Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru    ☰  

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. | TREDAŞ


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın

EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Google+EnCazip Whatsapp

 ( 3 Oy )TREDAŞ bölgede 1,5 milyon nüfusa hizmet vermekte, bu nüfus içerisinde yaklaşık 850 bin abonesine 19,139 km2’lik dağıtım alanında 18 bin kilometrelik enerji nakil ve dağıtım hattıyla hizmet vermektedir. Dağıtım bölgeleri arasında TREDAŞ, kayıp kaçak oranı olarak en düşük orana sahip olan şirkettir. Aynı zamanda yapılan enerji dağıtımları ile Trakya Elektrik Dağıtım yine dağıtım bölgeleri arasında dokuzuncu olmuştur.

TREDAŞ Özelleştirilmesi

Hisselerinin tamamı TEDAŞ’a ait bulunan şirketin blok satışı yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilmiştir. TREDAŞ hisseleri 19.03.2010 tarihinden itibaren ihaleye çıkarılmıştır. 09.08.2010 tarihinde yapılan ihale ile IC İçtaş Elektrik A.Ş.’ye devri gerçekleştirilmiştir. 30.12.2010 tarihinde devir işlemleri gerçekleştirilen şirket 01.09.2036 tarihine kadar 25 yıllık süre boyunca IC İçtaş Elektrik A.Ş. bünyesinde dağıtım faaliyetlerini sürdürmektedir.

TREDAŞ 2013 yılına kadar perakende ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmiş, EPDK’nın dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrı tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirilmesi kararına yönelik olarak 01.01.2013 tarihi itibariyle dağıtım ve satış faaliyetlerini birbirinden ayırmıştır. Dağıtım hizmetlerini gerçekleştirmeye devam eden TREDAŞ, perakende satış yetkisinin elinden alınmasıyla bu yetkiyi TREPAŞ Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye devretmiştir.

Tredaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

Trakya Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Tredaş Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
2016 2015 Değişim (%)
991.026 968.459 2,33

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük onbeşinci elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 9.257.440,21 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %4,36'sı gerçekleştirilmekte ve böylelikle Tredaş Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 10.'su olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Trakya Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İl Dağıtım Gerilim Seviyesi (MWh) İletim Gerilim Seviyesi (MWh) Toplam (MWh) Türkiye'ye Göre Oran
Tekirdağ 3.639.509,43 2.507.801,07 6.147.310,50 2,90
Kırklareli 1.386.720,57 571.185,86 1.957.906,43 0,92
Edirne 1.149.585,44 2.637,85 1.152.223,29 0,54

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Tredaş Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %4,36'sını gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İl Aydınlatma Mesken Sanayi Tarımsal Sulama Ticarethane
Tekirdağ %0,6 %8,1 %79,6 %0,1 %11,6
Kırklareli %1,1 %9,8 %75,0 %0,2 %13,8
Edirne %3,1 %22,6 %38,9 %4,4 %31,1

Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte şirketin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Tredaş Kesinti Süreleri (dk)
2015 2016 Değişim (%)
Bildirimli Bildirimsiz Toplam Bildirimli Bildirimsiz Toplam
277,3 2.276,4 2.553,8 534,2 1.493,3 2.027,6 -20,60

TREDAŞ Trakya Elektrik Dağıtım İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

TREDAŞ Trakya Elektirk Dağıtım Tekirdağ

Adres: 100. Yıl Mah. Barboros Cad. No:24/1 A Blok Tekirdağ

Telefon: 0282-258-26-00

Tredaş Kırklareli

Adres: Özel İdare İş Hanı İstiklal Caddesi Kat 3 Kırklareli

Telefon: 0288-214-07-55

Tredaş Edirne

Adres: İstasyon Mah. Kriantem Sok. No:1 Edirne

Telefon: 0284-236-58-58