Ücretsiz Hizmet Ücretsiz Hizmet   Anında Karşılaştırma Anında Karşılaştırma   Güvenilir Güvenilir   Hızlı Başvuru Hızlı 1 Dakikada Başvuru    ☰  

Cayma bedeli korkunuz olmasın!


Elektrik tedarikçinizi hemen değiştirebilirsiniz!
EnCazip Elektrik İlinizde
EnCazip Elektrik Abone Grubu
Hemen Tasarruf Etmeye Başlayın
EnCazip FacebookEnCazip TwitterEnCazip Whatsapp

 ( 4 Oy )Elektrik tedarikçisi değiştirmek faturalarda yüzde 20’ye varan tasarruf etmeyi sağlarken ortaya çıkan cayma bedeli hakkında yanlış bilinenler tüketicilerin tereddüt etmesine yol açabiliyor.

Türkiye’nin tarafsız, bağımsız elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip, cayma bedeli ödenmemesi gereken durumlar ve sözleşme süreleriyle ilgili olarak tüketicileri bilgilendiriyor.

İndirimli elektrik tarifelerine internetten ulaşmak, tedarikçilerin tekliflerini karşılaştırmak ve cazip teklifleri bularak tedarikçi değiştirmek artık çok kolay; ancak daha cazip bir teklif yakalandığında ya da tedarikçiden alınan hizmetten memnun kalınmadığında değişiklik yapmak, cayma bedeli nedeniyle bazen tüketicilerin gözünü korkutabiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun düzenlemesiyle birlikte, artık aylık ortalama 67 TL'ye denk gelen ve Türkiye’de yaklaşık 25 milyon elektrik tüketicisini ilgilendiren limitler, beraberinde tüketicilerin haklarını koruyan kanun ve yönetmelikleri de gündelik hayatımıza getiriyor. Tüketiciler, elektrik tedarikçileriyle imzaladıkları sözleşmelerini taahhüt süreleri dolmadan önce memnuniyetsizlik, fiyatları daha avantajlı ya da kullanım koşulları daha cazip olan tedarikçiye geçiş yapma gibi durumlarda fesih etmek isterlerse cayma bedeli ödemek zorunda kalabiliyor. Türkiye’nin ilk elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi EnCazip, sözleşmesi devam eden tüketicilerin tedarikçi değiştirmek istediklerinde ortaya çıkan cayma bedeli ile ilgili bilinmeyenleri ya da yanlış bilinen doğruları bir araya getirdi. İşte tüketicilerin cayma bedeli ile ilgili dikkat etmesi gerekenler:

1 yılı aşan sözleşmelerde cayma bedeli ödemek zorunda değilsiniz!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, abonelik sözleşmelerinde cezai şartları ve sözleşme sürelerini düzenleme altına alıyor. Bu kanunun 52/4 maddesi uyarınca “Süresi belirsiz ya da bir yıldan daha uzun süreli sözleşmeler, herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve cayma bedeli olmaksızın feshedilebilir.” Bunun sonucu olarak mevcut tedarikçileri ile belirsiz süreli ya da bir yıldan uzun süreli sözleşmesi olan tüketiciler, tedarikçilerini değiştirmek istediklerinde cayma bedeli ödemeden elektrik tedarikçilerini değiştirebilir. Sözleşmeye ek olarak alınan taahhütnameler de dahil olmak üzere, taahhüdün belirsiz süreli olması ya da 12 aydan uzun süreli olması durumunda tüketiciler hiçbir cayma bedeli ödemeden elektrik tedarikçilerini değiştirebilir.

Gereğinden fazla cayma bedeli ödemeyin!

Cayma bedeli, elektrik tedarikçisi ile tüketici arasında yapılan sözleşmeye bağlı olarak değişiklik gösterse de bu bedel, 29246 sayılı Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre taahhüde son verilen tarihe kadar tüketiciye sağlanan faydanın tahsil edilmemiş kısmı ile sınırlı. Dolayısıyla cayma bedeli tüketiciye sağlanan indirimi geçemiyor. Tüketiciler, tedarikçi değiştirmeleri durumunda kendilerinden talep edilen yüksek cezai bedelleri (son elektrik faturası tutarının iki katı, sözleşme süresindeki en yüksek faturanın iki katı gibi) ödemekle kanunen yükümlü değil.

Sözleşmeniz otomatik olarak yenilenemez!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 52/3 maddesi uyarınca, abonelik sözleşmelerinde otomatik yenileme maddesi olamaz. Dolayısıyla otomatik yenilenen sözleşmelerden hukuken cayma bedeli alacağı doğmuyor. Sözleşmeler ancak tüketicinin sözleşmenin imzalanmasından sonra talep etmesi veya onay vermesi durumunda yenilenebiliyor. Ayrıca tüketici, mesafeli satış sözleşmelerinde 14 gün içinde, her durumda da 7 gün içinde cezai bedelsiz sözleşmeden cayma hakkına sahip. Tüketicilerden talep edilecek her türlü ücretin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde ya da uzaktan iletişim aracına uygun olarak tüketiciye bildirilmesi gerekiyor. Bunun ispatı ise tamamen sözleşmeyi düzenleyene ait.

Hangi koşullarda cayma bedeli ödemeniz gerekir?

Kanunlarda tüketici olarak ifade edilen elektrik kullanıcıları için uygulanabilecek cayma bedeli, tüketiciye sağlanan fayda ile sınırlı olmak zorundadır. Üstelik sözleşmenin kalan kısmında sağlanacak faydanın tutarı, hali hazırda sağlanan faydadan daha düşükse cayma bedeli olarak düşük olan fayda dikkate alınmalıdır.

Cayma Bedeline Örnek

Cayma bedelleri konusunu basit bir örnekle daha iyi anlatabileceğimize inanıyoruz. Örneğin %10 oranında indirim garantisi veren bir tedarikçinin tarifesini seçen bir tüketicinin, ulusal tarife üzerinden elektrik kullanırken (yani elektrik tedarikçisi değiştirmeden önce) bir ayda 100TL elektrik faturası ödediğini varsayalım. Bu koşullar altında bir tüketici ayda 10TL tasarruf etmektedir, yani tüketiciye sağlanan fayda aylık 10TL'dir. Böylece aşağıdaki tabloda tüketicilerin hangi ayda sözleşmeden vazgeçmesi durumunda ne kadar cayma bedeli ödeyeceğini daha rahat ifade etme şansını elde etmiş oluruz. Bu durumda bir tüketicinin ödemek durumunda kalacağı cayma bedelleri aşağıdaki şekilde oluşmaktadır:

Cayma Bedeli ve Süreleri

Sözleşme kurulmasından sonra geçen süre Cayma durumunda tahakkuk edecek cayma bedeli

1 AY

10 TL

2 AY

20 TL

3 AY

30 TL

4 AY

40 TL

5 AY

50 TL

6 AY

60 TL

7 AY

50 TL

8 AY

40 TL

9 AY

30 TL

10 AY

20 TL

11 AY

10 TL

12 AY

Cayma bedeli tahakkuk etmez.

 

Yukarıdaki tabloda örnek cayma bedeli hesaplaması yaparken ulusal elektrik tarifeleri üzerine yapılacak fiyat değişikliklerini daha kolay örneklendirme yapabilmek adına dikkate almadık. Tablodan da anlaşılacağı üzere cayma bedelleri bir yıllık sözleşmeler için uygulanabilmektedir.