Lütfen Bekleyiniz...
Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru
  1. Ana sayfa
  2.  > 
  3. Enerji
  4.  > 
  5. Elektrik Dağıtım Şirketleri

Elektrik Dağıtım Şirketleri


Elektrik Dağıtım Şirketleri Listesi

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
Ucuz elektrik kullanmak için tedarikçileri EnCazip'te anında karşılaştırın!

Ülkemizde elektrik piyasası uzun yıllardan beri süregelen bir özelleşme ve serbestleşme sürecinin içindedir. Günümüz itibarı ile bu serbestleşme süreci artık son aşamalarına gelmiş ve tam serbest piyasanın yalnızca bir kaç adım uzağında olan bir konuma ulaşmıştır. Serbest elektrik piyasasının oluşmasındaki en önemli adımlardan biri de elektrik dağıtım şirketleri üzerinde olmuştur. Bu doğrultuda bu şirketlerin tamamı özelleştirilmiştir.

 

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Görevleri

 

Elektrik dağıtım şirketleri, ülke çapındaki tüm şehirlerimizde elektrik enerjisinin iletim hatlarından evlerimize, iş yerlerimize kadar iletilmesini sağlayan şebekenin işletme faaliyetlerini yerine getiren şirketlerdir. Serbestleşmeden önce bu şirketler aynı zamanda görevli oldukları bölgedeki elektrik tedariğini de gerçekleştirmekteydi. Ancak zaman içinde değişen kanun ve yönetmeliklerle birlikte artık elektrik tedarik görevi bu şirketlerden alınmış ve elektrik tedarikçilerine verilmiştir. Elektrik tedarikçileri ile ilgili bilgilere elektrik tedarikçileri sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

Yeni yasa ve yönetmelikler uyarınca artık dağıtım şirketlerinin tek görevi elektrik kablolarının işletilmesidir. Eğer elektrik kablolarının içinin boş olduğunu düşünürseniz, bu boş kabloların bakımı, onarımı ve şebekenin geliştirilmesi görevi dağıtım şirketleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu kabloların içinin doldurulması görevi ise elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılmaktadır. Örneğin; İstanbul Avrupa Yakası’nın dağıtım şirketi Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi iken, bu bölgenin görevli elektrik tedarikçisi CLK Boğaziçi Elektrik’tir.

 

Dağıtım ile Tedarik Görevinin ayrılması

 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi dağıtım şirketleri artık elektrik satamazlar. Bunun yerine bu görevi elektrik tedarikçileri yapmaktadır. Halk arasında görevli elektrik tedarikçileri ile elektrik dağıtım şirketleri arasında bir ayrım olmadığı imajının yaygın olduğu herkesin malumudur. Ancak vurgulamak isteriz ki, yeni düzenlemeler uyarınca elektrik dağıtım şirketleri ile görevli elektrik tedarikçilerinin kesin olarak ayrıştırılması ve marka ismine kadar birbirinden kolayca ayırt edilebilecek bir düzenlemeye sahip olması zorunlu hale gelmiştir.

 

Elektrik tedarikçinizi değiştirince elektriğiniz kesilmez!
Elektrik tedarikçisi değiştirince yalnızca sayacınıza enerjiyi aktaran şirketi değiştirmiş olursunuz. Sayacınızın ve bağlı olduğunuz elektrik şebekesi ile ilgili tüm hizmetler yine aynı elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Teknik hiç bir değişiklik yapılmayacağından enerjinizin kesilmesi ihtimali yoktur. 

 

Yani özetle artık herkes elektrik enerjisini, elektrik tedarikçilerinden sağlamaktadır. Bu şekilde elektrik dağıtım şirketleri yalnızca şebeke bakımı ve işletmesi ile ilgilenmekte; ayrıca yine aynı görev doğrultusunda elektrik sayaçlarının okunması görevide yine bu şirketler tarafından yapılmaktadır.

 

Ucuz Elektrik Dağıtım Şirketleri

 

Artık elektrik dağıtım şirketleri elektrik satmadığına göre, onlar yerine elektrik tedarik şirketleri hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte elektrik şirketi değiştirme kavramı da günlük yaşantımızda alışmaya hazırlanmamız gereken bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Ancak halk arasında yılların vermiş olduğu alışkanlıkla bu kavram elektrik dağıtım şirketi değiştirmek ya da elektrik dağıtım şirketleri arasında geçiş yapmak olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

 

Her ne kadar 82 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen ve konudan haberdar olan pek çok tüketici bu ifade ile neyin anlatılmak istediğini anlıyor olsa da bunun doğrusunu da belirtmek isteriz. Tüketiciler elektrik dağıtım şirkerleri arasında geçiş yapamazlar. Zira bu şirketler EPDK tarafından kabloların bakımı, işletilmesi gibi görevleri almıştır. Binamızı alıp başka şehire götürmediğimiz sürece elektrik dağıtım şirketi değişikliği yapmamız teknik olarak imkansızdır. Bizim değştirdiğimiz ise elektrik tedarik şirketidir.

 

Elektrik tedarik şirketleri tüketicilere ucuz elektrik satışı yapabilirler. Elektrik dağıtım şirketleri ise bu ucuz elektrik enerjisini kapımıza getirir. Eğer elektrik tedarik şirketleri tarafından sunulan tarifeleri merak ediyorsanız, EnCazip'te öne çıkan elektrik tarifelerini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

 

TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,196933 TL%8191 TL
Kolen Enerji
Kolen Enerji
0,200144 TL%6,5155 TL
Sepaş Enerji
Sepaş Enerji
0,2051 TL%4,18100 TL
Akedaş
Akedaş
0,211917 TL%124 TL

*Aylık ortalama 300 TL ödeyen bir ev tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.



TedarikçiBirim Fiyatİndirim OranıYıllık Tasarruf 
Aksa Elektrik
Aksa Elektrik
0,196948 TL%8631 TL
Kolen Enerji
Kolen Enerji
0,200159 TL%6,5512 TL
Sepaş Enerji
Sepaş Enerji
0,2051 TL%4,19331 TL
Age Enerji
Age Enerji
0,2086 TL%2,56202 TL
Akedaş
Akedaş
0,212136 TL%,9171 TL

*Aylık ortalama 1000 TL ödeyen bir işyeri tüketicisi için öne çıkan cazip elektrik tarifeleri ve yıllık tasarruf tutarlarıdır.



 

Elektrik Faturalarında Dağıtım Kalemleri

 

Dağıtım şirketleri, her bir serbest piyasa oyuncusu gibi birer tüzel kişilik olarak yapılanmış kurumlar ve organizasyonlardır. Şirketlerin amacı da doğal olarak kar etmektir, zaten bundan başkası da günümüz dünyası koşullarında mantıksız olur. Dağıtım şirketleri de vermiş oldukları hizmet ve yapmış oldukları yatırımların karşılığı olarak tüketicilerden ücret alırlar. Onlar için yapılacak ödemelerin birim fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK tarafından belirlenmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, bu fiyatları hakkaniyet ölçüleri içinde, hem tüketicilerin hem de şirketlerin haklarını gözeterek piyasa koşulları dahilinde belirler ve bunu her üç ayda bir defa yayınlamakta olduğu ulusal tarielerde açıklar.

 

Ülkemizde her bir elektrik tüketicisi için oluşturulan elektrik faturası içinde bulunan kalemler, elektrik tedarikçileri tarafından tahsil edilse de elektrik tedarikçileri yalnızca dağıtım şirketleri için bu ücretlerin tahsilatına aracılık etmektedir. Elektrik faturalarımızda bulunan ve elektrik dağıtım şirketleri için tedarikçiler tarafından tahsilatına aracılık edilen bedeller faturamızda bir kalem olarak yer alan dağıtım  bedelleri olarak bilinmektedir. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından verilen hizmetlerin ücretlendirmesi, faturalarımızda bulunan bu kalemlerdedir.

 

Ülkemizdeki Elektrik Dağıtım Şirketleri

 

Elektrik dağıtım şirketleri özelleştirilmeden önce TEDAŞ bünyesinde gerçekleştirilen dağıtım ve perakende satış faaliyetleri, 2004 yılında TEDAŞ'ın özelleştirilmesi ile farklı bir boyut kazanmıştır. Türkiye, elektrik dağıtım ve satışı faaliyetlerinin verimli ve daha etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için 2004 yılında 21 ayrı dağıtım bölgesine ayrılmıştır. Belirlenen bu bölgelerde ayrı bir şirket elektrik dağıtım görevini üstlenmiştir. EPDK ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın ardından özelleştirilen ve bazı dağıtım bölgelerinde yeni kurulan elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik dağıtım ve ticareti faaiyetleri bu şirketler tarafından sürdürülmeye başlanmıştır.

 

Elektrik dağıtım şirketleri arasında yer alan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş., KCETAŞ,  ülkemizin ilk özel dağıtım şirketi olup, elektrik dağıtım şirketlerine öncülük eden bir şirket olarak bilinir. Bu nedenle özelleştirilme sürecine dahil olmayan KCETAŞ ve hizmet verdiği Kayseri ili haricindeki diğer bölgelerde yer alan dağıtım şirketleri özelleştirilme sürecine alınmış, dağıtım şirketi bulunmayan bölgelerde ise yeni dağıtım şirketleri kurularak görevlendirilmiştir.

 

Son özelleştirilen elektrik dağıtım şirketi olan Toroslar Elektrik'in de özelleştirilmesinin tamamlanmasının ardından 2013 yılında tüm özelleştirilmeler tamamlanmış ve TEDAŞ varlığı tamamen sona erdirilmiştir. Böylelikle elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetleri daha verimli ve daha düzenli bir şekilde yürütülmeye devam edilmiştir.

 

2013 yılında dağıtım şirketlerinin oluşturulmasının yanı sıra dağıtım ve perakende satış faaliyetleri de birbirinden ayrılmıştır. Elektrik dağıtım şirketleri faaliyet alanı olan elektrik satış faaliyetleri, bu şirketler yerine dağıtım şirketlerinden ayrı olan ve yeniden kurulan "perakende elektrik satış şirketleri" tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde sadece elektrik dağıtım faaliyetleriyle ilgilenenen elektrik dağıtım şirketlerinin listesine ve bilgilerine sağ bölümde bulunan menüden ulaşabilirsiniz.

 

Elektrik Dağıtım Şirketleri Listesi

 

ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye’nin ilk lisanslı dağıtım şirketi olan ve özelleştirilmiş elektrik dağıtım şirketleri arasında yer almaktadır. Aydın, Denizli ve Muğla illerinin elektrik dağıtım şirketi görevini üstlenerek bu bölgede ikamet eden abonelere hizmet vermektedir.

 

2013 yılında özelleşerek CLK bünyesine giren, 10 numaralı bölge olarak elektrik dağıtım faaliyetini gerçekleştiren Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Antalya, Burdur ve Isparta il sınırları içerisinde bulunan abonelerin elektrik dağıtım görevini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

 

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ı kapsayan mevcut il sınırları içerisinde elektrik dağıtım hizmeti veren firma Akedaş olarak belirlenmiştir. Akedaş 2011 yılı itibari ile dağıtım görevinin yanı sıra perakende satış lisansına da sahip olmuştur.

 

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ve Bayburt illerinde bulunan yaklaşık 2.250 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sağlamakla yükümlü, Doğu Anadolu Bölgesi’ni kapsayan elektrik dağıtım şirketleri arasındadır.

 

2013 yılı itibari ile Enerjisa bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi olarak da bilinen Ayedaş, bu bölgede elektrik dağıtım görevini devam ettirmektedir. Bulunduğunuz bu bölgedeki sayaç okuma, hat bakım onarımı gibi hizmetleri İstanbul Anadolu yakasının görevli elektrik dağıtım şirketi Ayedaş tarafından yapmaktadır.

 

2009 yılı itibari ile Enerjisa ile birlikte yürütülen Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki görevli elektrik dağıtım şirketi Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi bu bölgede yaşayan abonelerin elektrik dağıtımı görevini yerine getirmektedir.

 

Kısaca Bedaş olarak bilinen Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İstanbul Avrupa yakasının görevli elektrik dağıtım şirketidir. Aynı grup Türkiye’de 3 farklı bölgenin elektrik dağıtım şirketleri işletmesini de gerçekleşitrmektedir.

 

6 numaralı elektrik dağıtım bölgesi olan Çamlıbel bölgesinin görevli elektrik dağıtım şirketi olan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Sivas, Tokat ve Yozgat illerinin dağıtım görevini yerine getirmektedir. Geçerli illerde toplamda yaklaşık olarak 75.000 aboneye dağıtım hizmeti sunar. Bakım, onarım ve sayaç okuma hizmetleri bu hizmetlerin arasındadır.


× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?

Aylık 83 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Daha az elektrik faturası ödemek ve tasarruf etmek için hangi elektrik tedarikçisinin en cazip elektrik tarifesini verdiğini EnCazip'te hemen bulabilir ve tedarikçinizi kolayca değiştirebilirsiniz.

× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?

Aylık 83 TL ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçinizi değiştirebilirsiniz. Daha az elektrik faturası ödemek ve tasarruf etmek için hangi elektrik tedarikçisinin en cazip elektrik tarifesini verdiğini EnCazip'te hemen bulabilir ve tedarikçinizi kolayca değiştirebilirsiniz.