Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş ve ülkemizdeki üretim, iletim, dağıtım faaliyetlerinin tümü TEK tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bölgedeki dağıtım faaliyetleri, 23 Şubat 1983 tarihinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin sınırlı sorumlu bir kurum olarak kurulmasıyla İstanbul merkez olmakla birlikte Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Kocaeli şehirlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir.

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş ve ülkemizdeki üretim, iletim, dağıtım faaliyetlerinin tümü TEK tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bölgedeki dağıtım faaliyetleri, 23 Şubat 1983 tarihinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi’nin sınırlı sorumlu bir kurum olarak kurulmasıyla İstanbul merkez olmakla birlikte Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Kocaeli şehirlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir.

Elektrik şirketinizi değiştirseniz de dağıtım hizmetiniz asla kesilmez!

Elektrik dağıtım lisansı sahibi olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım, İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan tüketicilerin elektrik dağıtım hizmetini sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçiniz kim olursa olsun elektrik şebekeleri, arızalar ve kesintiler BEDAŞ sorumluluğundadır ve şirket bu konularda görev bölgesindeki tüm tüketicilere hizmet verir.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde KİT hususunda çıkarılan kanun ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir kamu iktisadi teşekkülü olarak hizmet vermeye başlamıştır. Müessese daha sonra 24 Aralık 1989 tarihinde sadece İstanbul’da hizmet verecek şekilde yeniden görevlendirilmiştir. Diğer şehirler müesseseden ayrılmış, böylece şirket İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi olarak adlandırılmıştır. 1990 yılına gelindiğinde ise 1984 yılında çıkarılmış olan görev şirketleri yasasına istinaden İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesinin görev alanında bulunan Anadolu Yakasının işletme hakkı Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş’ ye devredilmiştir.

1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), faaliyetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak iki ayrı tüzel kişilik olarak Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) şeklinde yeniden yapılandırılmış, ardından İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ bünyesinde hizmetlerini sürdürmüştür. 12 Temmuz 1995 tarihinde de müessesenin adı BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Şirketin Özelleştirme Süreci

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 2 Nisan 2004 tarihinde alınmış olan kararla kuruma bağlı bulunan müesseselerin tümü özelleştirilme kapsam ve programına alınmıştır. Tüm dağıtım bölgelerinde olduğu gibi İstanbul Avrupa Yakası'nın da özelleştirme kapsamında hisse satışının gerçekleştirilmesi için ihale açılmıştır. 14.12.2012 tarihinde yapılan ihale ile Boğaziçi Elektrik hisseleri 1.960 Milyar Dolar bedelle hisseleri Cengiz-Limak- Kolin Ortak Girişimi tarafından satın alınmıştır. 28 Mayıs 2013 tarihinde BEDAŞ’ın özelleştirilmesi tamamlanmış, ve kurum Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Limak Holding ortaklığı altında hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

Bedaş Boğaziçi Elektrik Hakkında

Günümüzde Türkiye’nin en önemli ve en çok nüfusa sahip olan İstanbul ilinin Avrupa Yakasında hizmetlerini sürdürmekte olan BEDAŞ Boğaziçi Elektrik ülkemizin en büyük ve en önemli dağıtım şirketlerinden biridir ve ülkemiz pazar payında %13 gibi yüksek bir orana sahiptir. Avrupa Yakasında yaklaşık 4.3 milyon aboneye hizmet vermekte olan firma, yıllık 24,2 milyar kWh dağıtım gerçekleştirmektedir.

Satış Ve Dağıtım Faaliyetlerinin Ayrılması

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini 01.01.2013 tarihinde alınan karara istinaden birbirinden ayıran Boğaziçi Elektrik, dağıtım faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Perakende satış faaliyetlerini yerine getirmek üzere de yine Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat bünyesinde CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. kurulmuştur. Böylelikle dağıtım faaliyetleri Boğaziçi Elektrik, perakende satış faaliyetleri ise CLK Boğaziçi Elektrik ayrı tüzel kişilikleri tarafından yürütülecek şekilde birbirinden ayrılmıştır. CLK Boğaziçi Elektrik abonesi olmak için serbest tüketici limitleri gereğince yıllık 1200 kWh ve üzeri elektrik tüketilmesi gerekir. 

BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketiciye elektrik satabilir mi?

EPDK'nın yapmış olduğu düzenlemeler uyarınca, elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevi alınmıştır. Tüketicilerin elektrik enerjileri elektrik tedarik şirketleri tarafından yapılmaktadır. BEDAŞ elektrik satışı yapmaz ancak daha önce elektrik tedarikçisi değiştirmediyseniz enerjiniz İstanbul Avrupa Yakası görevli tedarikçisi CK Boğaziçi elektrik tarafından sağlanır. 17 numaralı dağıtım bölgesinde dağıtım faaliyetlerini BEDAŞ, perakende satış faaliyetlerini de CK Boğaziçi Elektrik ile yürüten CK Grubu, aynı zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerinde hem dağıtım hem de perakende satış faaliyetlerini yürütmektedir.

Bedaş Elektrik Dağıtım İstatistikler

İstanbul Avrupa Yakası'nın görevli olan bu elektrik dağıtım şirketi hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu veriler ışığında ayrıca şehrin ekonomik yapısı ile ilgili öngörüde de bulunabilirsiniz. Veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

Bedaş Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları
2016 2015 Değişim (%)
4.872,387 4.732,112 2,96

BEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 24.643.167,32 MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %11,61'i gerçekleştirilmekte ve böylelikle BEDAŞ Elektrik Dağıtım bölgesi toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 2.'si olarak listedeki yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

İstanbul Avrupa Elektrik Tüketimi
İl Dağıtım Gerilim Seviyesi (MWh) İletim Gerilim Seviyesi (MWh) Toplam (MWh) Türkiye'ye Göre Oran
İstanbul Avrupa 23,243.395,00 1.399.192,32 24.643.167,32 17,39

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi İstanbul Avrupa Yakası'ndaki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %17,39'unu gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede tüketimin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır.

İstanbul Avrupa Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı
İl Aydınlatma Mesken Sanayi Tarımsal Sulama Ticarethane
İstanbul Avrupa %1,3 %27,2 %26,9 %0,0 %44,6

Bedaş Kalite Göstergeleri

Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte dağıtım şirketlerinin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

Kesinti Süreleri (dk)
2015 2016 Değişim (%)
Bildirimli Bildirimsiz Toplam Bildirimli Bildirimsiz Toplam
153,1 1.380,4 1.533,5 198,0 1.334,5 1.532,4 0,07

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İletişim

İstanbul Avrupa Yakası görevli elektrik dağıtım şirketi olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., kısa adıyla BEDAŞ olarak bilinmektedir. BEDAŞ İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan elektrik dağıtım hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Elektrik kesintileri ve arıza konuları da Boğaziçi Elektrik Dağıtım sorumluluğundadır. BEDAŞ Çağrı Merkezi için İstanbul Avrupa Yakası'nda 186 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Adres: Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 34403 Kağıthane / İstanbul

Telefon: 0212-311-80-00

Çağrı Merkezi: (İstanbul Avrupa Yakası'ndan aramalarda) 186