Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru    ☰  

Elektrik Dağıtım Bedeli Nedir?


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Whatsapp

EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 2 Oy )


Elektrik dağıtım bedeli, enerjinin üretim tesislerinden çıkışı ile başlayan ve tüketim noktasına kadar ulaşmasını sağlayan şebekenin kullanım bedeli olarak tüketicilerden tahsil edilir. Kısacası elektrik kablolarının kullanımından dolayı doğan bir ücrettir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kWh cinsinden kullanım için tahakkuk eder.

Elektrik Dağıtım Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Toplam elektrik tüketiminin (kWh cinsinden) birim fiyat ile çarpılması ile hesaplanır. Eviniz için Aralık 2019 dönemindeki elektrik dağıtım bedelini hesaplamak için kWh cinsinden toplam tüketiminiz ile 0,208565 TL/kWh’yi çarpabilirsiniz.

2015 yılından önce elektrik dağıtım bedeli yalnızca gerilim seviyesi 36kV ve altındaki hatların üzerinden nakli ile ortaya çıkan masrafı karşılamak üzere tahsil edilirdi. Elektrik faturalarında buna ek olarak daha yüksek gerilimli şebekelerin kullanımı için ödenen elektrik iletim bedeli, enerjinin nakli sırasında teknik nedenlerle (toprağa karışma vb.) ve teknik olmayan nedenlerle (kaçak kullanım vb.) ortaya çıkan kayıp enerjinin maliyetini karşılamak üzere kayıp/kaçak bedeli, elektrik enerjisinin perakende satışı nedeniyle ortaya çıkan perakende satış hizmet bedeli ve sayaçların okuması için ödenen sayaç okuma bedeli ayrı ayrı gösterilirdi. Ancak 2015 yılında yayınlanan tebliğe göre bu bedellerin tamamı elektrik dağıtım bedeli altında hesaplanır ve bu şekilde tüketicilerden tahsil edilir.

Elektrik Dağıtım Bedeli Yasal mı?

Elektrik dağıtım bedeli, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca hazırlanmış olan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 9. maddesine göre tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Bu şekilde dağıtım bedeli uygulamasına ilişkin usül ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenmektedir.

Elektrik faturalarında yer alan ve doğrudan dağıtım şirketlerine gönderilen bu bedel, elektrik kullanımı sırasında ortaya çıkan ve dağıtım şirketlerinin verdiği hizmet karşılığında alınan bir bedeldir. Hiç bir tüketici arasında fark olmaksızın elektrik kullanımı yapan herkesten alınır.

Elektrik Dağıtım Bedeli Ne Kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Aralık 2019 dönemi için elektrik dağıtım bedeli ticarethane abone grubunda 0,213249 TL/kWh, mesken abone grubu için ise 0,213249 TL/kWh olarak belirlenmiştir.

Abone Grubu Dağıtım Bedeli Birim Fiyatı
Mesken 0,208565 TL/kWh
Ticarethane 0,213249 TL/kWh

Elektrik Dağıtım Bedeli İadesi Nasıl Yapılır?

Sadece faturanın dağıtımı ve sayaçların okunması bedeli değil, elektriğin üretiminden elektrik kullanıcılarına teslimatına kadar oluşan tüm faaliyetlerden doğan bedeldir. Yararlanılan hizmetlerden dolayı bu bedelin iadesi yapılmamaktadır. Bu doğrultuda piyasada elektrik dağıtım bedeli iadesi dilekçesi hazırlama gibi vaatlerle tüketicilere dağıtım bedeli iadesi hakkını kazandırabileceğini iddia eden kişilere de itibar edilmemelidir:

Elektrik Dağıtım Bedeli Faturanın Dağıtım Bedeli Midir?

Bu bedel enerjinin üretim yerinden tüketilen yere kadar iletilmesini sağlayan kablo şebekesinin bakımı, onarımı gibi konularla ortaya çıkan maliyetlerin karşılanması amacıyla tahsil edilmektedir. Bir vergi değildir, enerjinin nakliye bedelidir.

Dağıtım Bedeli Kime ödenir?

Bu bedel tedarikçi şirketler tarafından faturalarda tahsil edilir ancak tedarikçilerin görevi yalnızca bu bedelin tahsiline aracılık etmekten ibarettir. Dağıtım bedeli toplam tutarının içinde:

• Enerjinin şehir içinde evlere kadar dağıtılmasını sağlayan şirkete ödenen bedel,

• Enerjinin yüksek gerilim hatları ile şehirlerarası mesafelere ulaşmasını sağlayan şirkete ödenen iletim bedeli,

• Sayaçları okuyan şirkete ödenen sayaç okuma bedeli,

• Enerjinin nakli esnasında yaşanan kayıplar ve kaçak elektrik kullanımı dolayısı ile oluşan zararı karşılamak adına kayıp/kaçak bedeli bulunmaktadır.