ADM Elektrik Dağıtım

Hisselerinin Bereket Enerji tarafından satın alınmasıyla özelleştirilmesi tamamlanmış olan Aydem, günümüzde özelleşmiş olan 21 dağıtım şirketinden bir tanesidir. Aydem bölgesiyle birlikte Gediz bölgesinde de dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdüren Bereket Enerji Grubu, toplamda 4.1 milyon kişiye hizmet vermektedir.

Türkiye’nin İlk Lisanslı Elektrik Dağıtım Şirketi

15.08.2008 yılında kurulan Aydem 19 numaralı bölgede hizmet vermektedir. Aydın, Denizli, Muğla illerinin dağıtım faaliyetlerini, şebekelerin ve kabloların bakım ve onarımını gerçekleştiren Aydem Türkiye’nin ilk lisanslı dağıtım şirketidir. Dağıtım hizmeti vermiş olduğu illerde toplamda 2.851.086 nüfusa sahip olan Aydem toplam nüfusun 1.7 milyonuna kendi abonesi olarak hitap etmektedir.

Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Tarihçesi

Belediyeler ve bağlı köy birimleri tarafından yürütülen dağıtım faaliyetleri, 15 Temmuz 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK) kurulmasıyla birlikte TEK sorumluluğuna geçmiştir ve böylece piyasada bir bütünlük yakalanmıştır. 1994 yılına kadar hizmetlerine devam eden TEK, bu yılda yeniden yapılandırılmış ve iletim, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini devretmek üzere de TEDAŞ kurulmuştur.

Elektrik tedarikçinizi değiştirseniz de ADM Elektrik Dağıtım size hizmet vermek zorundadır!

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayan tüm tüketicilerin görevli elektrik dağıtım şirketi ADM Elektrik Dağıtım olarak belirlenmiştir. Elektrik tedarikçiniz hangi şirket olursa olsun görevli şirket size hizmet vermekle yükümlüdür. Elektrik tedarkçinizi değiştirdiniz diye enerjiniz asla kesilmez.

Dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin TEDAŞ’a devri ile TEK bünyesinde hizmetlerini sürdüren dağıtım şirketleri de TEDAŞ’a devredilmiştir. 2004 yılında TEDAŞ’ın özelleştirilmesi kararının alınmasını ardından TEDAŞ’a bağlı şirketler de özelleştirilmiştir. Bu özelleştirmeler öncesinde Türkiye, faaliyetlerin çok daha verimli ve düzenli olabilmesi amacıyla 21 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Kayseri bölgesi haricinde toplamda 20 bölgede faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla dağıtım şirketleri görevlendirilmiştir.

Özelleştirilerek bu görevli şirketlerden biri olan ve Aydem dağıtım bölgesinde hizmet veren Aydem 2004 yılında Bakanlar Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından alınan 2004/22 sayılı karar ile hisse satışı için ihaleye çıkarılmıştır. 2007 yılında yapılan ihale ile Aydem Bereket Enerji Grubuna devredilmiştir. 15.08.2008 tarihi itibariyle özelleştirilmesi tamamlanan Aydem bu tarih itibarıyla Bereket Enerji bünyesinde dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini sürdürmüştür.

İstatistikler

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin görevli dağıtım şirketi hakkında istatistiki verileri inceleyerek şirketin büyüklüğü ve müşteri memnuniyetleri ile ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu sayfadaki tüm istatistiki veriler EPDK tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu'ndan alınmıştır.

ADM Elektrik Dağıtım Sistemi Kullanıcı Sayıları

2016 2015 Değişim (%)
1.787.566 1.778773 0,49

Şirket, tüketici sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük onuncu elektrik dağıtım şirketidir. Toplamda 8.911.513,41MWh tüketim gerçekleştirilen bölgede Türkiye'deki elektrik tüketiminin %4,20'si gerçekleştirilmekte ve böylelikle bölgedeki toplam elektrik tüketimi bakımından Türkiye'nin 11.'si olarak listede yerini almaktadır. Bölgedeki elektrik tüketiminin illere göre dağılımını ise aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

Aydem ADM Bölgesi Tüketimin İllere Göre Dağılımı

İl Dağıtım Gerilim Seviyesi (MWh) İletim Gerilim Seviyesi (MWh) Toplam (MWh) Türkiye'ye Göre Oran
Denizlli 2.741.756,13 532.478,29 3.274.234,42 %1,54
Muğla  2.894.768,05 312.849,91 3.207.617,96 %1,51
Aydın 2.387.103,57 42.557,46 2.429.661,03 %1,14

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi bu bölgedeki tüketiciler toplam Türkiye elektrik tüketiminin %4,19'unu gerçekleştirmektedir. Aynı bölgede bulunan illerdeki elektrik tüketiminin hangi sektörlerde hangi oranlarda gerçekleştiğini öğrenmek için ise aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Tablodaki veriler EPDK tarafından hazırlanan 2017 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Raporu'ndan alınmıştır. Ayrıca elektrik fiyatları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 Aydem ADM Elektrik Dağıtım Sektörlere Göre Tüketim Dağılımı

İl Aydınlatma Mesken Sanayi Tarımsal Sulama Ticarethane
Aydın %3,3 %31,1 %37,5 %2,4 %35,7
Denizli %2,6 %17,9 %60 %1,3 %18,3
Muğla %3,1 %23,7 %24,8 %1,6 %46,8

Kalite Göstergeleri

Dağıtım şirketlerinden elektrik satış görevinin alınmasıyla birlikte ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'nin görevi elektrik enerjisinin tüketim noktalara aktarılmasını sağlayacak kablo sisteminin işletmesi olmuştur. Bundan dolayı şirketin hizmet kalitesini ölçebilmek için en önemli veri bölgedeki toplam elektrik kesintileri verileridir. Aşağıdaki tabloda bu verileri inceleyebilirsiniz.

ADM Elektrik Dağıtım Kesinti Süreleri

Bildirimli Bildirimsiz Toplam Bildirimli Bildirimsiz Toplam
228,5 729,7 958,2 378,4 627,9 1006,3 %5,02

Aydem Ve Aydem Elektrik Faaliyetlerinin Ayrıştırılması

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu tarafından verilen kararla dağıtım şirketleri perakende satış faaliyetlerinde bulunmayacak, bu faaliyetleri gerçekleştirmek için ayrı bir tüzel kişilik kurulacaktı. Bu amaçla perakende satış faaliyetleri Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.'den Aydem Elektrik Perakende Elektrik Satış A.Ş.’ye devredilmiştir. Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş ise perakende satış hizmetlerini devir alarak, bu görevlerin ayrı şirketlerce yürütülmesine katkıda bulunmaktadır.

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Hangi İllerde Hizmet Vermektedir?

ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.; Aydın, Denizli ve Muğla illerinin görevli elektrik dağıtım şirketi olarak bu illerde elektrik şebekesi ile ilgili tüm hizmetleri yerine getirmektedir. Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş., kısaca Aydem 27.03.20015 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan karar ile ticari unvanını ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak değiştirmiştir.

ADM Elektrik Dağıtım İletişim Bilgileri

Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan bölgedeki görevli dağıtım şirketi; elektrik hatlarının bakımı, onarımı gibi faaliyetler ile sayaç okuma faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bulunduğunuz bölgede 186 numaralı telefondan da dağıtım şirketlerine ulaşabilirsiniz. 

ADM Denizli (Genel Müdürlük)

Adres: ADALET MH. HASAN GÖNÜLLÜ BUL. NO:17/A MERKEZEFENDİ - DENİZLİ

Telefon: 0258-296-70-00

ADM Aydın

ADM Aydın Bölge Müdürlüğü

Adres: ATA OSB. MH. ASTİM 1 SOK. NO:12 AYDIN

Telefon: 0256-231-12-21

ADM Muğla

Adres: MUSLİHİTTİN MAH. ATATÜRK BUL. NO:45 A MENTEŞE - MUĞLA

Telefon: 0252-214-12-71