Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. | Çoruh EDAŞ
Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip İçerik Ekibi  
 ( 2 Oy )

Çoruh Elektrik Dağıtım Hakkında

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun’da elektrik dağıtımı görevini yerine getiren Çoruh Elektrik Dağıtım, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlediği faaliyet esaslarına göre hizmetini sürdürmektedir. 01.09.2006 yılında Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’ndan aldığı dağıtım lisansıyla bölgede 30 yıllığına hizmet verecek olan Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. iletim merkezlerinden almış olduğu elektriği perakende olarak dağıtmakla yükümlüdür.

4. Dağıtım bölgesi içerisinde görev yapan Çoruh Elektrik, 33.202 km2’lik bir alanda 2014 yılı itibariyle yaklaşık 1.850 milyon kişiye aktif olarak hizmet vermektedir. Hizmet verdiği bu nüfus içerisinde de 1.200 milyon aboneye sahiptir. 2014 yılında yaklaşık 3.184 milyar kWh elektrik dağıtımında bulunmuştur. Bölgedeki kayıp/kaçak oranını da 2008 yılından bu yana düşerek yaklaşık %9.05’lik bir orana ulaşmıştır.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarihçesi ve Özelleştirilmesi

Türkiye’de elektrik faaliyetleri 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun kurulmasıyla tek bir çatı altında toplanmış ve köy, belediye bazında hizmet veren elektrik dağıtım müesseseleri birleştirilerek il çapında hizmet vermeye başlamıştır. 1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun yeniden yapılandırılmasıyla ortaya çıkan teşekküller olan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.(TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.(TEDAŞ) ile elektrik piyasası daha verimli hale getirilmiştir. Tüm dağıtım faaliyetlerinin TEDAŞ bünyesinde toplanmasıyla Türkiye dağıtım bölgelerine ayrılmıştır. 21 ayrı dağıtım bölgesinde 21 ayrı dağıtım şirketinin hizmet vermesiyle hizmet kalitesinin artışı sağlanmıştır.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. de bu bölgeler arasında 4.bölgede yer almakta ve Türkiye’deki diğer elektrik dağıtım müesseseleri gibi TEDAŞ bünyesinde bulunmaktaydı. 2004 yılında TEDAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasıyla beraber özelleştirme için ihaleye çıkartılan Çoruh EDAŞ, Kasım 2009 tarihinde yapılan ihale ile 227 milyon dolar bedelle Kazancı Holding’in bir kuruluşu olan Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş. bünyesine dâhil olmuştur. 30.09.2010 tarihinden itibaren de Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak görevlerini yapmaya devam etmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan bir kararla 01.01.2013 tarihi itibarıyla dağıtım şirketlerinin perakende satış faaliyetlerinde bulunmaması zorunluluğu nedeniyle bu tarih itibarıyla Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. sadece dağıtım faaliyetlerini üstlenmiş, perakende satış hizmetlerini yerine getirmek üzere Çoruh Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur. Kazancı Holding aynı zamanda 2010 yılında bünyesine kattığı Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş ile birlikte 2011 yılında Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl İllerini kapsayan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi de satın alarak iki ayrı dağıtım bölgesinde hem dağıtım hem de perakende satış faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

Çoruh Elektrik Dağıtım İstatistikler

Çoruh Elektrik Dağıtım hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Çoruh Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
2016 2015 Değişim (%)
1.269.278 1.237.935 2.53

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük on dördüncü elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 3.431.791,89 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %1,62'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle Çoruh Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 17.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Çoruh Elektrik Dağıtım Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı
İl Dağıtım Gerilim Seviyesi (MWh) İletim Gerilim Seviyesi (MWh) Toplam (MWh) Türkiye'ye Göre Oran
Trabzon 1.325.631,68 44,808,63 1.370.440,31 0,65
Rize 705.771,38 705.771,38 0,33
Artvin 365.994,28 365.994,28 0,17
Gümüşhane 389.632,08 389.632,08 0,18
Giresun 599.953,85 599.953,85 0,28

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Çoruh Elektrik Dağıtım bölgesindeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %1,61'unu gerçekleştirmektedir.  Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

Çoruh Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İl Aydınlatma Mesken Sanayi Tarımsal Sulama Ticarethane
Trabzon %9,5 %41,4 %14,4 %0,1 %34,6
Rize %4,6 %37,1 %28,3 %0,0 %30,0
Artvin %7,0 %31,3 %32,6 %0,1 %29,0
Gümüşhane %3,6 %17,5 %63,2 %0,3 %15,4
Giresun %9,5 %46,8 %11,0 %0,1 %32,5

Çoruh Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Çoruh Kesinti Süreleri (dk)
2015 2016 Değişim (%)
Bildirimli Bildirimsiz Toplam Bildirimli Bildirimsiz Toplam
70,9 1.613,5 .684,5 188,2 1.646,3 1.834,4 8,90

Çoruh Elektrik İletişim

Bulunduğunuz bölgedeki görevli elektrik dağıtım şirketi, elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz.

Çoruh Elektrik Trabzon

Adres: Güzelyalı Mah. Mevlana Sk. No:6 Arsin TRABZON

Telefon: 0462-377-67-00

ÇoruhElektrik Rize

Adres: Tophane Mah. Cumhuriyet Cad. No:248 RİZE

Telefon: 0464-213-91-00

Çoruh Elektrik Artvin

Adres: Çayağzı Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:25 Artvin

Telefon: 0466-125-50-50

Çoruh Edaş Gümüşhane

Adres: Karaer Mah. Atatürk Cad. No:3 Kat:2-3 Gümüşhane

Telefon: 0456-270-51-51

Çoruh Edaş Giresun

Adres: Çıtlaklar Mah. İnönü Cad. No:173/A Giresun

Telefon: 0454-210-14-00

Daha fazla bilgi alabilirsiniz...

    • Çoruh Aksa elektrik faturası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?

    • Elektriği devletten mi alıyoruz?

    • Elektrik dağıtım şirketleri ile tedarik şirketleri arasındaki fark nedir?