BTV Nedir?

Elektrik (Belediye) Tüketim Vergisi Nedir?

2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 34. Maddesine göre, belediye sınırları içerisinde olan tüm elektrik tüketicilerinden bu vergi alınmaktadır. Tüm elektrik tedarikçileri satış bedeliyle beraber tüketicilerden bu verginin tahsilatını yapmak ve ilgili mevcut belediyeye iletmekle yükümlüdür. Organize sanayilerde ise tüketilen elektrik enerjisini belediye vergisini, organize sanayi bölgesine elektrik tedarik eden şirket ödemektedir.

Hangi aboneler BTV’den muaftır?

  • Hastane, dispanser, sağlık ocakları, doğumevi, bakımevi, kreş, rehabilitasyon merkezleri vb.
  • İbadethaneler (cami, mescit, kilise vb.)
  • Doğrudan elektrik üretimi ve dağıtımı yapan kurumlar
  • Kar amacı olmaması ile yukarıdaki belirtilen kurum ve sosyal kuruluşların elektrik tüketimleri bu vergiden istisnadır.

Elektrik Tüketim Vergisi (BTV) Nasıl Hesaplanır

Elektrik Tüketim Vergisi aktif enerji bedeli olarak adlandırılan tüketim tutarı üzerinden yüzde ile hesaplanmaktadır. Elektrik faturalarında tüketim dışı bedeller olarak belirtilen dağıtım bedeli bu hesaba katılmamaktadır. Bu bedel tüketim bedelinin yüzdesi olduğu için tahsil edilen tutar, o fatura dönemindeki enerji tüketim miktarı ve birim enerji bedeline göre değişiklik göstermektedir.

Elektrik Tüketim Vergisi Oranı

Elektrik tüketim vergisinin oranı abone gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bu oranların belirlenmesinde yetkisi yoktur. Elektrik faturalarındaki tüketim tutarları üzerinden mesken ve ticarethane için %5, sanayi abone grupları için %1 oranla elektrik tüketim vergisi alınmakladır. Elektrik tedarikçileri, elektrik abonelerine kestikleri faturalar ile tahsil ettikleri bu vergiyi belediyeye aylık olarak ödemekle yükümlüdürler.