Elektrik Dağıtım Bedeli Nedir?
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 1 Oy )

Elektrik dağıtım bedeli, enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilir. 

Elektrik dağıtım bedeli nedir; kısacası elektrik kablolarının kullanımından dolayı doğan bir ücrettir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kWh cinsinden kullanım için tahakkuk eder.

Fatura Seri No: BEA54151515151
Fatura Tarihi/Dönemi: 30.12.2019 15:46:00 / Aralık 2019
Sözleşme Hesap No EIC Tekil Kod/Tesisat No
1231131545 1231131545 1231131545

TÜKETİCİ BİLGİSİ

Ad Soyad: Ad Soyad

Adres: Adres

TCKN/VKN/V.D: 7*******888

Tüketici Grubu/Sınıfı: MESKEN

Fatura Tutarı
177,70 TL
Son Ödeme Tarihi
09.01.2020
Fatura Ort.Tük/ (kWh/gün)
8,074
Okuma Bilgisi İlk Endex Son Endex Fark
Okuma Günü 29.11.2019 30.12.2019 31
Tek Zamanlı 11,651,214 11,901,501 250,287
Gündüz(Endeks) 5,651,214 5,901,501 120,287
Puant(Endeks) 11,651,214 11,901,501 250,287
Gece(Endex) 11,651,214 11,901,501 250,287
Endüktif 11,651,214 11,901,501 250,287
Kapisitif 11,651,214 11,901,501 250,287
Fatura Detayı Tüketim(kWh) Birim Fiyat Bedel(TL)
Enerji Tüketim Bedeli 11,111 0,22222 311,35
İndüktif/Kapasitif 11,214 0 0
Toplam Enerji Bedeli 651,21 Vergi ve Fonlar 12,27
Güvence Bedeli 0 Enerji Fonu 0,87
Önceki Yuvarlama -0,04 TRT Payı 2,87
Güncel Yuvarlama -0,02 BTV 5,87
KDV(Matrah 150.54) 25,27
Fatura Tutarı 275,27
Diğer Bilgiler
Otomatik Ödeme Talimatı VAKIFBANK
Çarpan/Demand/Anl.Gücü 1,000 / 3,004 / 18,500
Say.Marka/Tip/Seri No LUNA/45454545
Akım/Gerilim Trafo Oranı 1/1
Sayaç Okuma Birimi E42555558
Dönem Toplam Günlük
2018 6,4444444(kWh) 0,87
2019 6,4444444(kWh) 0,87
MESAJINIZ VAR
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Önceki faturadaki tüketiminiz 236,2982 kWh dır.
Elektrik dağıtım bedeli artık faturalarda gösterilmemektedir.
EPDK Tebliği uyarınca artık elektrik faturaları üzerinde gösterilmemektedir ancak hala hesaplamaya dahil edilmektedir. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından bu bedeli kontrol etmeleri daha doğru olur. Dağıtım bedeli ulusal elektrik tarifesine göre belirlenmektedir. Ekim 2020 dönemi güncel ulusal elektrik tarifesine göre dağıtım bedeli; meskenler (evler) için 0,2124'dir. Ticarethaneler (işyerleri) için 0,2172'dir.

Elektrik dağıtım bedeli nasıl hesaplanır?

Toplam elektrik tüketiminin (kWh cinsinden) birim fiyat ile çarpılması ile hesaplanır. Eviniz için Ekim 2020 dönemindeki elektrik dağıtım bedelini hesaplamak için kWh cinsinden toplam tüketiminiz ile 0,2124’yi çarpabilirsiniz. 

Elektrik dağıtım bedeli yasal mı?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanmış olan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Bu şekilde dağıtım bedeli uygulamasına ilişkin usül ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir. Elektrik faturalarında yer alan ve doğrudan dağıtım şirketlerine gönderilen bu bedel, elektrik kullanımı sırasında ortaya çıkan ve dağıtım şirketlerinin verdiği hizmet karşılığında alınan bir bedeldir. Hiç bir tüketici arasında fark olmaksızın elektrik kullanımı yapan herkesten alınır.

Elektrik dağıtım bedeli ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Ekim 2020 dönemi için ticarethane abone grubunda 0,2172, mesken abone grubu için ise 0,2172 olarak belirlenmiştir.

Elektrik dağıtım bedeli iadesi nasıl yapılır?

Sadece faturanın dağıtımı ve sayaçların okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden elektrik kullanıcılarına teslimatına kadar oluşan tüm faaliyetlerden doğan bedeldir. Yararlanılan hizmetlerden dolayı bu bedelin iadesi yapılmamaktadır. Bu doğrultuda piyasada iade dilekçesi hazırlama gibi vaatlerle tüketicilere dağıtım bedeli iadesi hakkını kazandırabileceğini iddia eden kişilere de itibar edilmemelidir:

Elektrik dağıtım bedeli, faturanın dağıtım bedeli midir?

Bu bedel enerjinin üretim yerinden tüketilen yere kadar iletilmesini sağlayan kablo şebekesinin bakımı, onarımı gibi konularla ortaya çıkan maliyetlerin karşılanması amacıyla tahsil edilmektedir. Bir vergi değildir, enerjinin nakliye bedelidir.

Dağıtım bedeli kime ödenir?

Bu bedel tedarikçi şirketler tarafından faturalarda tahsil edilir ancak tedarikçilerin görevi yalnızca bu bedelin tahsiline aracılık etmekten ibarettir. Dağıtım bedeli toplam tutarının içinde; Enerjinin şehir içinde evlere kadar dağıtılmasını sağlayan şirkete ödenen bedel, Enerjinin yüksek gerilim hatları ile şehirlerarası mesafelere ulaşmasını sağlayan şirkete ödenen iletim bedeli, Sayaçları okuyan şirkete ödenen sayaç okuma bedeli,Enerjinin nakli esnasında yaşanan kayıplar ve kaçak elektrik kullanımı dolayısı ile oluşan zararı karşılamak adına kayıp/kaçak bedeli bulunmaktadır.

Elektrik dağıtım bedelinin içinde hangi bedeller vardır?

2015 yılından önce elektrik dağıtım bedeli yalnızca gerilim seviyesi 36kV ve altındaki hatların üzerinden nakli ile ortaya çıkan masrafı karşılamak üzere tahsil edilirdi. Elektrik faturalarında buna ek olarak daha yüksek gerilimli şebekelerin kullanımı için ödenen elektrik iletim bedeli, enerjinin nakli sırasında teknik nedenlerle (toprağa karışma vb.) ve teknik olmayan nedenlerle (kaçak kullanım vb.) ortaya çıkan kayıp enerjinin maliyetini karşılamak üzere kayıp/kaçak bedeli, elektrik enerjisinin perakende satışı nedeniyle ortaya çıkan perakende satış hizmet bedeli ve sayaçların okuması için ödenen sayaç okuma bedeli ayrı ayrı gösterilirdi. Ancak 2015 yılında yayınlanan tebliğe göre bu bedellerin tamamı elektrik dağıtım bedeli altında hesaplanır ve bu şekilde tüketicilerden tahsil edilir.

Ocak 2016 - Mart 2020 arası elektrik dağıtım bedeli artışı

Evler için uygulanan elektrik dağıtım bedelinin geçmişten günümüze artış grafiği:

İşyerleri için elektrik dağıtım bedeli artış grafiği:

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Elektrik fiyatları 2020

    • Detaylı elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır?

    • İndirimli elektrik fiyatları