Elektrik Sayacı Nedir ve Nasıl Okunur?
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 1 Oy )

Elektrik Sayacı

Elektrik sayacı,, üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen ve kaydeden alettir. Elektrik faturanızdan da aşina olduğunuz elektrik enerjisi miktarı Watt-saat (Wh) olarak belirtilir. Elektrik sayacı üzerinde gözüken ilk okuma ve son okuma tarihleri arasındaki kaydedilen değerlerin farkı, mevcut tarih aralığındaki kWh cinsinden tüketim değeri anlamına gelir. Yüksek değer kaydeden elektrik sayaçları, tüketimin doğru tespiti için akım ve gerilimi belirli oranlarda düşüren trafolar ile bağlanabilir şekilde üretilirler.

Elektrik sayacı çeşitlerini, aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz:

Elektrik Sayaç Çeşitleri
Yapılarına göre Devreye Bağlantısına Göre İmalat ve Bağlantı Şekline Göre Fonksiyonlarına Göre
Elektromekanik elektrik sayaçları Doğrudan bağlantısı yapılan sayaçlar Bir faz iki telli (bir elemanlı) sayaçlar Normal sayaçlar
Elektronik elektrik sayaçları

Ölçü transformatörleri ile bağlantısı yapılan sayaçlar

-Üç faz dört telli (üç elemanlı) sayaçlar Demantmetreli sayaçlar
* Akım trafosu ile bağlanan (x/5, AG) sayaçlar Üç faz üç telli sayaçlar (aron veya 2 elemanlı) sayaçlar Çok tarifeli sayaçlar
* Akım ve gerilim trafosu ile bağlanan (x/5, OG) sayaçlar Yük profili kaydeden sayaçlar
Haberleşme özellikli sayaçlar

 

Yeni imal edilen elektrik sayaçları, Ölçü ve Ayarlar mevzuatı kapsamında damgalı halde satışa sunulmak zorundadır. Elektrik sayaçlarının damga süresi 10 sene olup, bu seneyi aşkın abonelerin elektrik sayaçları yasal bir zorunluluk olarak damga işlemine tekrar tabi tutulur ya da başka yeni bir sayaçla değişikliği yapılır. Bu işlemler için sayaçların temini ve tesisi görevli dağıtım şirketinin sorumluluğundadır ve tüketicilerden herhangi bir elektrik sayaç bedeli alınmaz.

Elektrik Sayacı Okuma Süresi

Dağıtım şirketleri tarafından belirlenen sayaç okuma ekipleri, ortalama 30 - 35 gün arasında sayaç okuma işlemini gerçekleştirerek faturalarınızı düzenlemektedir. Bununla birlikte zaman zaman daha erken veya daha geç okuma da yapabilmektedirler. Elektrik faturanız, tüketimlerinizin okunduğu zaman aralığına göre faturalandırılmaktadır. Tüketim süresi boyunca tüketicilerin elektrik enerjisi tüketimini ölçmek için tahsis edilen elektrik sayaçlarının kurulum, bakım, onarım ve işletimlerini bulunduğunuz bölgede görevli elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır.

Tüketim Dönemi

Görevli elektrik tedarik şirketi tarafından belirlenen tüketim dönemi, bir aydan az olmamaktadır, bir yılı ise geçmemektedir. Altı ay üzerinde belirlenen veya belirlenmediği halde fiilen altı ayı geçecek şekilde okunan sayaçlarda, üç aydan az olmamak ya da fiilen olan ay sayısını geçmeyecek şekilde taksitlendirme yapılması, tüketici talebi halinde zorunlu kılınmıştır. 

08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre 08.12.2001 tarihinden sonra yeni alınan aboneliklerde ve yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde çok zamanlı tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmaktadır.

Elektrik Sayacı Okunmuyorsa

Eğer elektrik sayacı bir süredir okunmadıysa ve bunun sonucunda elektrik faturanız tarafınıza ulaşmıyorsa, sayacınızın elektronik olması durumunda sayaçta bulunan okuma butonuna basılır. Ekran alanında sırasıyla T1-T2-T3 zaman dilimleri varsa, RC ve RI endeksler görülür. Burada görmüş olduğunuz rakamları görevli elektrik dağıtım şirketinizin çağrı merkezini arayarak ya da en yakın ilgili yere ziyarette bulunarak yetkilimize bildirebilir ve güncel fatura tutarınıza ulaşabilirsiniz.

Sayacınız mekanik ise ekranda görmüş olduğunuz endeks değerlerini çağrı merkezimizi arayarak ya da en yakın ilgili yere ziyarette bulunarak yetkilimize bildirebilir ve güncel fatura tutarınıza ulaşabilirsiniz. Endeks değerlerinizi almakta zorluk çekiyorsanız yine aynı şekilde, çağrı merkezi veya yetkili noktalardan fatura ödeme işlemi veya fatura talep edebilirsiniz. Elektrik sayacı okuma ekipleri, sayacınızın okunarak faturanızın düzenlenmesi adına tarafınıza yönlendirme yapacaklardır.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) nedir?

OSOS, yeni geliştirilmiş, elektrik sayacının kaydettiği verilerin uzaktan ve otomatik olarak okunabilmesini sağlayan bir sistemdir. Burada veriler merkezi bir sistemde toplanır. Bu merkezde veriler doğrulanır, eksik veriler tamamlanır, saklanır ve ilgili taraflara aktarılır.

OSOS teknik özelliklerine sahip sayaçlar sadece dağıtım şirketleri tarafından mevcut konuma takılmaktadır. Kurul kararınca onaylanan tüketim miktarını geçen tüketiciler için uygulanmaktadır. Tüketimleri uygun olan abonelerin gerekli teknik özelliklere uygun olmayan eski elektrik sayaçlarının değiştirilmesi durumunda takılır. 30 kWh ve üzerindeki tüketimlerde çekilen en yüksek anlık değeri gözlemleyebilmek amacıyla OSOS sayaçları tüketiciye tesis edilir.

OSOS kapsamına uygun uzaktan ve otomatik okunan sayaçlarda, abonelerin internet üzerinden kullanıcı kodu ve şifre ile takip yapma imkanları vardır. Bunu almak için OSOS Kullanıcı Hesapları Teslim Tutanağı'nı doldurarak, dağıtım şirketlerinin belirlediği yetkili noktalara müracaat etmeniz gerekmektedir.

Fatura Ya da Ödeme Bildirimi Gelmedi Ne Yapmalıyım?

Elektrik sayacı okunmaması ve elektrik faturanızın gelmemesi birkaç sebepten dolayı olabilir. Teknik bir sebeple sayacınızın okunmaması durumunda elektrik faturanız çıkmayabilir. Tüketimlere göre fatura tutarınızın KDV dahil 15TL’nin altında kalması durumunda fatura düzenlenmemiş olabilir. Bu durumda bir sonraki aya ait elektrik faturanıza bu tutar yansıtılır ve bu tutara hiçbir faiz bedeli ortaya çıkmaz.

Son elektrik fatura tutarınızın diğer aylarla göre çok yüksek görülmesi de söz konusu olabilir. Bu durumda sayaç okuma işlemi yapan yetkililer elektrik faturasının daha sağlıklı hesaplanabilmesi adına tüketiciye bir süreliğine elektrik faturası yerine ‘’Limit üstü bildirimidir.’’ yazılı bir bildiri bırakır. Bu işlemden sonra elektrik faturanız detaylıca hesaplanır ve sonradan tarafınıza gönderimi sağlanır.

Elektrik sayacı için sayaç bedeli ödeyecek misiniz?

Elektrik Piyasası Kanunu’na göre dağıtım şirketleri elektrik sayacı değiştirme karşılığında tüketicilerden ücret talep edemez. 30 Mart 2013 öncesinde sayaç değişikliklerine ait tutarı tüketici karşılamak zorundaydı. 30 Mart 2013 tarihi itibarı ile görevli dağıtım şirketleri tüm sayaçları bedel ödeyerek devralmıştır ve tüketicilerin elektrik sayaç bedeli ödeme durumu ortadan kalkmıştır. Kısaca belirtmek gerekirse, sayaç bedeli maliyetleri görevi dağıtım şirketine aittir, tüketicilerden talep edilemez. Elektrik sayaçları, dağıtım şirketinden gelen personelin kolay ve güvenli bir şekilde okuma yapabilmesi adına ulaşımı kolay bir yere konumlandırılmalıdır. Görevli dağıtım şirketi, elektrik sayacını konumlandırılacağı yer için kira gibi herhangi bir ücret talep edemez.

Sayacın Hatalı Değer Kaydetmesi

Sayaç arızalanması durumunda yapmanız gereken ilk şey en yakın zamanda görevli dağıtım şirketiniz ile iletişime geçerek sayaç kontrol işlemini gerçekleştirmenizdir. Tespitler sonucunda sayacınızın değer kaydetmediği veya doğru tüketimi kaydetmediği doğrulandığı durumda görevli elektrik dağıtım şirketiniz tarafından elektrik sayacınız yenisi ile değiştirilecektir.

Arıza durumundan dolayı oluşan tüketim kaydetmeme durumu söz konusu ise, dağıtım şirketi tarafından aynı döneme ait doğru olarak ölçüldüğünden emin olunan geçmiş dönem tüketimleri dikkate alınarak ve karşılaştırma yapılarak hesaplanması yapılır ve çıkan tutar tüketiciye fatura edilir. Bu sebeple sayacınızda farklılık gördüğünüzde en az zararla bedel ödemek adına sayaç arıza durumunu hemen görevli elektrik dağıtım şirketine bildirmeniz sizin açınızdan en sağlıklısı olacaktır.

Elektrik sayacınızda herhangi bir arıza fark ettiğinizde görevli elektrik dağıtım şirketinizin en yakın hizmet noktasına müracaat etmeniz veya Alo 186 müşteri hizmetlerine telefon ile ulaşarak yardım talep etmeniz gerekmektedir.

Elektronik akıllı sayaçlar, kendi devrelerini sürekli otomatik bir şekilde kontrol ettikleri için kendi kendilerine hata bulma özelliğine sahiptir. Bu hatalar bellek, gerçek zaman saat hatası, saat pili zayıf uyarısı, sistem pili zayıf uyarısı, üst kapak ve klemens kapağı açık şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Elektrik Faturası Üzerinde Yazan Bilgiler
Sayaca Ait Bilgiler
İlk Endeks ve Son Endeks
Okuma Tarihleri
Tüketilen Elektrik Miktarı
Enerji ve Kapasite Bilgileri
Elektrik Birim Fiyatları
Tüketim Bedeli İle İlgili Mevzuatta Bulunan ve Öngörülen Diğer Bedeller
Vergi, Yasal Kesinti ve Borçlar
-Son Ödeme Tarihi
Fatura Ödeme Kanalları ve Merkezleri
Günlük Enerji Tüketim Ortalaması
Sonraki Okuma Dönemi
Borç / Alacak Bilgisi
Kesme Bağlama Bedeli
-Son 1 Yıllık Elektrik Tüketim Miktarı

 

Elektronik ve Mekanik Elektrik Sayacı Arasındaki Farklar
Elektronik Elektrik Sayacı Dijital göstergesi ve üzerindeki tuşlar sayesinde tüketiminizi görüntüleyebilirsiniz.
Sayaç ölçüm hatası yapma oranı mekanik sayaçlara göre çok düşüktür.
Gün içerisinde belirli zamanlara ayrılarak ölçüm yapabilir. Bu sebeple çok zamanlı tarifeler için kullanılacak tek sayaçtır.
Elektrik tüketimi ile ilgili 1 yıla kadar bilgilerinizi sağlayabilir.
Türkiye'de serbest tüketicilerin ve ilk kez bağlantı yapan aboneler tarafından kullanılması zorunludur.
Mekanik Elektrik Sayacı  Elektrik tüketimi sayacın içerisinde bulunan ve dönerek çalışan bir disk ile ölçülür
Eski tip sayaç olduğu için ölçüm hataları daha sık meydana gelir.
Sadece tek zamanlı olarak ölçüm yapabilir.
Tüketim bilgileri kaydedilemez.
Serbest tüketicilerin ve çok zamanlı tarifeye geçen abonelerin kullanabileceği bir sayaç değildir.

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Elektrik sayaç değişim bedeli

    • Elektrik faturası hesaplama kalemleri nelerdir?

    • Elektrik faturasında abone numarası nedir?