri Merkez Van 0432-217-16-36
Vedaş Muş Atatürk Bul. Karayoları Kavşağı Tedaş Tesisleri Muş 0436-212-20-11
Vedaş Bitlis Beşminare Mah. Ahmet Eren Bul. No:1 Bitlis 0434-246-84-00
Vedaş Hakkari Cumhuriyet Cad. Tedaş İş Hanı Kat:3 Merkez Hakkari 0438-211-66-72

× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?
83 TL faturası olan tedarikçisini değiştirebilir!
Ayda 83 TL üzeri faturası olan artık cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir.
EnCazip tedarikçiyi bulun!
Tedarikçinizi kolayca değiştirerek daha az elektrik faturası ödemek için hemen karşılaştırma yapın, hangi tedarikçinin en cazip tarifeyi sunduğunu anında bulun.
× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?
83 TL faturası olan tedarikçisini değiştirebilir!
Ayda 83 TL üzeri faturası olan artık cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir.
EnCazip tedarikçiyi bulun!
Tedarikçinizi kolayca değiştirerek daha az elektrik faturası ödemek için hemen karşılaştırma yapın, hangi tedarikçinin en cazip tarifeyi sunduğunu anında bulun.