Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru

Toptan Elektrik Fiyatları


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 1 Oy )Elektrik üretimi, Türkiye Elektrik Kurumu’nun faaliyetinin sona erdirilmesinden sonra iki ayrı teşekküle dönüştürülmesiyle piyasamızda TEDAŞ ve TEAŞ teşekkülleri hizmet vermeye başlamıştır. Dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam eden TEDAŞ olmuş ve üretim ve iletim faaliyetleri ise TEAŞ’a devredilmiştir. TEAŞ Türkiye Elektrik İletim ve Üretim A.Ş. 2001 yılında Genel Müdürlüğü ve Bakanlar Kurulu kararıyla üç ayrı teşekküle dönüştürülmüştür. Böylece TEAŞ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Elektrik üretim faaliyetleri ise EÜAŞ sorumluluğunda olmuştur.

Devlet politikaları uyarınca elektrik üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) bir kamu kuruluşu olarak hizmet vermeye başlamıştır. Elektrik Piyasasındaki serbestleşmenin bir parçası olarak EÜAŞ dışında özel şirketlerde elektrik üretimine başlamıştır. Türkiye’de üretilen elektriğin 2014 yılı verilerine göre %28’ini EÜAŞ, %25,69’unu diğerleri (Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret , Otoprodüktörler , İşletme Hakkı Devri , Lisanssız Santraller) ve %46,33’ünü serbest üretim şirketleri gerçekleştirmektedir. Bu istatistiklere bakıldığında piyasada devletin elektrik üretimindeki önemi azımsanmayacak kadar çoktur.

Elektrik Üretimindeki Kaynaklar

Elektrik üretiminde farklı enerji kaynakları kullanılabilmektedir. Bu kaynaklar akarsu, rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji kaynakları ve doğal gaz, kömür gibi fosil yakıtlar olabilir. Üretim kaynaklarının fiyatlarına göre elektrik santrallerinin farklı birim üretim maliyeti vardır. Örneğin; doğal gaz fiyatları arttığında doğal gaz santrali sahibi üreticilerin elektrik fiyatlarını yükseltmesi beklenir. Aynı üreticinin farklı kaynaklarla çalışan santralleri de olabilir. Bu maliyet farklılıkları üreticilerden elektrik satın alanlar, yani kısaca elektrik tedarikçileri için fiyat rekabeti oluşturur.

Elektrik Piyasası Toptan Satış Tarifeleri

4628 sayılı yasa gereğince, 2001 yılında başlayan serbestleşme sürecinde TEAŞ faaliyetlere göre yeniden yapılandırılmış, sonucunda kamu adına toptan elektrik satışından sorumlu olan Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ) kurulmuştur. Bu kuruluş, devletin enerji ve ekonomi politikalarını göz önünde bulundurarak toptan elektrik ticareti gerçekleştirmektedir. TETAŞ’ın uygulayacağı elektrik toptan satış fiyatları EPDK tarafından onaylanmaktadır. Tıpkı perakende satış şirketleri gibi yıl içerisinde EPDK tarafından güncellenir. TETAŞ’ın görevi, üreticilerden toptan elektrik olarak aldığı enerjiyi, elektrik dağıtım şirketlerine, görevli tedarikçi şirketlerine ve iletim sistemine doğrudan bağlı müşterilerine satmaktadır.

TETAŞ tarafından görevli elektrik dağıtım ve perakende elektrik satış şirketleri için uygulanacak elektrik toptan satış fiyatları yıllara göre değişiklik göstermiş ve aşağıda listelenmiştir.

Yılllar Elektrik Toptan Satış Fiyatları
2012 16,71 krş/kWh
2013 17,73 krş/kWh
2014 16,32 krş/kWh
2015 17,85 krş/kWh
2016 17,75 krş/kWh

 

Tedarikçiler Elektriği Nereden Alırlar?

Perakende elektrik satış şirketleri, farklı üreticilerden toptan elektrik olarak aldıkları enerjiyi tüketicilere perakende elektrik olarak satar. Bu sebeple elektrik tedarikçilerinin müşterilerin talebini tahmin edebilmesi ve enerji satın aldığı kaynakları kullanma stratejisi büyük oranda elektrik toptan satış fiyatlarını belirler. Satılan toptan elektrik kalitesi değişmediği halde, fiyatlarının değişmesinin nedeni budur. Bu sebepten perakende elektrik satış şirketleri tedarikçi maliyetlerini düşürmek için birçok farklı kaynaklardan elektrik satın alabilir. Bunlar:

Kendi üretim santralinde; Perakende şirketleri aynı zamanda elektrik üretimi yapan bir şirketin iştiraki olabilir. Bu tür faaliyetlerin farklı kurumsal kimlik altında yürütülmesi gerektiğinden yasalar gereğince şirketler ayrılmak zorundadırlar. Bütün tedarikçilerin elektrik üretim santralleri olmayabilir. Kısaca her tedarikçi sattığı elektriği kendisi üretmez.

Elektrik toptan satış piyasasında; Bu piyasada ise toptan elektrik megaWatt-saat (MWh) fiyatı, arz ve talebe göre günlük olarak belirlenmektedir. Tıpkı elektrik enerjisi borsasıymış gibi düşünebiliriz. Genellikle elektrik talebi tahmin edilenden fazla olduğunda aradaki farkın kapatılması için spot piyasadan alım yapılır.

TETAŞ ile yaptığı ikili anlaşmalarla, EPDK, piyasa koşullarına göre devletin tarifesinden alım yapacak olan şirketler için elektrik toptan satış fiyatlarını belirlemektedir. Bu fiyat üzerinden görevli elektrik dağıtım ve tedarikçi şirketlere satış yapılır.


ÖNERİLEN DİĞER SAYFALAR