Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

İş yerinize, evinize elektrik kullanmak istediğiniz yere elektrik bağlantısı nasıl yapılır?


Bağlantı Anlaşması

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
Ucuz elektrik kullanmak için tedarikçileri EnCazip'te anında karşılaştırın!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

Yeni bir bina ya da kullanım yerine elektrik bağlatma işlemleri için, mülk sahibi veya mülk kiraya verilmiş ise kiracının yaşadığı bölgedeki dağıtım şirketine şahsen gitmesi gereklidir. Eğer elektrik bağlatma işlemleri başkası adına yapılacaksa noter onaylı vekaletname gerekmektedir. Sonucunda başvuru değerlendirilip kabul edildiği taktirde, dağıtım bağlantı anlaşması yapılır ve bağlantı ücreti ödenir. Elektrik bağlatma işlemleri için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak tamamlanması halinde şirketler saha incelemesi gerektirmeyen hallerde 10 gün, bu incelemeyi gerektiren durumlarda ise 20 gün süre içerisinde görüş vermeleri gerekmektedir. Bağlantı başvurunuzun uygun bulunması durumunda dağıtım şirketi ile elektrik bağlantı anlaşması yapmanız gerekmektedir. Bu anlaşma, zaman zaman perakende satış sözleşmesi ile karıştırılsa da farklı bir sözleşmedir. Başka bir deyişle, dağıtım bağlantı anlaşması yapmadan perakende satış sözleşmesi yapmak mümkün değildir. Aynı zamanda bağlantı başvurunuzun ilave yatırım için yeterli finansmanın bulunmaması durumunda, dağıtım şirketi 5 yılı geçmemek üzere uygun bir tarih belirleyebilmektedir. Belirtilmiş olan bu tarihi beklememeniz halinde bu yatırımı yaptırabilir ya da finans edebilirsiniz.

Bağlantı Anlaşması Nedir?

Elektrik bağlantı anlaşması; 4638 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında sıfırdan bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı tüzel kişi ile elektrik tüketicisi arasında yapılan bir anlaşmadır. Elektrik bağlantı anlaşması için başvuru esnasından istenilen evraklar; istenilen yerin tapu kaydı, istenilen yerin onaylı elektrik projesi, imar alanı içerisinde bulunanlardan İmar Kanunun 30, 31. maddelerine göre yapı kullanma izni, köy ve yerleşik alanlarda bulunanlarda İmar Kanunun 27,30 maddelerine göre yapı kullanma izni, imar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüklerinden verilen yapı kullanma izin belgesi, ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için ilgili yerlerden izin belgesi, sayaç faturası, ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeler, elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgeleri gerekmektedir.

Bağlantı anlaşması sonucunda yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, elektrik bağlantı anlaşması yürürlükte kalmaktadır. Elektrik bağlatma başvurunuz uygun bulunduğu taktirde firma ile başvuru sahibi arasında bu anlaşma imzalanır. Anlaşmada yer alan adresteki mevcut kullanım yeri var olduğu sürece, elektrik bağlantı anlaşması geçerlidir. Kullanıcı değişikliği durumunda tekrar elektrik bağlantı anlaşması yapılamaz. Peki bu anlaşmada nelere dikkat etmek gerekir? Öncelikle bu anlaşmalar Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği tarafı gereğince uyarlanmıştır. Bu anlaşma Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan özel ve genel hükümleri içeren standart niteliktedir. EPDK onayı olmadan bu anlaşmaların genel hükümlerinde değişiklik yapılmamaktadır.

Dağıtım şirketleri tarafından, başvurunun anlaşmaya dönüşmesini takip eden 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmazsa enerji verme şartları yeniden değerlendirilir. Dağıtım bağlantısı yapıldıktan sonra, enerji kullanımına başlamak için, herhangi bir tedarikçi şirketi ile elektrik satış sözleşmesi yapmak gerekir. Sözleşmenin geçerli olması için, güvence bedeli ve diğer bedellerin yatırılması gereklidir. Aynı zamanda abonelik güvence bedelleri de EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu bedeller, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra görevli dağıtım şirketine ödenmektedir.

Daha önceden elektrik bağlantısı olmayan bir eve taşındınız. Yeni bir binaya taşındığınızda genellikle elektrik bağlantsıı anlaşması inşaat yetkilileri tarafından yapılmıştır; yalnızca kendi adınıza elektrik kullanmak için satış sözleşmesi yapmanız gerekir. Eğer aksi bir durum varsa, bağlantı anlaşması olmadan satış sözleşmesini yapmanız mümkün değildir. Elektrik bağlantısı yaptırmak için bölgede görevli dağıtım şirketine başvurmak ve anlaşma ücretini yatırmak gerekir. Bu yazıda, "Elektrik bağlantısı ne zaman yapılır? "Bağlantı bedelinin ve güvence bedelinin iadesi olur mu?" sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Öncelikle bağlantı anlaşması, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, yeni bir kullanım yerine yönelik elektrik enerjisi taleplerinde, dağıtım şirketleri ile elektrik tüketicileri arasında yapılan bir anlaşmadır. Dağıtım bağlantı anlaşması olarak da bilinen bu anlaşma, çoğunlukla perakende satış sözleşmesi ile karıştırılmaktadır. Ancak satış sözleşmesi bağlantı anlaşması yapılmadan imzalanamaz. Kısaca perakende satış sözleşmesinin dayanağı elektrik bağlantı anlaşmasıdır.

Bağlantı anlaşması tamamlandıktan sonra dağıtım sistemine bağlantı yapılması için, abonenin, elektrik tedarikçisiyle yaptığı perakende satış sözleşmesini dağıtım şirketine ibraz etmesi zorunludur.  Satış sözleşmesinin ibrazından sonra, imar yeri içinde üç, dışında beş iş günü içerisinde, yetkililer tarafından tüketicinin sayacı, tesisatı ve devreleri kontrol edilir sayaç mühürlenir ve okuması yapılmaktadır. Sistem bağlantısı için tutanak düzenlenir ve sayacın ilk endeks değeri not edilmektedir.

Dağıtım şirketleri tarafından, 90 gün içerisinde perakende satış sözleşmesi yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilmekte ve süreç en baştan işletilmektedir. Perakende satış sözleşmeleri, önceden dağıtım şirketlerince yapılırken, 2013’teki düzenlemelerden sonra yalnızca perakende satış şirketleri (tedarikçiler) tarafından yapılabilmektedir.

 

Mesken kullanıcılarına ilk abonelik işlemleri için aşağıdaki belgeler gereklidir;

 • Kimlik Belgesi
 • Başvuru Dilekçesi
 • Tapu Fotokopisi
 • Mülkiyet Durumu
 • Elektrik Projesi
 • Demant Belgesi
 • Topraklama Raporu
 • Muayene Uygunluk Belgesi
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Sayaç ve Sayaç Faturası
 • Sayaç Uygunluk Belgesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası

 

İlk abonelik işlemleri, perakende satış şirketleri aracılığı ile gerçekleştirilebileceği gibi bölgenizde ki dağıtım şirketine de başvurabilirsiniz.

  

Ticarethane kullanıcılarına ilk abonelik işlemleri için aşağıdaki belgeler gereklidir;

 • Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı
 • Yetki belgesi veya vekaletname ve imza sirküleri
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi
 • Ticaret sicil numarası ve bağlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adı
 • Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası
 • Kullanım yerinin enerjisi kesilmemişse mülkiyet belgesi
 • Zorunlu deprem sigortasıs
 • Varsa IBAN numarası

  

Elektrik Abonelik Açma Ücreti Nedir?

Başvurunun değerlendirilmesi ve kabul edilmesinin ardından bağlantı ücreti, başvuru sahibi tarafından dağıtım şirketine ödenmektedir. Bağlantı ücreti, bir defaya mahsus alınır ve geri ödenmez. Kullanım yeri değişmediği sürece, bağlantı anlaşması geçerliliğini yitirmez ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde dahi yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilemez.

Elektrik aboneliğini açtırmak için güvence bedeli ve diğer bedellerden oluşan ücreti peşin olarak ödemeniz gereklidir. Türkiye'deki tüm görevli elektrik şirketleri EPDK'nın belirlediği tutarda güvence bedeli uygular. Güvence bedeli, elektrik satış şirketinin alacaklarını garanti altında almak için aldığı bir depozitodur. Elektrik aboneliğini sonlandırdığınızda elektrik güvence bedeli iadesi gerçekleştirilmektedir. Elektrik güvence bedeli iadesi, TÜİK'in açıkladığı enflasyona oranına göre (TÜFE) güncellenir ve en geç beş iş günü içerisinde nakit olarak ya da hesabınıza yapılmaktadır. Önceki aboneliğinizin iptalinden elektrik güvence bedeli iadesi yapılmasıyla, bu ücreti yeni abonelik başvurusunda kullanabilirsiniz.

 

 


× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?
83 TL faturası olan tedarikçisini değiştirebilir!
Ayda 83 TL üzeri faturası olan artık cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir.
EnCazip tedarikçiyi bulun!
Tedarikçinizi kolayca değiştirerek daha az elektrik faturası ödemek için hemen karşılaştırma yapın, hangi tedarikçinin en cazip tarifeyi sunduğunu anında bulun.
× 
Elektrik tedarikçinizi değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz ?
83 TL faturası olan tedarikçisini değiştirebilir!
Ayda 83 TL üzeri faturası olan artık cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarikçisi değiştirebilir.
EnCazip tedarikçiyi bulun!
Tedarikçinizi kolayca değiştirerek daha az elektrik faturası ödemek için hemen karşılaştırma yapın, hangi tedarikçinin en cazip tarifeyi sunduğunu anında bulun.